Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BRASOV

LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTE PLASTICE HANS MATTIS-TEUTSCH

Str. Valea Cetății nr 8, Brașov

TEL/Fax 0268-541851

E-mail: hmtbrasov@gmail.com

Profesor de biologie:

IOANA OLTEANU

Director,

Prof ELENA DOBOȘ

Nume si prenume elev: Profesor de sprijin,

ISTRATE DARIA GENOVEVA HANDOCA

CURRICULUM ADAPTAT

PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-INVATARE-EVALUARE

BIOLOGIE – CLASA A VII-A

AN SCOLAR 2018-2019
1.Argument
Acest curriculum este realizat plecand de la scopurile si obiectivele generala ale predarii si
invatarii biologiei:trezirea interesului si a curiozitatii stiinfice a elevilor,intelegerea unor fapte si
fenomene din universul apropiat,aplicarea cunostiintelor invatate in viata cotidiana.

In realizarea acestui curriculum se are in vedere necesitatea adaptarii la posibilitatile


elevilor - de intelegere, constientizare si asimilare a cunostiintelor referitoare la anatomia si
fiziologia omului. Se urmaseste, de asemenea, insusirea cunostiintelor corecte privind mentinerea
sanatatii si formarea de atitudini si deprinderi indispensabile unui comportament responsabil fata
de propria sanatate.

Curriculum are in vedere satisfacerea nevoilor de cunoastere a unor probleme specifice


adolescentei, de a pune in discutie anumite cazuri de viata, in vederea perceperii reale a acestora
si solutionarii in mod adecvat intr-o eventuala aparitie a unora similare.

Continuturile ofera elevilor normele igienice ce trebuie aplicate ,in vederea mentinerii
sanatatii fizice si morale, precum si prelungirii perioadei active de viata a omului.

Curriculum isi propune sa aduca in atentia elevilor cu CES metode traditionale dar si
modern, active- participative de predare-invatare-evaluare,de obtinere a informatiilor necesare
parcurgerii materiei,folosind metode, mijloace si instrumente de lucru cat mai adecvate acestor
cazuri.

Prin strategiile abordate,se are in vedere si o buna colaborare cu psihologul scolii,cu


profesorul de sprijin si integrare cat mai buna a elevilor in colectivul clasei.

2. Obiective de referinta si activitati de invatare


I. Cunoasterea si intelegerea proceselor, a terminologiei, a conceptelor si a metodelor
specifice

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


1.1.Sa observe organe si sisteme de organe  exercitii de observare si recunoastere
din corpul uman pe planse si mulaje a organelor si
sistemelor de organe din corpul uman;

1.2.Sa recunoasca organe si sisteme de  exercitii de stabilire a topografiei


organe ale corpului uman si functiile organelor in cavitatea generala a
acestora corpului;
 exercitii de realizare a unor clasificari
in functie de diverse criterii:SN,
neuroni,hormoni
 exercitii de identificare a rolului
organelor si sistemelor de organe;
1.3.Sa stabileasca relatii intre functiile  exercitii de identificare a factorilor de
organelor,ale sistemelor de organe si mediu care pot influenta starea de
influentele factorilor de mediu sanatate a organismului
 stabilirea cauzelor unor imbolnaviri;
 exercitii de comparare a starii de
sanatate cu starea de boala;
 jocuri de rol- pentru a evidential
relatia medic –pacient;
 realizarea unor modele de organe si
sisteme de organe;

1.4.Sa reprezinte grafic componentele  exercitii de reprezentare prin desen a


structurale ale organismului uman si caracteristicilor unor organe;
functiile acestora  reprezentarea grafica a unor procese
fiziologice.

II Dezvoltarea capacitatilor de exploatare/investigare in scopul rezolvarii de probleme


specifice biologiei

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


2.1.Sa utilizeze metode si mijloace  exercitii de utilizare a ustensilelor si
adecvate studierii organismului uman aparaturii de laborator
 realizarea disectiei rinichiului si
plamanului de porc;

2.2.Sa realizeze activitati experimentale  exercitii de determinare a diferitelor


sensibilitati
cutanate(tactile,termica,dureroasa)

2.3.Sa interpreteze rezultatele  exprimarea propriilor pareri


experimentelor
III.Dezvoltarea capacitatilor de comunicare,utilizand corect limbajul specific de biologie

EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


COMPETENȚE SPECIFICE
3.1.Sa-si formeze deprinderi de  exercitii de utilizare a unor
documentare si comunicare albume,atlase,enciclopedii;
3.2.Sa prelucreze datele inregistrate si s a  exercitii de extragere si inserare a
elaboreze concluzii informatiei din si in tabele;
 exercitii de elaborare a unor referate
4.Formarea unor atitudini in accord cu dezvoltarea bioeticii

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


4.1.Sa interpreteze relatia dintre propriul
comportament si starea de sanatate - Intocmirea unui –Cod al bunelor maniere -
privind alimentatia si igiena vietii intelectuale
4.2.Sa resolve situatii-problema,sa acorde pentru un tanar adolescent
primul ajutor in cazul unor urgent medicale -acordarea primului ajutor in caz de
simple febra,voma, diaree;
- exercitii de stabilire a starii de sanatate in
conditii de suprasolicitare fizica,consum de
alcool,tutun;

3.Continuturi

Biologie, manual pentru clasa a VII-a


Autor: : Zoe Partin, Luminita Logofatu, Cezar Th. Niculescu

4.Strategii didactice
METODELE pedagogice utilizate in educatia integrata sunt metode care promoveaza un
invatamant personalizat cu ajutorul mijloacelor de invatamant pentru indeplinirea sarcinilor de
lucru.

 Metode expozitive:informarea,povestirea,explicatia,descrierea,instructajul,prelegerea.
 Metode conversative:conversatia,dezbaterea,problematizarea,invatarea prin descoperire;
 Metode de explorare nemijlocita a realitatii:observatia independent,experimental,studiul
de caz
 Metode de explorare indirect a realitatii:demonstarea,modelarea,algoritmizarea
 Metode de invatare prin cooperare:invatarea prin cooperare,
 Metode moderne de instruire:Ghicitorile,turul galeriei,ciorchinele,
MIJLOACELE de invatare constituie o component principal a procesului de invatamant
pentru elevii cu CES.Ele sunt considerate auxiliare pedagogice si se impart in material
didactice si mijloace tehnice(calculatorul).
Materialele didactice folosite in predarea invatarea evaluarea elevilor cu cerinte
educationale sunt:
 Material informativ-demonstrative:planse,atlase,casete video;
 Material pentru formarea si exersarea deprinderilor:microscop,lamele,preparate
fixe si proaspete,material biologic prospat(rinichi,plaman)
 Material de evaluare a rezultatelor invatarii:tipuri de teste,lectii in programul
AEL,portofoliul;

5.Competente de invatare
La sfarsitul studierii disciplinei,elevul va divedi urmatoarele abilitati si deprinderi:

OBIECTIVE CADRU COMPETENTE DE INVATARE


1.Cunoasterea si intelegerea terminologiei,a Recunoaste organele si sistemele de organe
conceptelor si a principiilor specific stiintelor din corpul uman si cunoaste functiile acestora
biologice
2.Dezvoltarea capacitatilor de Foloseste instrumentele,substantele si
explorare/investigare in scopul rezolvarii de aparatura de laborator;
probleme specifice biologiei
3.Dezvoltarea capacitatii de Utilizeaza diverse surse de informare despre
comunicare,utilizand corect limbajul specific organismul uman(atlase,reviste,planse)
biologiei Realizeaza experiente simple,respectand pasii
unui algoritm de lucru;
4.Formarea unor atitudini si deprinderi Realizeaza predictii despre starea de sanatate
referitoare la impactul biologiei asupra naturii a organismului uman in conditii de
si societatii suprasolicitare fizica,consum de alcool,tigari
NOTA:
Modalitati de evaluare:observarea sistematica a activitatii si a comportamentului
elevului,portofoliul,evaluare orala,evaluare scrisa.
6.Bibliografie
1.Programa de biologie revizuita,clasele V-VIII, invatamant obisnuit

2.Musu I, Taflan A:Terapia educational integrate, Ed.ProHumanitate,Bucuresti,1997

3.Paunescu C,Musu I:Psihopedagogie speciala integrata- Handicapul mintal, Ed.ProHumanitate,


Buc.1997

4.Manuale scolare

anidescoala.ro/wp-content/uploads/58-programa gimnaziu_biologie.pdf

http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/biologie/alte-documente/programe-