Sunteți pe pagina 1din 21

UNITATEA V - ,,POVEȘTI DESPRE CUNOAȘTERE”

PERIOADA: 4 săptămâni: 13.01 – 03.02.2020

Luni CLR -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
13.01.2020 1.1 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Zburătorul din Carpați – fişe de lucru independent sistematică
Povești despre 1.2 semnele de punctuaţie a unui text în proză pag.58 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
cunoaștere 2.1 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia individuale
2.2 -identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate exerciţiul, munca
3.1 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în independentă
4.2 vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
auditie: Cântece despre unele legende - act.frontală, în
perechi,individuală
MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – 100 Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulțire Împărțirea cu rest 0 în caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operații de concentrul 0-100 numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 același ordin/de ordine diferite Medii de viață Resurse procedurale: Tnterevaluare
- crearea unor probleme după Lacul, Balta, Marea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP imagini/desene/scheme/exerciții/formule Neagră, Delta Dunării demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 didactic, munca independentă
Scăderea repetată Organizare:
Medii de viață-lacul, activitate frontală, activitate
balta individuală, activitate în grup

Marți CLR -ex.de scriere corectă a cuvintelor s-a si sa Scrierea cuvintelor s-a, sa Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
14.01.2020 1.2; 1.3; 2.2 3.1; -ex.de scriere corectă a cuvintelor s-au si sau Text suport: caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Zburătorul din Carpați – numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: s-a, sa, s- pag.58 Tnterevaluare
MM-2.1 au, sau Resurse procedurale: Autoevaluare
-dictare, transcriere conversaţia, explicaţia,
-cântec: demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, munca independentă

Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

1
MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – 100 Împărțirea cu rest 0în Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulțire concentrul 0-100 caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operații de Medii de viață numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 același ordin/de ordine diferite Lacul, Balta,Marea Resurse procedurale: Interevaluare
- crearea unor probleme după Neagră, Delta Dunării conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR imagini/desene/scheme/exerciții/formule demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 Scăderea repetată didactic, munca independentă
Medii de viață-lacul, Organizare:
balta activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
MM - asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu Elemente de limbaj Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 poveşti, poezii, cântece muzical manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - interpretarea unor melodii cunoscute, însoțindu-le de Melodia Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. acompanierea cu jucăriile muzicale confecționate Sunete înalte/joase Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. Astăzi s-a născut Hristos-după auz-pag.43 Mersul melodiei explicaţia, exerciţiul, munca
Colindele-pag.34,35 Legătura dintre text şi independentă, jocul didactic
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin melodie (strofa şi refrenul) Organizare:
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite Genuri muzicale: folclorul activitate frontală, individuală
- interpretarea diferitelor melodii redate prin scărița muzicală copiilor; colinde şi pe grupe
- interpretarea unor cântece după auz Mersul melodiei
Miercuri MEM – efectuarea probei împățirii prin înmulțire și prin împărțire; Legătura dintre înmultire Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
15.01.2020 1.1, 1.2 – efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin împărțire . și împărtire caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, Resurse procedurale: Tnterevaluare
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin împărţire didactic, munca independentă
- efectuarea de exerciţii de împărţire pe baza operaţiilor de Organizare:
înmulţire date activitate frontală, activitate
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de individuală, activitate în grup
înmulţire/împărţire
- prezentarea de informaţii/imagini despre deşert
- realizarea unui desen despre deşert

2
C.L.R - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 audiat Despre Edison și becul fişe de lucru independent sistematică
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat inventat de el –pag.60 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 audiat exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea -act.frontală, în
unor informaţii perechi,individuală
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări
petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- realizarea unor felicitări
Scrierea cuvintelor într-o, Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR -ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un într-un fişe de lucru independent sistematică
1.2; 1.3; 2.2 3.1; -ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr-o si dintr-un Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Text suport: explicaţia, conversaţia individuale
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într-o, Despre Edison și becul exerciţiul, munca
MM-2.1 într-un, dintr-o, dintr-un inventat de el –pag.60 independentă
-dictare, transcriere explicaţia,exerciţiul
-cântec: -act.frontală, în
perechi,individuală
AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei punctului Curcubeu Resurse materiale: manual, Observarea
1.1, 1.2 2.3 în funcţie de domeniul în care este utilizat (pictură, grafică, Povești despre curcubeu acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
MEM 3.1, 3.2 sculptură) p.24,25 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
MM - identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ explicaţia, conversaţia individuale
1.4 desene euristică, exerciţiul,
- analiza liberă şi personală a mesajului unei realizări artistice povestirea, munca pe echipe
(exemplu: „Vă recomand filmul, expoziţia, deoarece…”) - obs. dirijată, conversația,
- discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia explicația, munca
- compararea diferitelor tehnici de lucru independentă
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii (motivarea
alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele şi tehnicile
utilizate, sentimente)

