Sunteți pe pagina 1din 10

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

SC CASARO SRL NUME …………………….......................


EXAMEN " LUCRATOR IN STRUCTURI
PENTRU CONSTRUCTII”
PRENUME …………………………………
VARIANTA 1
CNP .......................................................

INCERCUITI RASPUNSURILE CORECTE


1. Ce este zidăria de cărămidă ?
a. lucrare de construcţie alcătuită din cărămizi şi mortar
b. lucrare de artă
c. element de rezistenţă
2. Ce măsuri de protecţia muncii se impun pentru prevenirea accidentelor prin cădere de la înălţime ?
a. vizita medicală la încadrare şi periodic
b. muncitori cu experienţă şi calificare corespunzătoare
c. instructajul muncitorilor, introductiv, general şi periodic la locul de muncă
3. Elementele unei cărămizi sunt:
a. patul cărămizii
b. feţele cărămizii
c. latul cărămizii
4. Straturile tencuielilor sunt:
d. şpriţ, tinci
e. şmir, grund, tinci
f. şpriţ, grund, tinci
5. Grosimea minimă a pereţilor portanţi interiori obişnuiţi este de:
a. 12,5 cm
b. 24 cm
c. 36,5 cm
6. Grosimea rosturilor orizontale la zidăria din cărămidă este:
a. 12 mm
b. 15 mm
c. 20 mm
7. Grosimea stratului de mortar în cazul tencuielilor brute este?
a. 1-1,5 cm
b. 2 cm
c. 2,50 cm
8. Care sunt echipamentele de lucru pentru lucrul la înălţime ?
a. casca de protecţie
b. centura de siguranţă
c. bocancii

Testul conţine 8 întrebări notate cu un punct fiecare.


Nota finala se va compune din răspunsurile corecte + 2 punct din oficiu

Operator date cu caracter personal nr 32295

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

SC CASARO SRL
NUME …………………….......................
EXAMEN " AGENT DE
CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT”
PRENUME ……………………………………
VARIANTA 2

MARCAŢI CU X RASPUNSURILE CORECTE

1. Cu ce fel de persoane comunica AGENTUL DE CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE


TRANSPORT ?
a. cu persoane autorizate

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

b. cu sefi de echipa
c. cu colegi
R a, b, c

2. Este obligatorie cunoaşterea si aplicarea normelor de Protecţia Muncii si PSI in activitatea


de curatenie?
a. DA
b. NU
c. Este foarte obligatorie.
R c

3. Este obligatoriu controlul medical?


a. la angajare
b. periodic
c. niciodată
R a, b

4. Maşinile cu ardere interna se clasifica in:


a. maşini de maturat stradale
b. utilaje de curatat cu jet de lichide sub presiune
c. maşini de aspirat

R a, b

5. Cine poate sa remedieze defectarea unui echipament de lucru?


a. personalul specializat
b. personalul care lucreaza cu el
c. oricine
R a

Operator date cu caracter personal nr 32295

6. Alegera tipului si a metodei de curatare se face in functie de:


a. gradul de murdarie
b. marimea obiectului
c. timpul disponibil

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

CORECT a ,b,c

7. Temperatura solutiei de curatat este bine sa fie:


a. fierbinte
b. rece
c. potrivit de calda
CORECT c

8. Din curatenia zilnica fac parte:


a. ştergerea prahului
b. curatirea si aspirarea mochetei
c. ştergerea zonelor intens folosite
CORECT a,b,c

9. Prin spălarea mâinilor se înţelege:


a. procedura de eliminare a microorganismelor, utilizând apă şi săpun
b. procedura prin care se elimină murdăria, utilizând apă şi săpun
c. ambele răspunsuri sunt corecte

CORECT c

Testul conţine 9 întrebări notate cu un punct fiecare.


Nota finala se va compune din răspunsurile corecte + 1 punct din oficiu

SC CASARO SRL
NUME …………………….......................
EXAMEN " AGENT DE
CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT”
PRENUME ……………………………………
VARIANTA 3

MARCAŢI CU X RASPUNSURILE CORECTE

1. Care sunt caracteristicile unei echipe?


a. nu număr mic de persoane
b. gândire diferita a fiecărui persoane
c. responsabilitate comuna

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

R a, b, c

2. . Care sunt operaţiile de curatare?


a. spalare geamuri
b. spalarea umeda a suprafetelor
c. aspirare
R a, b, c

3. Este obligatoriu controlul medical?


a. la angajare
b. periodic
c. niciodată
R a, b

4. Maşinile cu ardere interna se clasifica in:


a. maşini de maturat stradale
b. utilaje de curatat cu jet de lichide sub presiune
c. maşini de aspirat

R a, b

5. Cine poate sa remedieze defectarea unui echipament de lucru?


a. personalul specializat
b. personalul care lucreaza cu el
c. oricine
R a

Operator date cu caracter personal nr 32295

6. La utilizarea utilajului de curatat respectam:


a. succesiunea operatiilor specifice prevazute in documentele tehnice
b. normele de protectie muncii si specifice PSI
c. se lucrează cu acest utilaj dupa bunul meu plac

R a, b,

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

7. Temperatura solutiei de curatat este bine sa fie:


a. fierbinte
b. rece
c. potrivit de calda
R c

8. Intretinerea unui echipament de curatare se realizeaza prin:


a. stergere de praf
b. spalare
c. ungerea partilor mobile
R a , b,c

9. Prin spălarea mâinilor se înţelege:


a. procedura de eliminare a microorganismelor, utilizând apă şi săpun
b. procedura prin care se elimină murdăria, utilizând apă şi săpun
c. ambele răspunsuri sunt corecte

R c

Testul conţine 9 întrebări notate cu un punct fiecare.


