Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

PROGRAMUL ERASMUS+
FACULTATEA DE ....................................................................

Adeverinţă de recunoaştere şi echivalare a practicii efectuate în cadrul programului


Erasmus+

Nume, prenume student:


Nr. matricol:
An de studii:
Nivel de studii:
Specializarea:

Anul universitar în care a avut loc mobilitatea:


Semestrul:
Perioada de mobilitate:
Instituția parteneră:

Nr total de credite recunoscute:

Nr. Activitatea efectuată la Disciplina/ Nr de credite ECTS echivalate


instituția parteneră disciplinele /
echivalată/e la UAIC
1
2
3 Stagiu de practică Erasmus
4
5

Comisia de recunoaştere academică: (nume, prenume şi semnături)