3
Joi MEM - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin împărţire Legătura dintre înmultire Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
16.01.2020 1.1, 1.2 - efectuarea de exerciţii de împărţire pe baza operaţiilor de și împărtire caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 înmulţire date numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de Resurse procedurale: Interevaluare
înmulţire/împărţire şi verificarea prin operaţia inversă conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP - prezentarea de informaţii/imagini despre deşert demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 - realizarea unui desen despre deşert didactic, munca independentă
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Scrierea cuvintelor într-o, Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR -ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un într-un fişe de lucru independent sistematică
1.2; 1.3; 2.2 3.1; -ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr-o si dintr-un Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Text suport: explicaţia, conversaţia individuale
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într-o, Despre Edison și becul exerciţiul, munca
MM-2.1 într-un, dintr-o, dintr-un inventat de el –pag.60 independentă
-dictare, transcriere explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală
C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Legenda muntelui Retezat fişe de lucru independent sistematică
2.3 semnele de punctuaţie a unui text în versuri –pag.62 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 -identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate exerciţiul, munca
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în independentă
vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
auditie: Cântece legende - act.frontală, în
perechi,individuală
DP -exprimarea emoțiilor în situații variate Te privesc, te înțeleg-pag. Resurse materiale: manualul Observarea
-utilizarea unor elemente de ascultare activă 38 Resurse procedurale: sistematică
2.1 -explorarea activităților de relaționare cu ceilalți Mesajul corpului - pag. 40 explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
2.2 -exersarea comunicării eficiente Elemente de asculatare exerciţiul, munca individuale
2.3 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii activă-contact vizual, independentă
postura

4
Vineri MEM Împărțirea numerelor naturale Împărțire la 2. Doimea Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
17.01.2020 1.2 -efectarea de împărțiri la 2 Marea Neagră caiet, fişe de lucru, planșe,
1.5 – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: numărătoare, bețișoare
1.6 deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale:
2.2 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de conversaţia, explicaţia,
3.1 împărțire (1.5.); demonstraţia, exerciţiul, jocul
4.1 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin împărțire didactic, munca independentă
(1.5.); Organizare:
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin împărțire– activitate frontală, activitate
efectuarea de împărțiri în concentrul 0-100, individuală, activitate în grup
prin scăderi repetate ;
- utilizarea în exerciții a terminologiei matematice:
deîmpărțit, împărțitor, cât ;
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
împărțire ;
AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei punctului Curcubeu Resurse materiale: manual, Observarea
1.3 în funcţie de domeniul în care este utilizat (pictură, grafică, Povești despre curcubeu acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
2.2 sculptură) p.24,25 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 - identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ explicaţia, conversaţia individuale
desene euristică, exerciţiul,
- analiza liberă şi personală a mesajului unei realizări artistice povestirea, munca pe echipe
(exemplu: „Vă recomand filmul, expoziţia, deoarece…”) - obs. dirijată, conversația,
- discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia explicația, munca
- compararea diferitelor tehnici de lucru independentă
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii (motivarea
alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele şi tehnicile
utilizate, sentimente)
MM - asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu Elemente de limbaj Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 poveşti, poezii, cântece muzical manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - interpretarea unor melodii cunoscute, însoțindu-le de Melodia Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. acompanierea cu jucăriile muzicale confecționate Sunete înalte/joase Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. Zurgălăi,zurgălăi-după auz-pag.45 Mersul melodiei explicaţia, exerciţiul, munca
Bună dimineața la Moș Ajun-pag.36 Legătura dintre text şi independentă, jocul didactic
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin melodie (strofa şi refrenul) Organizare:
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite Genuri muzicale: folclorul activitate frontală, individuală
- interpretarea diferitelor melodii redate prin scărița muzicală copiilor; colinde şi pe grupe
Mersul melodiei

