Sunteți pe pagina 1din 8

Comenzi rapide utilizate frecvent

Pentru aceasta Apăsați


Închiderea unei foi de calcul Ctrl+W
Deschiderea unei foi de calcul Ctrl+O
Accesarea filei Pornire Alt+H
Salvarea unei foi de calcul Ctrl+S
Copiere Ctrl+C
Lipire Ctrl+V
Anulare Ctrl+Z
Eliminarea conținutului celulelor Tasta Delete
Alegerea unei culori de umplere Alt+H, H
Decupare Ctrl+X
Accesarea filei Inserare Alt+N
Aldin Ctrl+B
Alinierea la centru a conținutului celulelor Alt+H, A, apoi C
Accesarea filei Aspect pagină Alt+P
Accesarea filei Date Alt+A
Accesarea filei Vizualizare Alt+W
Deschiderea unui meniu contextual Shift+F10, sau

Tasta de context
Adăugarea bordurilor Alt+H, B
Ștergerea unei coloane Alt+H, D, apoi C
Accesarea filei Formulă Alt+M
Ascunderea rândurilor selectate Ctrl+9
Ascunderea coloanelor selectate Ctrl+0

Referințe pentru comenzile rapide de la tastatură în Excel


Navigarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta Apăsați

Vă deplasați la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o Shift+Tab
casetă de dialog.
Vă deplasați cu o celulă în sus într-o foaie de lucru. Tasta săgeată în
sus

Vă deplasați cu o celulă în jos într-o foaie de lucru. Tasta săgeată în


jos

Vă deplasați cu o celulă la stânga într-o foaie de lucru. Tasta săgeată la


stânga

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Tasta săgeată la


dreapta

Vă deplasați la marginea regiunii de date curente într-o foaie de lucru. Ctrl+tastă


săgeată
Intrați în Modul final, vă deplasați la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau End, tastă săgeată
din același rând cu celula activă și dezactivați modul final. Dacă celulele sunt necompletate,
vă deplasați la ultima celulă din rând sau din coloană.

Vă deplasați la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei Ctrl+End
din extrema dreaptă.

Extindeți selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din Ctrl+Shift+End
dreapta jos).
Vă deplasați la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Home+Scroll
Lock. Lock
Vă deplasați la începutul unei foi de lucru. Ctrl+Home

Vă deplasați cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru. Page Down

Vă deplasați la următoarea foaie într-un registru de lucru. Ctrl+Page Down

Vă deplasați cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru. Alt+Page Down

Vă deplasați cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru. Page Up

Vă deplasați cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru. Alt+Page Up

Vă deplasați la foaia anterioară într-un registru de lucru. Ctrl+Page Up

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Sau, într-o foaie de lucru protejată, Tab
vă deplasați între celulele deblocate.
Începutul paginii

Formatarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta Apăsați


Deschideți caseta de dialog Formatare celule. Ctrl+1
Formatați fonturile utilizând caseta de dialog Formatare celule. Ctrl+Shift+F sau
Ctrl+Shift+P
Editați celula activă și plasați punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. Sau, F2
dacă editarea este dezactivată pentru celulă, mutați punctul de inserare în bara de
formule. Dacă editați o formulă, comutați la dezactivat sau activat modul Punct
pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.
Adăugați sau editați un comentariu în celulă. Shift+F2
Deschideți caseta de dialog Inserare pentru a insera celule necompletate. Ctrl+Shift+Plus (+)
Deschideți caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate. Ctrl+Minus (-)
Introduceți ora curentă. Ctrl+Shift+două puncte
(:)
Introduceți data curentă. Ctrl+punct și virgulă (;)
Comutați între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru. Ctrl+accent grav (`)
Copiați o formulă din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de Ctrl+apostrof (')
formule.
Mutați celulele selectate. Ctrl+X
Copiați celulele selectate. Ctrl+C
Lipiți conținut în punctul de inserare, înlocuind orice selecție. Ctrl+V
Deschideți caseta de dialog Lipire specială. Ctrl+Alt+V
Transformați textul în cursiv sau eliminați formatarea cursivă. Ctrl+I sau Ctrl+3
Transformați textul în aldin sau eliminați formatarea aldină. Ctrl+B sau Ctrl+2
Subliniați textul sau eliminați sublinierea. Ctrl+U sau Ctrl+4
Aplicați sau eliminați formatarea tăiat cu o linie. Ctrl+5
Comutați între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenților Ctrl+6
pentru obiecte.
Aplicați o bordură de schiță pentru celulele selectate. Ctrl+Shift+ampersand
(&)
Eliminați bordura de schiță din celule selectate. Ctrl+Shift+subliniere (_)
Afișați sau ascundeți simbolurile de schiță. Ctrl+8
Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din Ctrl+D
Pentru aceasta Apăsați
capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.
Aplicați formatul de număr General. Ctrl+Shift+tildă (~)
Aplicați formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în Ctrl+Shift+semnul dolar
paranteze). ($)
Aplicați formatul Procent fără zecimale. Ctrl+Shift+procent (%)
Aplicați formatul de număr Științific cu două zecimale. Ctrl+Shift+accent
circumflex (^)
Aplicați formatul de dată cu ziuă, lună și an. Ctrl+Shift+semnul de
număr (#)
Aplicați formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM. Ctrl+Shift+semnul at
(@)
Aplicați formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) Ctrl+Shift+semnul
pentru valorile negative. exclamării (!)
Deschideți caseta de dialog Inserare hyperlink. Ctrl+K
Verificați ortografia în foaia de lucru activă sau zona selectată. F7
Afișați opțiunile de analiză rapidă pentru celulele selectate care conțin date. Ctrl+Q
Afișați caseta de dialog Creare tabel. Ctrl+L sau Ctrl+T

Începutul paginii

Efectuarea selecțiilor și acțiunilor: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta Apăsați


Selectați toată foaia de lucru. Ctrl+A sau Ctrl+Shift+bara de spațiu
Selectați foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru Ctrl+Shift+Page Down
de lucru.
Selectați foaia de lucru curentă și foaia anterioară într-un registru Ctrl+Shift+Page Up
de lucru.
Extindeți selecția de celule cu o celulă. Shift+tastă săgeată
Extindeți selecția de celule la ultima celulă completată din aceeași Ctrl+Shift+tastă săgeată
coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea
celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă
completată.
Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o Activați modul extins și utilizați tastele
selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare. săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați
din nou pentru dezactivare. F8
Adăugați o celulă sau o zonă neadiacentă la o selecție de celule Shift+F8
Pentru aceasta Apăsați
utilizând tastele săgeată.
Creați un rând nou în aceeași celulă. Alt+Enter
Completați zona selectată de celule cu intrarea curentă. Ctrl+Enter
Finalizați introducerea în celulă și selectați celula de mai sus. Shift+Enter
Selectați o coloană întreagă într-o foaie de lucru. Ctrl+bara de spațiu
Selectați un rând întreg într-o foaie de lucru. Shift+bara de spațiu
Selectați toate obiectele dintr-o foaie de lucru când este selectat Ctrl+Shift+Bara de spațiu
un obiect.
Extindeți selecția de celule până la începutul foii de lucru. Ctrl+Shift+Home
Selectați regiunea curentă, dacă foaia de lucru conține date. Ctrl+A sau Ctrl+Shift+bara de spațiu
Apăsați a doua oară pentru a selecta regiunea curentă și rândurile
rezumat. Apăsați a treia oară pentru a selecta toată foaia de lucru.
Selectați regiunea curentă din jurul celulei active sau selectați un Ctrl+Shift+asterisc (*)
raport PivotTable întreg.
Selectați prima comandă din meniu atunci când este vizibil un Home
meniu sau un submeniu.
Repetați ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil. Ctrl+Y
Anulează ultima acțiune. Ctrl+Z

Începutul paginii

Lucrul cu date, funcții și bara de formule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta Apăsați


