Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda ciorchinelui

Metoda ciorchinelui reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau


modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de
profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse.
Este o tehnică menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze conexiunile de
idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite
anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe evidenţiind propria
înţelegere a unui conţinut.

Vom apela la această metodă la o lecție de fixare a cunoștințelor pentru romanul lui Liviu
Rebreanu, Ion. Profesorul va împărți elevii în grupe de câte patru persoane și va desena pe
tablă un ciorchine, care va avea în mijloc ideea centrală, și anume accea că romanul Ion este
un roman realist.

Grupele de elevi vor realiza și ele același ciorchine pe caiet și vor încerca în 10 minute să
scrie cât mai multe idei cu privire la conținutul romanului. Fiecare grupă va crea propriul
ciochine, după care fiecare grupă va numi un reprezentat care să expună ideile grupei.

Se va realiza o dezbatere, dirijată de profesor, pentru a stabili care sunt ideile cele mai
pertinente. Bazându-se pe cunoștințele deja transmise pe parcursul lecțiilor de predare, elevii
vor fi capabili să răspundă corect la cerințele profesorului și să demonstreze prin argumente și
exemple concrete din text ( fie din manual, fie din roman) cum că romanul este unul realist.

Fiecare grupă va trebui să noteze în ciochinele de pe tablă o idee pertinentă legată de


roman, astfel încât la sfârșit ciochinele final va cuprinde următoarele idei: simetria incipitului
și a finalului, două teme primordiale, glasul pământului și glasul iubirii, roman obiectiv cu
narațiune la persoana a III-a, narator omniscient și omiprezent, condiția țăranului român,
sugestivitatea titlurilor capitolelor, numărul mare de personaje, etc.

Ciorchinele este o metodă care se poate aplica în etapa de evocare sau reflecţie, în
realizarea sensului şi în evaluare. Se poate folosi metoda ciorchinelui şi în secvenţe de
recapitulare a noţiunilor teoretice. Prin întrebări, cadrul didactic dirijează gândirea elevilor,
notează şi schematizează cunoştinţele teoretice.

Este o metodă antrenantă care dă posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în


perechi sau în grup. Solicită gândirea copiilor, deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate
cunoştinţele lor în legătură cu un termen – nucleu, reprezentativ pentru lecţie, în jurul căruia
se leagă toate cunoştinţele lor.