Sunteți pe pagina 1din 4

LOGISTICA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA I.M.S.T.

PROIECT
ALFOTEC

Curcan Magda Florentina


Gheorghe Cristian Alexandru

Grupa 642 CB
LOGISTICA

CUPRINS:

1. Stabilirea rolului functional al piesei


2. Alegerea materialului optim
3. Stabilirea diagramei flux a procesului tehnologic
4. Stabilirea surselor de poluare
5. Stabilirea naturii substantelor poluante
6. Calculul coeficientilor de poluare de etapa
7. Calculul coeficientului de poluare total
8. Calculul indicatorilor calitate a mediului
LOGISTICA
De mai bine de 50 de ani ne-am ocupat de subiectul tehnologiei transportoarelor pentru
mărfuri cu bucăți. Scopul nostru este creșterea eficienței fluxurilor materiale interne ale
clienților noștri. Portofoliul de servicii ALFOTEC variază de la elementele transportoare
individuale, prin segmente de plante, până la sisteme de conveiere la cheie pentru
clienți. Specialitatea noastră este sisteme de transportoare pentru mărfuri de la două
tone pe metru. Marca ALFOTEC se referă la: gândirea orientată spre client, competența
de consultanță ridicată, soluțiile complete individuale, corectitudinea, precizia, viteza,
know-how-ul și internaționalitatea. Ce ai de la asta? Veți învăța acest lucru sub filozofie.

PRODUSE
Greu de imaginat în tehnologia transportoarelor: tăvălugări. Transportăm numeroase variante din
plastic, oțel și oțel inoxidabil: rulmenți cu bile cu una sau două rânduri cu bile (TR0) sau cu
rulmenți cu bile conice (TR1). Ambele variante convinge cu fuga foarte ușoară și sunt ideale
pentru unitatea gravitațională. În plus, oferim role de sprijin cu rulmenți cu bile profilate în
conformitate cu DIN pentru sarcini grele, cum ar fi transportul de paleți (TR2): cu roată dințată
unică sau dublă sau rulment cu bile profilate adânc, presat direct în semifabricate sudate / tub. La
acestea se adaugă și rolele de susținere sudate pentru depozitarea exterioară într-un lagăr de oțel
sau flanșă pentru încărcături grele, cu sarcini punctuale (TR3). Există multe opțiuni disponibile
pentru toate variantele cu oțel tubular: cum ar fi Acoperiri din PVC, caneluri pentru curele de
transmisie, cilindri galvanizate ale rolelor și orificii prin conductă. Deoarece lucram exclusiv pe
bază de comandă, fiecare lungime a rolei este posibilă. Următoarele valori ale încărcării în
categoria de produse reprezintă sarcina maximă pe suprafață a combinației celei mai mici și mai
mări a lanţului cu o lungime a țevii de 300 mm. Rolele de transport cu o lungime mai mare a
tubului au o capacitate de încărcare mai mică, aceasta depinzând de combinația dintre tubulatură,
osie și rulmentul cu cea mai mică capacitate de încărcare.
Selectați o variantă de role de suport în funcție de performanță sau de spațiu de stocare:

1. role transportoare

BIBLIOGRAFIE

1. Gheorghe Amza, Alexandru Dumitrache - Rujinski, Dan Florin Niţoi, Claudia Borda,
Marinela Nicoleta Marinescu, Angela Camelia Mincă, Constantin Radu, Cătălin
LOGISTICA
Gheorghe Amza, Larisa Buţu, Zoia Apostolescu - Tehnologia Materialelor, Editura
Bren, Bucureşti 2001;
2. Gheorghe Amza, Cătălin Gheorghe Amza – Procese de operare, vol.I, Editura Bren,
Bucureşti 2001;
3. Gheorghe Amza, Radu Constantin - Procese de operare, vol. II, Ediţia a II-a, Editura
Bren, Bucureşti 2001;
4. Gheorghe Amza, Constantin Radu, Alexandru Dumitrache-Rujinski, Cătălin
Gheorghe Amza, Zoia Apostolescu – Procese de operare, vol. III, Aplicaţii, Editura
Bren, Bucureşti 2002;
5. Mike Mirams, Paul McElheron, Certificare ISO 9000, Editura Teora, Bucureşti,
1999;
6. Ioana Constantin Dima, Monica Viorica Nedelcu - Management Industrial, Editura
Naţional, Bucureşti, 2000;
7. *** Manualul inginerului mecanic, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998;
8. Hussein Gheorghe, Tudose Mihail - Desen Tehnic, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1973;
9. G.S. Georgescu - Îndrumător pentru ateliere mecanice, Editura Tehnică, Bucureşti,
1972;
10. C. Picoş, Gh. Coman, N. Dobre, O. Pruteanu, C. Rusu, Şt. Rusu, Şt. Trufinescu –
Normarea tehnică pentru prelucrări prin aşchiere, Editura Tehnică, Bucureşti 1979;