5
Luni C.L.R - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
20.01.2020 1.4 de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: Legenda muntelui Retezat fişe de lucru independent sistematică
2.1.2.2;2.3,2.4 „Găseşte şi citeşte”) –pag.62 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.1 - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de explicaţia, conversaţia individuale
căutare a unui cuvânt, a unei idei) exerciţiul, munca
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un independentă
scurt text citit explicaţia,exerciţiul
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă - act.frontală, în
/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) perechi,individuală
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- crearea unor liste de cuvinte / idei legate de o temă propusă
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi
culoare
Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM Împărțire la 2. Doimea caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
Împărțirea numerelor naturale
1.5 Marea Neagră numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
-efectarea de împărțiri la 2
1.6 Resurse procedurale: Tnterevaluare
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice:
2.2 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
deîmpărțit, împărțitor, cât
3.1 demonstraţia, exerciţiul, jocul
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
4.1 didactic, munca independentă
împărțire;
Organizare:
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin împărțire ;
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

6
Marți C.L.R - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia Prezentarea unui loc Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
21.01.2020 1.4 de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1.2.2;2.3,2.4 „Găseşte şi citeşte”) Text suport: numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de Legenda muntelui Retezat Tnterevaluare
căutare a unui cuvânt, a unei idei) –pag.62 Resurse procedurale: Autoevaluare
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un conversaţia, explicaţia,
scurt text citit demonstraţia, exerciţiul, jocul
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă didactic, munca independentă
/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Organizare:
- crearea unor liste de cuvinte / idei legate de o temă propusă activitate frontală, activitate
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi individuală, activitate în grup
culoare
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru
redactarea unor enunţuri / texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende etc.
scrise / transcrise şi ilustrate de copii
Împărțirea la 3. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM Împărțirea la 4. Pătrime caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
Împărțirea numerelor naturale
1.5 Delta Dunării numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
-efectarea de împărțiri la 3, la 4
1.6 Resurse procedurale: Interevaluare
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice:
2.2 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
deîmpărțit, împărțitor, cât
3.1 demonstraţia, exerciţiul, jocul
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
4.1 didactic, munca independentă
împărțire;
Organizare:
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin împărțire ;
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
MM - asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu Elemente de limbaj Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 poveşti, poezii, cântece muzical manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - interpretarea unor melodii cunoscute, însoțindu-le de Melodia Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. acompanierea cu jucăriile muzicale confecționate Sunete înalte/joase Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. Drag mi-e jocul românesc-după auz-pag.47 Mersul melodiei explicaţia, exerciţiul, munca
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Legătura dintre text şi independentă, jocul didactic
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite melodie (strofa şi refrenul) Organizare:
- interpretarea diferitelor melodii redate prin scărița muzicală Genuri muzicale: folclorul activitate frontală, individuală
copiilor; colinde şi pe grupe
Mersul melodiei

7
Miercuri MM - asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu Elemente de limbaj Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
21.01.2020 1.4 poveşti, poezii, cântece muzical caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1 - interpretarea unor melodii cunoscute, însoțindu-le de Melodia numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1. acompanierea cu jucăriile muzicale confecționate Sunete înalte/joase Resurse procedurale: Tnterevaluare
3.2. Mândru-I jocul Hațegana-după auz-pag.47 Mersul melodiei conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Legătura dintre text şi demonstraţia, exerciţiul, jocul
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite melodie (strofa şi refrenul) didactic, munca independentă
- interpretarea diferitelor melodii redate prin scărița muzicală Genuri muzicale: folclorul Organizare:
copiilor; colinde activitate frontală, activitate
Mersul melodiei individuală, activitate în grup
C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Un mesaj neasteptat – fişe de lucru independent sistematică
2.3 semnele de punctuaţie a unui text în versuri pag.64 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 -identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate exerciţiul, munca
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în independentă
vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
auditie: Cântece despre mici inventatori - act.frontală, în
perechi,individuală
CLR -ex.de pronunție si scriere corectă a cuvintelor care conțin Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2; 1.3; 2.2 3.1; litera x cuvintelor care conțin fişe de lucru independent sistematică
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date litera x Resurse procedurale: Aprecieri globale,
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele care conțin Text suport: explicaţia, conversaţia individuale
MM-2.1 litera x Un mesaj neasteptat – exerciţiul, munca
-dictare, transcriere pag.64-65 independentă
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment explicaţia,exerciţiul
audiat - act.frontală, în
- identificarea personajelor dintr-un text audiat perechi,individuală
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text
audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul
audiat
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea
unor informaţii
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări
petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- realizarea unor felicitări

