Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU

STRUCTURA :POSMUȘ

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Informații generale:

Numele şi prenumele beneficiarului: L.I.S.


Data și locul nasterii::29.01.2011,Bistrița
Domiciliul: com.Șieu,sat.Posmuș,nr.29C.jud.BN
Clasa : a II-a
Echipa de lucru/profesori:Prof. înv.primar Creța Ionela- Maria
Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe): dificultăți de învățare,
discalculie,dislexie,disgrafie

Priorităţi pentru anul școlar 2019-2020: dezvoltarea competențelor specifice din programa adaptată

Domeniul de intervenţie: cognitiv

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Perioada de intervenţie: - semestrul I și al II-lea , 2019- 2020


Programul de intervenţie personalizat

Competente specifice Conţinuturi Metode şi mijloace Criterii minimale de Metode şi instrumente de evaluare
de realizare apreciere a
progreselor

1.1. Scrierea, citirea şi citirea numerelor de la 0 la 100; expunerea, Citește și scrie corect - evaluare initiala
formarea numerelor până explicaţia, numerele naturale de
la 100 -scrierea numerelor de la 0 la 100, conversaţia, la 0 la 100. -evaluarea continuă
pe reţeaua caietului de matematica exerciţiul
-aprecieri verbale
Evidenţiază cifra
-evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor metoda prin zecilor și cifra
dintr-un număr; - fise de evaluare
descoperire unităţilor.
-portofolii
-numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 problematizarea Numără cu pas dat,
în 3 etc., în ordine crescătoare , cu -evaluare sumativa
crescător, cu
precizarea limitelor precizarea intervalului,
cu sprijin.

1.4. Efectuarea de adunări -compunerea și descompunerea explicaţia, Descompune evaluarea continuă


şi scăderi, mental şi în numerelor în concentrul 0 –100, conversaţia, numerele în zeci și
exerciţiul -aprecieri verbale
scris, în concentrul 0-100 folosind riglete,betisoare,diferite unităţi.
obiecte,desene; - fise de evaluare
metoda prin Efectuează adunări și
-adăugarea/extragerea de elemente descoperire scăderi (0-100), fără -portofolii
dintr-o mulţime de obiecte, fiecare trecere peste ordin
problematizarea
operaţie fiind însoţită de numărarea -evaluare orala/scrisa
obiectelor joc de rol
-evaluare sumativa
-adunarea si scaderea numerelor
,fară trecere peste ordin,folosind
riglete

-descoperirea algoritmului de
rezolvare a unor exerciţii

3.1. Rezolvarea de completarea de șiruri de explicaţia, Completează șiruri evaluarea continuă


probleme prin observarea numere/obiecte ordonate mai mici conversaţia, numerice după reguli
unor regularităţi din decât 100, respectând reguli exerciţiul precizate. -aprecieri verbale
mediul apropiat precizate; - fise de evaluare
problematizarea Realizează modele
-realizarea/transcrierea unor repetitive observând -evaluare orala/scrisa
planse
modele repetitive regula.
plante naturale
-identificarea unei zile/luni care Enumeră lunile anului
lipsește dintr-o serie dată (ex.: și zilele săptămânii. -evaluare sumativa
ianuarie,...., martie; joi,...sâmbătă);
Numeste/stabileste
-stabilirea prin observare ,a partile unei plante si
principalelor structuri ale plantelor si organele interne
animalelor majore la animale

-reprezentarea în desen a
componentelor principale ale plantei

5.2.Rezolvarea de -rezolvarea unor probleme simple Compune/rezolvă evaluarea continuă


probleme simple în care folosind obiecte concrete sau probleme pe baza
intervin operaţii de reprezentari simbolice explicaţia, materialelor și -aprecieri verbale
conversaţia,
adunare sau scădere în imaginilor - fise de evaluare
-rezolvarea unor probleme folosind exerciţiul
concentrul 0-100,cu sprijin
imagini date Efecueaza calcule -portofolii
în obiecte,imagini sau
reprezentări schematice problematizarea -evaluare sumativa

desene

6.2. Utilizarea
- aşezarea unor cartonaşe explicaţia, -ordoneaza evaluarea continuă
unor unităţi de conversaţia,
reprezentând zilele săptămânii, cartonasele cu zilele
măsură pentru -aprecieri verbale
în ordinea succesiunii lor în exerciţiul saptamanii in ordinea
determinarea şi
săptămână
compararea succesiunii
duratelor unor - precizarea lunilor specifice unui lor,numindu-le
activităţi anotimp;
cotidiene
- identificarea datei unor -prezinta evenimente
evenimente din viaţa personală personale/intamplari
a copilului (ziua de naştere,
prima zi de şcoală, prima zi a utilizand denumirile
vacanţei de vară , Ziua zilelor saptamanii
Internaţională a copilului,
Mărţişorul etc); -stabileste
- găsirea corespondenţei dintre corespondenta intre
un eveniment şi anotimpul în anotimpuri si anumite
care acesta are loc (01.03.-
Mărţişorul-primăvara; 25.12- evenimente din viata
Crăciunul-iarna etc.); personala
- prezentarea unor
evenimente/întâmplări
personale, utilizând denumirile
zilelor săptămânii
6.3. Realizarea unor
- recunoaşterea bancnotelor de 1 explicaţia, -recunoaste si evaluarea continuă
schimburi echivalente conversaţia,
leu, 5 lei, 10 lei, 50 numeste bancnote si
valoric prin -aprecieri verbale
lei, 100 lei exerciţiul monede
reprezentări
convenţionale - recunoaşterea monedelor de 1 problematizarea
standard şi ban, 5 bani, 10 -apreciaza valoarea
nonstandard şi prin bani, 50 de bani; joc de rol,,La
unor obiecte
utilizarea banilor în magazin,,
- schimbarea unui grup de
probleme-joc simple
de tip venituri-
monede/bancnote cu altul -schimba un grup de
având aceeaşi valoare; monede/bancnote cu
cheltuieli, cu numere
din concentrul 0-100 - punerea în corespondenţă: 1 leu
alte monede/
–→o pâine; 1 leu
bancnote cu aceeași
- –→o acadea etc; 5 lei –→1 suc;
5 lei –→o revistă valoare

6.4. Identificarea
- identificarea şi utilizarea explicaţia, -numeste unitatile evaluarea continuă
unităţilor de măsură conversaţia,
instrumentelor de măsură standard de masurare
uzuale pentru -aprecieri verbale
potrivite pentru efectuarea unor exerciţiul a lungimii,volumului
lungime, capacitate şi
măsurători simple (rigla,vasul joc de rol
a unor instrumente
gradat,ceasul);
adecvate

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program

Mama/bunica/părinţii va/vor ţine legătura cu specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre schimbările de rutină, dacă acestea apar, pentru
armonizarea demersului didactic, în sensul eliminării stresului determinat de aceste schimbări asupra copilului.

S-ar putea să vă placă și