Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

GRILA DESCRIPTORILOR COMPETENȚEI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN LIMBA MATERNĂ

COMPETENȚE DE EVALUAT/ DESCRIPTORI CALITATIVI

Nivel de competenţă Înţelegerea Exprimarea şi Organizarea Adaptarea la situaţia de Utilizarea limbii literare
textului argumentarea discursului comunicare
unui punct de
vedere
Utilizator mediu – Citeşte corect şi – Exprimă un punct – Construieşte un – Îşi adaptează parţial discursul la – Utilizează corect limba
cursiv de vedere personal discurs clar, respectând interlocutori şi la scopul comunicării literară, în situaţiile de
– Identifică idei din parţial structura – Îşi adaptează parţial comportamentul comunicare date
text specifică tipului de text la contextul de examen, cu folosirea
vizat prin cerinţă ezitantă a mijloacelor comunicării orale
(descriptiv/ informativ/ (verbale, nonverbale şi paraverbale)
narativ/ argumentativ)
Utilizator avansat – Citeşte corect, – Exprimă şi susţine – Construieşte un – Îşi adaptează discursul la interlocutori – Utilizează corect şi
cursiv și conștient un punct de vedere discurs clar şi coerent, şi la scopul comunicării adecvat limba literară, în
– Formulează clar personal respectând structura – Îşi adaptează comportamentului la situaţiile de comunicare
şi coerent ideile specifică tipului de text contextul de examen, cu folosirea date
textului vizat prin cerinţă adecvată a mijloacelor comunicării
(descriptiv/ informativ/ orale (verbale, nonverbale şi
narativ/ argumentativ) paraverbale)
Utilizator – Citeşte corect, – Exprimă şi susţine – Construieşte un – Îşi adaptează în mod creativ discursul – Utilizează corect,
experimentat cursiv, conștient și cu argumente un discurs clar, coerent şi la interlocutori şi la scopul comunicării adecvat şi nuanţat limba
expresiv punct de vedere personalizat, – Îşi adaptează comportamentul la literară, în situaţiile de
– Sintetizează personal, respectând structura contextul de examen, cu folosirea comunicare date
mesajul global al demonstrând specifică tipului de text adecvată a mijloacelor comunicării
textului şi explică capacitate de vizat prin cerinţă orale (verbale, nonverbale şi
aspectele implicite persuasiune a (descriptiv/ informativ/ paraverbale), dovedind autocontrol
ale acestuia interlocutorilor narativ/ argumentativ)