8
AVAP -realizare de felicitări, invitații la zile de naștere sau Resurse materiale: manual, Observarea
1.2 onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă, holurile Pictură acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
2.1 școlii, camera proprie etc. Pensulație Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 - participarea la conversații despre posibile utilizări ale explicaţia, conversaţia individuale
2.4 produselor realizate individual sau în grup euristică, exerciţiul,
- exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor și povestirea, munca pe echipe
materialelor de lucru - obs. dirijată, conversația,
- exerciții de autoanaliză a propriilor creații (motivarea explicația, munca
alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele și tehnicile independentă
utilizate, sentimente)
- participarea la discuții despre mesaje exprimate în diferite
momente din filme pentru copii/filme de desene animate
- participarea la jocuri de identificare a semnificației liniilor
frânte/curbe/orizontale/
verticale în desene
Joi Împărțirea la 3. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
22.01.2020 MEM Împărțirea la 4. Pătrime caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
Împărțirea numerelor naturale
1.5 Delta Dunării numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
-efectarea de împărțiri la 3, la 4
1.6 Resurse procedurale: Interevaluare
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice:
2.2 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
deîmpărțit, împărțitor, cât
3.1 demonstraţia, exerciţiul, jocul
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
4.1 didactic, munca independentă
împărțire;
Organizare:
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin împărțire ;
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Istoria stiloului –pag.66 fişe de lucru independent sistematică
3.1 semnele de punctuaţie a unui text în versuri Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia individuale
-identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate exerciţiul, munca
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în independentă
vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
auditie: Cântece despre școală și ustensilele școlarului - act.frontală, în
perechi,individuală

9
C.L.R -ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 -ex.de scriere corectă a cuvintelor s-a si sa cuvintelor: s-a, sa, într-o, fişe de lucru independent sistematică
2.3 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date într-un Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într-o, explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 într-un, dintr-o, dintr-un Text suport: exerciţiul, munca
-dictare, transcriere Istoria stiloului –pag.66 independentă
-cântec: explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală
DP -exprimarea emoțiilor în situații variate Intonația,accentul-pag. 42 Resurse materiale: manualul Observarea
-utilizarea unor elemente de ascultare activă Elemente de asculatare Resurse procedurale: sistematică
2.1 -explorarea activităților de relaționare cu ceilalți activă-vocea explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
2.2 -exersarea comunicării eficiente exerciţiul, munca individuale
2.3 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii independentă

Vineri MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – 100 prin Împărțirea la 5. Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
23.01.2020 1.5 scăderi repetate sau recurgând la înmulțire Împărțirea la 6. caiet, fişe de lucru, planșe,
1.6 - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află numărătoare, bețișoare
2.2 suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul Resurse procedurale:
3.1 - marcarea jumătății/sfertului de suprafață a unei figuri conversaţia, explicaţia,
4.1 -efectuarea de împărțiri la 5, la 6 demonstraţia, exerciţiul, jocul
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: didactic, munca independentă
deîmpărțit, împărțitor, cât Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

AVAP Colaj –Curcubeul- Curcubeu Resurse materiale: manual, Observarea


1.3 - participarea la discuţii despre mesaje exprimate în diferite Cu umbrela prin ploaie acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
2.2 momente din filme pentru copii/ filme de desene animate p.28,29 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 - jocuri comparative între mesaje practice transmise prin explicaţia, conversaţia individuale
limbaj vizual şi mesaje artistice euristică, exerciţiul,
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite într-o povestirea, munca pe echipe
reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate, colorate diferit - obs. dirijată, conversația,
- identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie de explicația, munca
mărimea, distanţa sau luminozitate independentă
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/
desene

