Sunteți pe pagina 1din 1

Citeşte cu atenţie următoarele fragmente:

A. Trei zile a nins în neștire, până când strada și gardurile au dispărut, mașinile au ajuns un fel de balene albe,
adormite, iar casele au fost îngropate pe jumătate.[...] Oricum, n-am renunțat la lopată imediat, când mama s-a pierdut
printre nămeți, ci abia când am aranjat lucrurile cu fata din casa de alături. Purta o pufoaică roșie, își ținea obrajii între
palme și coatele rezemate de balustrada balconului, m-a strigat fără nume, băiatu’, băiatu’, și m-a întrebat de ce sunt așa
de fraier și nu mă apuc de un tunel. [...] Înăltuță, cu nas puțin cârn, îmi vorbea de sus, doar locuia la mansardă, unde
vântul stârnea vârtejuri pe acoperiș. Mi-a propus să construim tunelul împreună, unul dintr-o parte, unul din cealaltă,
fiecare cu bucata lui, fără sfaturi, fără ajutor, fără pauze, am răspuns că nu sunt cârtiță sau râmă, că nu sunt șopârlă, a
râs și a spus că e obligatoriu să nu scoatem niciun cuvânt până nu ne întâlnim la mijloc, să fim muți, m-am sprijinit de
coada lopeții, am încercat să iau o figură rea, s-o sperii, ea n-a mai râs, nu s-a speriat, s-a răsucit spre cameră și-a zis: și
eu care voiam să-ți dau ceva nemaipomenit... Cât de încins eram, am simțit broboane* reci pe frunte, am rugat-o să
coboare, îmi auzeam vocea și nu-mi venea să cred ce aud, îi ceream să nu se supere, să hotărască ea de unde trebuie să
pornim, iar când a apărut pe trepte cu un făraș de tablă, frigul și căldura s-au domolit.
(Filip Florian, Toate bufnițele)
*broboane - picături mari (de sudoare, de transpirație)

B. În viață, fie că suntem adulți sau doar copii, cu toții suntem motivați de două lucruri: pedeapsa și recompensa.
Orice greșeală se plătește, fie cu penalizări la locul de muncă în cazul adulților, fie cu interzicerea desenelor
preferate în cazul copiilor. Iar performanțele sunt răsplătite prin cadouri sau laude, indiferent de vârstă.
Părinții trebuie să știe să acționeze aceste două pârghii* în așa fel încât să obțină rezultate optime, fără a fi
nevoiți să ajungă la pedepse fizice dacă i-a supărat cel mic sau să-l copleșească cu daruri dacă s-a purtat bine. Așadar,
unul din primele principii de acțiune îl reprezintă măsura: să nu pedepsim sau să recompensăm în exces**.
În orice situație se dorește aplicarea lor, trebuie să fie analizate faptele în funcție de gravitate, de vârsta
copilului, de capacitatea lui de a înțelege și de motivele care au generat greșeala sau fapta bună. Dacă pedepsele sau
recompensele sunt date de fiecare dată la fel, în loc să fie utile în formarea unui caracter integru***, ele pot deveni,
dimpotrivă, arme care se pot întoarce împotriva personalității copilului, transformându-l într-un revoltat sau răsfățat,
două extreme care nu sunt dorite de niciun părinte.
(www.itsybitsy.ro/pedeapsa-si-recompensa/)
*pârghie – 1. bară sau drug care, având un punct de reazem, servește la ridicarea unei greutăți. 2. forță care stimulează o
activitate
**exces - exagerare, abuz; lipsă de cumpătare, de măsură
***integru - cinstit, onest, corect; incoruptibil

1. Valorificând mesajul celor două texte-suport, redactează o compunere de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi opinia
ta despre rolul pedepselor și al recompenselor în viața unui copil. 30 puncte

2.Transcrie din următorul fragment 2 cuvinte cu diftong, un cuvânt cu triftong și unul cu hiat: „Purta o pufoaică roșie, își
ținea obrajii între palme și coatele rezemate de balustrada balconului...” 10 puncte

3. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru fiecare dintre cuvintele: 10 puncte


Nămeți
Sfaturi
Obligatoriu
Să hotărască
S-au domolit.

4. Transcrie perechea de antonime din ultimul enunț al textului A. 10 puncte

5. Alcătuiește două enunțuri în care să folosești forme diferite de plural ale cuvântului cot. 10 puncte

Vei primi 16 puncte din oficiu.


Vei primi 14 puncte pentru conținutul lucrării (registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 2 p.; coerența
textului – 2 p.; ortografie și punctuație – 6 p.; așezarea în pagină și lizibilitatea – 2 p.; respectarea numărului minim de
cuvinte indicat în cerință – 2 p.).