Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Pronumele: personal

Dativ
Nominativ
(to) me = mie
I = Eu (to) you = tie
You = Tu (to) him = lui
He = El (to) her = ei
She = Ea (to) it = Lui, ei (pentru obiecte,
It = El, Ea (pentru obiecte, lucruri neinsufletite) (to) us = noua
lucruri neinsufletite) (to) you = voua
(to) them = lor
We = Noi
You = Voi
They = Ei Acuzativ
me = pe mine
Genitiv
you = pe tine
Mine = Al meu
him = pe el
Yours = Al tau
her = pe ea
His = Al lui
it = pe el, pe ea (pentru obiecte,
Hers= Al ei
lucruri neinsufletite)
Ours = Al nostru
us = pe noi
Yours = Al vostru
you = pe voi
Theirs = Al lor
them = pe ei

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Titlul proiectului: „Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
1