10
MM - asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu Elemente de limbaj Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 poveşti, poezii, cântece muzical manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - interpretarea unor melodii cunoscute, însoțindu-le de Melodia Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. acompanierea cu jucăriile muzicale confecționate Sunete înalte/joase Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. Pupăza din tei-după auz-pag.40 Mersul melodiei explicaţia, exerciţiul, munca
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Legătura dintre text şi independentă, jocul didactic
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite melodie (strofa şi refrenul) Organizare:
- interpretarea diferitelor melodii redate prin scărița muzicală Genuri muzicale: folclorul activitate frontală, individuală
copiilor; colinde şi pe grupe
Mersul melodiei
Luni C.L.R - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia Text suport: Resurse materiale: manualul, Observarea
27.01.2020 1.4 de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: Istoria stiloului –pag.66 fişe de lucru independent sistematică
2.1.2.2;2.3,2.4 „Găseşte şi citeşte”) Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.1 - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de explicaţia, conversaţia individuale
căutare a unui cuvânt, a unei idei) exerciţiul, munca
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un independentă
scurt text citit explicaţia,exerciţiul
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă - act.frontală, în
/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) perechi,individuală
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- crearea unor liste de cuvinte / idei legate de o temă propusă
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi
culoare
Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM
- efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – 100 prin Împărțirea la5. caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.5
scăderi repetate sau recurgând la înmulțire Împărțirea la 6. numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.6
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află Resurse procedurale: Tnterevaluare
2.2
suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
3.1
- marcarea jumătății/sfertului de suprafață a unei figuri demonstraţia, exerciţiul, jocul
4.1
-efectuarea de împărțiri la 5, la 6 didactic, munca independentă
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: Organizare:
deîmpărțit, împărțitor, cât activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

11
Marți C.L.R -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Povestirea unor Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
28.01.2020 1.4 semnele de punctuaţie a unui text liric întâmplări trăite sau caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1.2.2;2.3,2.4 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere observate pag. 68 numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 -identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri Tnterevaluare
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Resurse procedurale: Autoevaluare
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de conversaţia, explicaţia,
punctuaţie) demonstraţia, exerciţiul, jocul
-ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi didactic, munca independentă
exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale
realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la Organizare:
experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, activitate frontală, activitate
sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei suprafeţe) individuală, activitate în grup

MEM -- rezolvarea de exerciții de tipul:„Află suma/di- Fracții.Doimea. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 ferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul ” Pătrimea. Fracții caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 - utilizarea fracțiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport echivalente numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 concret sau desene (pizza, tort, Resurse procedurale: Interevaluare
măr, pâine, cutie debomboane, caiet etc.) conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR - marcarea jumătății/sfertului de suprafață a unei figuri demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 geometrice cu fracția corespunzătoare: didactic, munca independentă
½, respectiv ¼ Organizare:
- identificarea fracțiilor echivalente: ½ = 2/4 activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Melodia Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor Recapitulare – pag.37 manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia, exerciţiul, munca
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – independentă, jocul didactic
colectiv Organizare:
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale activitate frontală, individuală
sau cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, şi pe grupe
fie timpii egali

