Sunteți pe pagina 1din 1

Punctele tari ale firmei sunt caracteristici sau Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici

competente distinctive pe care aceasta le ale acesteia care ii determina un nivel de


poseda la un nivel superior in comparatie cu performante inferior celor ale firmelor
alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii concurente. Punctele slabe reprezinta
asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel activitati pe care firma nu le realizeaza la
prezentat, punctele forte, reprezinta activitati nivelul propriu celorlalte firme concurente
pe care firma le realizeaza mai bine decât sau resurse de care are nevoie dar nu le
firmele concurente, sau resurse pe care le poseda.
poseda si care depasesc pe cele ale altor
firme.
Oportunitatile” reprezinta factori de mediu Amenintarile” sunt factori de mediu externi
externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii
oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in
noua strategie sau a-si reconsidera strategia masura semnificativa, capacitatea firmei de a-
existenta in scopul exploatarii profitabile a si realiza integral obiectivele stabilite,
oportunitatilor aparute. „Oportunitati” determinând reducerea performantelor ei
exista pentru fiecare firma si trebuie economico-financiare. Ca si in cazul
identificate pentru a se stabili la timp oportunitatilor, „amenintari” de diverse
strategia necesara fructificarii lor sau pot fi naturi si cauze pândesc permanent firma,
create, indeosebi pe baza unor rezultate anticiparea sau sesizarea lor la timp
spectaculoase ale activitatilor de cercetare- permitând firmei sa-si reconsidere planurile
dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura strategice astfel incât sa le evite sau sa le
care pot genera chiar noi industrii sau minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când
domenii aditionale pentru productia si o amenintare iminenta este sesizata la timp,
comercializarea de bunuri si servicii. prin masuri adecvate ea poate fi transformata
in oportunitate.