Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE

ACTIVITATE

DATA: 17 mai 2019


GRUPA: mijlocie
PROPUNĂTOR: Popa Daniela
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: Bulacu Elena
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNII: Mijloace de transport
TEMA ACTIVITĂȚII: Balonul cu aer cald
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul estetic și creativ
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă (predare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi)
DURATA: 25 de minute

1
FORMA DE REALIZARE: integrată E.C +D.L.C

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Stimularea și consolidarea cunoștințelor copiilor despre mijloacele de comunicare aeriene
dar și verificarea deprinderilor de folosi pensula și acuarela.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

 Să redea teme plastice specifice desenului. 


 Să obţ ină efecte plastice, forme spontane ş i elaborate prin tehnici specifice picturii. 
 Să participe la activităţ ile de grup, inclusiv la activităţ ile de joc, atât î n calitate de
vorbitor, cât ş i î n calitate de auditor. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:
O1 – să picteze corect fișa cu balonul de aer cald cu culorile cerute, să identifice corect
culorile și să nu depășească conturul
O2 – să știe să folosească corect pensula și acuarela
O3- să enumere mijoacele de transport aeriene, să asculte cu atenție componentele
balonului de aer, să raspundă corect la întrebari

STRATEGII DIDACTICE

 Metode şi procedee: conversația, observația, exercițiul


 Mijloace și materiale didactice: balon de aer cald confecționat, fișe de colorat cu
baloan de aer, acuarele, pensulă, o fișă cu componentele balonului
 Forme de organizare: frontal, individual,
 Instrumente de evaluare: aprecierea răspunsurilor copiilor; formativă, orală,
individuală şi în grup;

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-5/7 ani)
2. Planșe cu baloane de aer

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Evenimentele
Timp Conținut Strategii didactice Evaluare
lecției
Forma de Metode și Mijloace
organizare procedee didactice
Crearea condițiilor optime
desfășurării activității:
aerisirea sălii de grupă,
Moment
1 min aranjarea mobilierului și a
organizatoric
materialului didactic.
Intrarea ordonată a copiilor
în sală.
Voi introduce cadoul
supriză care va fi dat
Frontal,
copiilor pentru a-l
Captarea 4 Observarea
despacheta până când vor În grup Conversația
atenției min. comporta-
ajunge la o scrisoare în care
mentului
se află un balon de aer de
hârtie, colorat.
Voi pune o imagine cu un Frontal.
Prezentarea
1 balon de aer cald pe table Observarea
temei și Frontal Explicația
min. magnetică și le voi spune gradului de
obiectivelor
titul: ‘Balonul de aer cald’ interes
Le voi arăta un balon
confecționt care va arata ca
și un balon de aer cald.
Le voi pune întrebări: Ce
Alon de aer
mijloace de transport
În grup, cald Se apreciază
aeriene cunoașteți? Observația,
Dirijarea 10 Răspun- confecționat fiecare
Cum se numește acest Dialogul,
învățării min. suri indivi- Imagini cu răspuns.
mijloc de transport? ( balon Explicația,
duale baloane de
de aer cald)
aer cald
Le voi arăta componentele
unui astfel de mijloc de
transport pe o planșă și le
voi explica modul de

3
funcționare a acestui mijloc
de transport
Îi voi ruga să-și ia
acuarelele și pensulele și îi
voi așeza la măsuțe.
Vom face încălzirea
mâinilor cu ajutorul
cantecelului: Plouă ușor. Să
auzim!
Cu vârful degetelor banca
lovim.
Plouă mai tare. Ploaia tot
vine,
Demon-
Obținerea 10 Lovim cu degetele bine. Individual, Observ
Cad pietricele pe trotuare, strația, Fișe de
performanței min. În echipe implicarea
Să ciocănim și noi mai tare. Exercițiul colorat
Tună departe, tună acum,
Batem cu pumnii: Bum-bum!
Bum-bum!
Vreme frumoasă s-a făcut,
Un curcubeu a apărut.
Noi brațele ușor rotim
Și norii îi gonim.
Le voi împărți fișele cu
balonul de aer care trebuie
pictat.

Fac aprecieri asupra


activității copiilor. Îi întreb
Aprecieri
Încheierea 2 ce le-a plăcut mai mult și ce
Frontal Conversația verbale.
activității min. au învățat .
Recompense
La sfârșit vor primi
recompense.

4
Anexe

Figure 1 Anexa 1

5
Figure 2 Anexa 2