12
Miercuri MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice Probleme cu operații de Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
29.01.2020 1.1, 1.2 (de …ori mai puțin) ; împărtire caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 sau reprezentări simbolice; Resurse procedurale: Tnterevaluare
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP operaţiei de împărțire în concentrul 0-100 ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 – rezolvarea de probleme în mai multe moduri; didactic, munca independentă
– efectuarea de împărţiri în concentrul 0-100; Organizare:
– crearea de probleme care se rezolvă prin înpărţire (în care se activitate frontală, activitate
utilizează terminologia matematică: cât, de …ori mai putin, individuală, activitate în grup
doimea, pătrimea) .
C.L.R - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Recapitulare – Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe Propoziția. Enunțul. fişe de lucru independent sistematică
2.3 (fără terminologie) Semnele de punctuație Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 - despărţirea cuvintelor în silabe pag. 69 explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe Text suport: exerciţiul, munca
/ unui sunet Istoria stiloului –pag.66 independentă
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr explicaţia,exerciţiul
de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. -act.frontală, în
perechi,individuală
CLR - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin Recapitulare – Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2 adăugarea / eliminarea unor cuvinte Textul. Povestirea fişe de lucru independent sistematică
2.3 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Text suport: Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Pălăria omului de zăpada explicaţia, conversaţia individuale
3.2 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe după Iulia Rațiu –pag.70 exerciţiul, munca
3.4 teme cunoscute independentă
4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text explicaţia,exerciţiul
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din - act.frontală, în
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau perechi,individuală
întrebări
AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificației liniilor Resurse materiale: manual, Observarea
1.2 frânte/curbe/ Pictură acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
2.1 orizontale/verticale în desene Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 - realizarea de proiecte tematice individuale și în grup explicaţia, conversaţia individuale
2.4 - realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă și euristică, exerciţiul,
culoare povestirea, munca pe echipe
- obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă

13
Joi MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice Probleme cu operații de Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
30.01.2020 1.1 (de …ori mai puțin) ; împărtire caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.3 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 sau reprezentări simbolice; Resurse procedurale: Interevaluare
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
operaţiei de împărțire în concentrul 0-100; demonstraţia, exerciţiul, jocul
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri; didactic, munca independentă
– efectuarea de înpărţiri în concentrul 0-100; Organizare:
– crearea de probleme care se rezolvă prin înpărţire (în care se activitate frontală, activitate
utilizează terminologia matematică: cât, de …ori mai putin, individuală, activitate în grup
doimea, pătrimea) .
CLR -despărţirea cuvintelor în silabe Evaluare Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt Istoria stiloului fişe de lucru independent sistematică
1.2 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe Pag.67 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 / unui sunet explicaţia, conversaţia individuale
3.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe exerciţiul, munca
3.3 teme cunoscute independentă
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text explicaţia,exerciţiul
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din - act.frontală, în
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau perechi,individuală
întrebări
CLR -ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe dezvoltare fişe de lucru independent sistematică
1.2 (fără terminologie) Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.1 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” explicaţia, conversaţia individuale
2.2 - despărţirea cuvintelor în silabe exerciţiul, munca
3.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe independentă
4.2 / unui sunet explicaţia,exerciţiul
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr - act.frontală, în
de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. perechi,individuală
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6
cuvinte
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire
cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia
de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text

14
DP -exprimarea emoțiilor în situații variate Recapitulare-D-l Goe Resurse materiale: manualul Observarea
-utilizarea unor elemente de ascultare activă - pag. 44 Resurse procedurale: sistematică
2.1 -explorarea activităților de relaționare cu ceilalți Elemente de asculatare explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
2.2 -exersarea comunicării eficiente activă exerciţiul, munca individuale
2.3 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii Evaluare independentă

Vineri MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice Ordinea efectuării Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
31.01.2020 1.1 (sumă, total, produs, cât, termeni, factori, de …ori mai mult, operaţiilor caiet, fişe de lucru, planșe,
1.3 de …ori mai putin, diferență) ; numărătoare, bețișoare
4.2 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene Resurse procedurale:
sau reprezentări simbolice; conversaţia, explicaţia,
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea demonstraţia, exerciţiul, jocul
operaţiei de înmulţire în concentrul 0-100 și a proprietăților didactic, munca independentă
înmulțirii; Organizare:
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri ; activitate frontală, activitate
– efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin aplicarea individuală, activitate în grup
proprietăților înmulțirii ;
– crearea de probleme care se rezolvă prin înmulțire (în care
se utilizează terminologia matematică: produs, de …ori mai
mult, cât, de …ori mai putin, doimea, pătrimea).
AVAP - jocuri comparative între mesaje practice transmise prin Curcubeu Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 limbaj vizual şi mesaje artistice acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
1.2 - sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite într-o Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.3 reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate, colorate diferit explicaţia, conversaţia individuale
2.1 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii euristică, exerciţiul,
2.2 - realizare de felicitări, invitaţii la zile de naştere sau povestirea, munca pe echipe
2.3 onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă, holurile - obs. dirijată, conversația,
2.5 şcolii, camera proprie. explicația, munca
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar independentă
- realizare de machete simple.

