Sunteți pe pagina 1din 1

U niversitatea din Craiova

Facultatea de Automatidi, Calculatoare §i Electronica


Examen de admitere la licenta- Sesiunea iulie 2017
Domeniul Calculatoare §i Tehnologia Informatiei
Proba scrisa la matematica

SUBIECTUL I (30 de puncte)


4
5p 1. Calculati modulul nuruarului complex z = (1 + i ) .
5p 2. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 4x + 4 1 -x = 5.
1 1 1
5p 3. Calculati suma 1 + + + .. . + 32017 .
3 32
5p 4. Determinati valorile reale ale numarului m, §tiind ca xi+ x~ + x 1x2 = 0, unde x1 §i
x2 sunt radacinile ecuatiei x 2 - mx + 1 = 0.
5p 5. In rep erul cartezian xOy se considera punctele A (1 , 0) §i B (0 , 1). Calculati dist anta
de la punctul 0(0, 0) la dreapta AB.
5p 6. Aratati ca (sin x + 3cosx) 2 + (3sin x- cosx) 2 = 10, oricare ar fi xER

SUBIECTUL al 11-lea ( 30 de puncte)

5p
1. Se considcd( mat>icea A~ ( 2
l~ 7~ 1
1
) E M" (JRt).

a) Calculati det(A) .
5p b) Det erminati m E JR, astfel !neat matricea A sa fie inversabila.

5p c) Dete>·m ina\i x, y , z E Ill , §tiind d( A· ( ~) ( !)


§i m ~1
9
2. Pc multimca G = (- 3, 3) sc dcfinc§tc lcgca de corupozitic data de x * y = x + gy §i
9 + xy
3 -x
fi e functia f: G ---+ JR, f (x ) = --.
3+ x
5p a) Det erminati element ul neutru al legii de compozitie ,*".
5p b) Arat ati ca j (x * y) = j (x ) · f (y) , oricare ar fi x, y E G.
5p c) Rezolvat i in multimea G ecuatia X * X * .. . * X = 0, §tiind ca legea de compozit ie ,*"
"-v--'
x d e 9 ori
cst.c asociativa .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consid era functi a f : lR ---+ JR, f (x ) = v


x 2 + 4 - v' x 2 + 1.
5p a) Determinati f' (x ) , oricare ar fi x E JR.
5p b) Determinat i ecuatia tange ntei la graficul fun ctiei f in punctul de abscisa x 0 = 0.
I
5p c) Calculati lim (f( x ))X.
x--+oo
2
2. Se considera functiile f: lR---+ JR, f (x ) = xe -x §iF: lR---+ JR, F (x ) = la x f (t) dt .
5p a) Ara ta ti ca graficnl functici F are exact doua punctc de inflcxinnc.
5p b) Calculati aria suprafet ei plane marginite de graficul functiei f , axa Ox §i dreptele de
ccuatii x = 0 §i x = 1.
1
5p
v v f ( ) 4 - 7f
c ) A ra tati ca Jo F x clx ~ - - .
8

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.