Nota finala se va compune din răspunsurile corecte + 1 punct din oficiu

SC CASARO SRL
NUME …………………….......................
EXAMEN " AGENT DE
CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT”
PRENUME ……………………………………
VARIANTA 4

MARCAŢI CU X RASPUNSURILE CORECTE

1. Care din următoarele competenţe credeţi ca sunt mai importante pentru un AGENT DE
CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT?
a. comunicare la locul de munca
b. utilizarea sculelor si utilajelor cu acţionare manuala
c. curăţirea incintelor

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

2. Care sunt operaţiile de curatare?


a. spalare geamuri
b. spalarea umeda a suprafetelor
c. aspirare

3. Este obligatoriu controlul medical?


a. la angajare
b. periodic
c. niciodată

4. Care sunt operaţiile de curatare?


a. spalare geamuri
b. spalarea umeda a suprafetelor
c. aspirare

5. Cine poate sa remedieze defectarea unui echipament de lucru?


a. personalul specializat
b. personalul care lucrează cu el
c. oricine

Operator date cu caracter personal nr 32295

6. La utilizarea utilajului de curatat respectam:


a. succesiunea operatiilor specifice prevazute in documentele tehnice
b. normele de protectie muncii si specifice PSI
c. se lucrează cu acest utilaj dupa bunul meu plac

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

7. Temperatura solutiei de curatat este bine sa fie:


a. fierbinte
b. rece
c. potrivit de calda

8. Intretinerea unui echipament de curatare se realizeaza prin:


a. stergere de praf
b. spalare
c. ungerea partilor mobile

9. Prin spălarea mâinilor se înţelege:


a. procedura de eliminare a microorganismelor, utilizând apă şi săpun
b. procedura prin care se elimină murdăria, utilizând apă şi săpun
c. ambele răspunsuri sunt corecte

Testul conţine 9 întrebări notate cu un punct fiecare.


Nota finala se va compune din răspunsurile corecte + 1 punct din oficiu

SC CASARO SRL
NUME …………………….......................
EXAMEN " AGENT DE
CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT”
PRENUME ……………………………………
VARIANTA 5

MARCAŢI CU X RASPUNSURILE CORECTE

1. Care din următoarele competenţe credeţi ca sunt mai importante pentru un AGENT DE
CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT?
a. comunicare la locul de munca
b. utilizarea sculelor si utilajelor cu acţionare manuala
c. curăţirea incintelor

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

R a, b, c

2. Care sunt operaţiile de curatare?


a. spalare geamuri
b. spalarea umeda a suprafetelor
c. aspirare
R a, b, c

3. Este obligatoriu controlul medical?


a. la angajare
b. periodic
c. niciodată
R a, b

4. La utilizarea utilajului de curatat respectam:


a. succesiunea operatiilor specifice prevazute in documentele tehnice
b. normele de protectie muncii si specifice PSI
c. se lucrează cu acest utilaj dupa bunul meu plac
CORECT a, b,

5. Din curatenia zilnica fac parte:


a. ştergerea prahului
b. curatirea si aspirarea mochetei
c. ştergerea zonelor intens folosite
CORECT a,b,c

Operator date cu caracter personal nr 32295

6. Care sunt caracteristicile unei echipe?


a. nu număr mic de persoane
b. gândire diferita a fiecărui persoane
c. responsabilitate comuna

R a, c

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 - "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: „SANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCA PENTRU PERSOANE FARA LOC DE MUNCA”
Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/133959 COD SMIS 49687

7. Temperatura solutiei de curatat este bine sa fie:


a. fierbinte
b. rece
c. potrivit de calda
R c

8 Depozitarea produselor de curatenie se face:


a. in depozite de menaj(farfurii, pahare, cupe)
b. in recipiente semnalizate
c. in nici una din cazurile de mai sus

CORECT b

9. La pornirea masinilor cu ardere interna se va verifica:


a. nivelul uleiului
b. peria masinii
c. nivelul combustibilului
CORECT a, c,
Testul conţine 9 întrebări notate cu un punct fiecare.
Nota finala se va compune din răspunsurile corecte + 1 punct din oficiu

„ŞANSE SPORITE DE OCUPARE IN MUNCÃ


PENTRU PERSOANE FÃRÃ LOC DE MUNCA” S.C. CASARO S.R.L.
POSDRU/132/5.1/G/133959 mun. ZALÃU, jud. SÃLAJ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European str. B.P.HAŞDEU, nr. 57, bl. H53, ap. 6
prin programul Operaţional Sectorial tel: 0742 217 909
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013 email:casarosj@yahoo.com
Investeşte în oameni !