15
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Elemente de limbaj Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor muzical manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Melodia Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite Mersul melodiei Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – Legătura dintre text şi explicaţia, exerciţiul, munca
colectiv melodie (strofa şi refrenul) independentă, jocul didactic
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale Genuri muzicale: folclorul Organizare:
sau cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, copiilor; colinde activitate frontală, individuală
fie timpii egali 12. Genuri muzicale şi pe grupe
- acompanierea melodiilor populare audiate A. Folclorul copiilor
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei B. Colinde
muzicale proprii; manual pag. 32-33

Luni CLR - despărţirea cuvintelor în silabe Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observarea
03.02.2020 1.2 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt fişe de lucru independent sistematică
2.3 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.1 / unui sunet explicaţia, conversaţia individuale
3.2 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr exerciţiul, munca
3.4 de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. independentă
4.2 - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 explicaţia,exerciţiul
cuvinte - act.frontală, în
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin perechi,individuală
adăugarea / eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba
mesajul transmis
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o
solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.

16
MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (de Probleme care se rezolvă Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1 …ori mai mult) ; prin una, două sau mai caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.2 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene multe operaţii numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
sau reprezentări simbolic ; Resurse procedurale: Tnterevaluare
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
operaţiei de înmulţire, împărtire în concentrul 0-100 și a demonstraţia, exerciţiul, jocul
proprietăților înmulțirii ; didactic, munca independentă
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri; Organizare:
– efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin aplicarea activitate frontală, activitate
proprietăților înmulțirii ; individuală, activitate în grup
– crearea de probleme care se rezolvă prin înmulțire (în care
se utilizează terminologia matematică: produs, de …ori mai
mult, cât, de …ori mai putin, doimea, pătrimea).
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Evaluare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
Marți 1.3 audiat numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
04.02.2020 4.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse procedurale: interevaluare
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. demonstraţia, exerciţiul, jocul
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text didactic, munca independentă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme Organizare:
familiar / care prezintă interes activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (de Probleme care se rezolvă Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1 …ori mai mult) ; prin una, două sau mai caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.3 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene multe operaţii numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 sau reprezentări simbolic ; Resurse procedurale: Interevaluare
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
operaţiei de înmulţire, împărtire în concentrul 0-100 și a demonstraţia, exerciţiul, jocul
proprietăților înmulțirii ; didactic, munca independentă
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri; Organizare:
– efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin aplicarea activitate frontală, activitate
proprietăților înmulțirii ; individuală, activitate în grup
– crearea de probleme care se rezolvă prin înmulțire (în care
se utilizează terminologia matematică: produs, de …ori mai
mult, cât, de …ori mai putin, doimea, pătrimea).

17
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Melodia Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor Recapitulare – pag.37 manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia, exerciţiul, munca
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – independentă, jocul didactic
colectiv Organizare:
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale activitate frontală, individuală
sau cu percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, şi pe grupe
fie timpii egali
Miercuri MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (de Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
05.02.2020 …ori mai mult) ; caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.1 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.3 sau reprezentări simbolic ; Resurse procedurale: Tnterevaluare
4.2 – rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
operaţiei de înmulţire, împărtire în concentrul 0-100 și a demonstraţia, exerciţiul, jocul
proprietăților înmulțirii ; didactic, munca independentă
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri; Organizare:
– efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin aplicarea activitate frontală, activitate
proprietăților înmulțirii ; individuală, activitate în grup
– crearea de probleme care se rezolvă prin înmulțire (în care
se utilizează terminologia matematică: produs, de …ori mai
mult, cât, de …ori mai putin, doimea, pătrimea).
CLR - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 paginii, respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între dezvoltare fişe de lucru independent sistematică
1.2 cuvinte Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.1 - scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe explicaţia, conversaţia individuale
2.2 foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina exerciţiul, munca
3.1 de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea independentă
4.2 spaţiilor dintre litere şi cuvinte explicaţia,exerciţiul
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea - act.frontală, în
unor silabe perechi,individuală
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă
/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)