Selectați un raport PivotTable întreg. Ctrl+Shift+asterisc (*)
Editați celula activă și plasați punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. Sau, F2
dacă editarea este dezactivată pentru celulă, mutați punctul de inserare în bara de
formule. Dacă editați o formulă, comutați la dezactivat sau activat modul Punct pentru a
utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.
Extindeți sau restrângeți bara de formule. Ctrl+Shift+U
Anulați o intrare din celulă sau din bara de formule. Esc
Terminați o intrare în bara de formule și selectați celula de mai jos. Enter
Mutați cursorul la sfârșitul textului când vă aflați în bara de formule. Ctrl+End
Selectați tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la sfârșit. Ctrl+Shift+End
Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise. F9
Pentru aceasta Apăsați
Calculați foaia de lucru activă. Shift+F9
Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă au Ctrl+Alt+F9
fost modificate sau nu de la ultimul calcul.
Verificați formulele dependente, apoi calculați toate celulele din toate registrele de Ctrl+Alt+Shift+F9
lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.
Afișați meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori. Alt+Shift+F10
Afișați caseta de dialog Argumente funcție atunci când punctul de inserare se află la Ctrl+A
dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.
Inserați nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la Ctrl+Shift+A
dreapta unui nume de funcție într-o formulă.
Apelați opțiunea Umplere instant pentru recunoașterea automată a modelelor în Ctrl+E
coloanele adiacente și umplerea coloanei curente
Dacă selectați o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, se va trece prin toate F4
combinațiile de referințe absolute și relative.
Inserați o funcție. Shift+F3
Copiați valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de Ctrl+Shift+ghilimele
formule. drepte (")
Creați o diagramă încorporată a datelor din zona curentă. Alt+F1
Creați o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată. F11
Definiți un nume pentru a-l utiliza în referințe. Alt+M, M, D
Lipiți un nume din caseta de dialog Lipire nume (dacă au fost definite nume în registrul F3
de lucru).
Vă deplasați la primul câmp din următoarea înregistrare dintr-un formular de date. Enter
Creați, executați, editați sau ștergeți o macrocomandă. Alt+F8
Deschideți Microsoft Visual Basic For Applications Editor. Alt+F11

Taste funcționale

Tastă Descriere
F1  F1 simplu: Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.
 Ctrl+F1: afișează sau ascunde panglica.
 Alt+F1: creează o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.
 Alt+Shift+F1: inserează o foaie nouă de lucru.

F2  F2 simplu: editează celula activă și plasează punctul de inserare la sfârșitul conținutului acesteia. Sau,
Tastă Descriere
dacă editarea este dezactivată pentru celulă, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați
o formulă, comutați la dezactivat sau activat modul Punct pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea
o referință.
 Shift+F2: adaugă sau editează un comentariu de celulă.
 Ctrl+F2: afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3  F3 simplu: afișează caseta de dialog Lipire nume. Disponibilă numai dacă au fost definite nume în
registrul de lucru.
 Shift+F3: afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4  F4 simplu: repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când selectați o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile
diferite de referințe absolute și relative.

 Ctrl+F4: închide fereastra registrului de lucru selectat.


 Alt+F4: închide Excel.

F5  F5 simplu: afișează caseta de selectare Salt la.


 Ctrl+F5: restaurează dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6  F6 simplu: comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de
lucru care a fost divizată, F6 conține panourile divizate când se comută între panouri și zona panglicii.
 Shift+F6: comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.
 Ctrl+F6: comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe
ferestre de registru de lucru.

F7  F7 simplu: afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de
lucru activă sau zona selectată.
 Ctrl+F7: efectuează comanda Mutare în fereastra registrului de lucru atunci când nu este maximizată.
Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, iar când terminați apăsați pe Enter sau Esc pentru a
anula.

 F8 simplu: dezactivează sau activează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție


extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

F8  Shift+F8: vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.
 Ctrl+F8: efectuează comanda Dimensiune atunci când un registru de lucru nu este maximizat.
 Alt+F8: afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9  F9 simplu: calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.
 Shift+F9: calculează foaia de lucru activă.
 Ctrl+Alt+F9: calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au
Tastă Descriere
modificat sau nu de la ultimul calcul.
 Ctrl+Alt+Shift+F9: verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de
lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.
 Ctrl+F9: minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10  F10 simplu: activează sau dezactivează sfaturile de taste. (Apăsarea tastei Alt face același lucru.)
 Shift+F10: afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.
 Alt+Shift+F10: afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.
 Ctrl+F10: maximizează sau restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11  F11 simplu: creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.
 Shift+F11: inserează o foaie nouă de lucru.
 Alt+F11: deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o
macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12  F12 simplu: afișează caseta de dialog Salvare ca.