18
CLR - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 paginii, respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între dezvoltare fişe de lucru independent sistematică
1.2 cuvinte Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.1 - scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe explicaţia, conversaţia individuale
2.2 foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina exerciţiul, munca
3.1 de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea independentă
4.2 spaţiilor dintre litere şi cuvinte explicaţia,exerciţiul
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea - act.frontală, în
unor silabe perechi,individuală
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă
/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)

AVAP - jocuri comparative între mesaje practice transmise prin Curcubeu activitate individuală - observare sistematică
limbaj vizual şi mesaje artistice Evaluare
1.1 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniilor p.30
1.2 frânte/ curbe/ orizontale/ verticale în desene
1.3 - compararea culorilor, formelor, materialelor, perspectivelor
2.1 în funcţie de trăirea proprie
2.2 - discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia
2.3 - răsfoirea de albume de artă
2.5 - participarea la lucrări colective
Joi MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (de Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
06.02.2020 1.1 …ori mai mult) ; caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.3 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 sau reprezentări simbolic ; Resurse procedurale: Interevaluare
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
operaţiei de înmulţire, împărtire în concentrul 0-100 și a demonstraţia, exerciţiul, jocul
proprietăților înmulțirii ; didactic, munca independentă
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri; Organizare:
– efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin aplicarea activitate frontală, activitate
proprietăților înmulțirii ; individuală, activitate în grup
– crearea de probleme care se rezolvă prin înmulțire (în care
se utilizează terminologia matematică: produs, de …ori mai
mult, cât, de …ori mai putin, doimea, pătrimea).

19
CLR -plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din dezvoltare fişe de lucru independent sistematică
1.2 sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.1 întrebări explicaţia, conversaţia individuale
2.2 exerciţiul, munca
3.1 independentă
4.2 explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală
CLR -plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din dezvoltare fişe de lucru independent sistematică
1.2 sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.1 întrebări explicaţia, conversaţia individuale
2.2 exerciţiul, munca
3.1 independentă
4.2 explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală
DP -exprimarea emoțiilor în situații variate Evaluare Resurse materiale: manualul Observarea
-utilizarea unor elemente de ascultare activă - pag. 47 Resurse procedurale: sistematică
2.1 -explorarea activităților de relaționare cu ceilalți explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
2.2 -exersarea comunicării eficiente exerciţiul, munca individuale
2.3 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii independentă

Vineri MEM – identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (de Evaluare Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
07.02.2020 1.1 …ori mai mult) ; caiet, fişe de lucru, planșe,
1.3 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene numărătoare, bețișoare
4.2 sau reprezentări simbolic ; Resurse procedurale:
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea conversaţia, explicaţia,
operaţiei de înmulţire, împărtire în concentrul 0-100 și a demonstraţia, exerciţiul, jocul
proprietăților înmulțirii ; didactic, munca independentă
– rezolvarea de probleme în mai multe moduri; Organizare:
– efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin aplicarea activitate frontală, activitate
proprietăților înmulțirii ; individuală, activitate în grup
– crearea de probleme care se rezolvă prin înmulțire (în care
se utilizează terminologia matematică: produs, de …ori mai
mult, cât, de …ori mai putin, doimea, pătrimea).

20
AVAP - identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ Recapitulare-pag.46 Resurse materiale: manual, Observarea
1.2 desene acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
2.1 - compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, Evaluare-pag.47 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 perspectivelor în funcţie de trăirea proprie explicaţia, conversaţia individuale
2.4 - observarea şi analizarea unor lucrări de artă tradiţională şi euristică, exerciţiul,
modernă românească şi identificarea mijloacelor de expresie povestirea, munca pe echipe
folosite - obs. dirijată, conversația,
- crearea unui dicţionar cu definiţii simple ale materialelor, explicația, munca
bazate pe caracteristicile lor observate de copii în diverse independentă
contexte
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Evaluare – pag.38 Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Resurse procedurale: Interevaluare
3.1. - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.2. prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia, exerciţiul, munca
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – independentă, jocul didactic
colectiv Organizare:
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale activitate frontală, individuală
sau cu percuţie corporală diversă şi pe grupe

21