Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate

DATA: 15.11.2019
GRUPA: mică B
TEMA ANUALĂ : ,,Când, cum și de ce se întâmplă?’’
SUBTEMA: “Comunitatea sub lupă”
TEMA ACTIVITĂȚII: :”Bogățiile toamnei!”
ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENȚIAL:
DȘ: ,,Surprizele toamnei” Activitate matematică - Joc didactic
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi
COMPORTAMENTE VIZATE:
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Sistematizarea si verificarea cunoștințelor referitoare la anotimpul de toamna
 Consolidarea deprinderilor de a construi grupe de obiecte după criteriu dat: culoare, formă,
mărime
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- sa denumească și să sorteze legumele, fructele si frunzele de toamna după culoare, formă,
mărime;
- să respecte regulile jocului;
SARCINA DIDACTICĂ:
Sortarea frunzelor/fructelor/legumelor în funcție de grupa de elemente din care face parte.
REGULI DE JOC:

 Fiecare copil isi alege un ecuson din saculetul trimis de zana;

 Copiii se împarte în trei echipe: echipa frunzele, echipa fructelor și echipa legumelor;

 Sorteaza elementele dupa marime, forma, culoare;

 Raspunsurile corecte si complete vor fi recompensate cu fructe și legume vesele;

 Câştigă echipa care la sfârşitul jocului are cele mai multe recompense;

ELEMENTE DE JOC: competiția, mânuirea materialului, aplauzele, înregistrarea scorului

STRATEGII DIDACTICE
 METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversaţia,Mana oarba, explicaţia, mânirea materialului,
problematizarea, expunerea, lucru pe grupe, jocul;
 MIJLOACE ȘI MATERIALE DIDACTICE: : coş cu fructe, legume, frunze naturale, jetoane cu
fructe/legume vesele, pungi, stimulente
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe

DURATA: 15-20 minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009
 “Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009
 “Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU
ALEXANDRU, 2009
 “Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009

DESFASURAREA ACTIVITATII

Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluare


didactic didactice
Momentul Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea Conversația
organizatoric activității :
 Aerisirea sălii de grupă;
 Amenajarea spațiului de desfășurare a
activităților; Așezarea materialului
didactic necesar activității.
Captarea atenției Se va arăta copiilor saculețul trimis de Zâna Observația
Toamna, în care găsim material și surprize pentru
copiii din grupa mică. Conversația
Anunțarea temei și Pentru că Zâna Toamna ne-a făcut o surpriză Conversația Orală
a obiectivelor haideţi, să-i facem şi noi o bucurie arătându-i ce
isteţi şi pricepuţi suntem şi cât de multe ştim
despre anotimpul toamna.
Astăzi, la activitatea matematică, vom participa Explicația
la jocul “Surprizele toamnei”. Vom avea de
rezolvat mai multe sarcini, printre care:
 Vom grupa frunzele-după culoare;
 Fructe –după formă;
 legume –după mărime;
Prezentarea Din saculețul cu surprise copiii vor lua un ecuson Mână oarbă Orală
conținutului și cu fruct, frunză și legumă.
dirijarea învățării Copiii vor fi împărţiţi în trei echipe în funcție de
ecusoanele primite de la Zâna Toamna: echipa
fructelor, echipa legumelor și echipa frunzelor.

Explicarea și demonstrarea jocului


Voi trebuie să fiți foarte atenți și să rezolvați Demonstratia
sarcinile și să respectați regulile jocului. Exercițiul

Câte un copil din fiecare grupă va rezolva sarcina


dată de educatoare.
 Alege frunzele de aceiași culoare și asează-le
în cutia de aceiași culoare. Explicația
După rezolvarea sarcinii, copilul va fi aplaudat de
copii și echipa va primi un jeton vesel în coșuleț.
Sortează fructele după formă - grupa merelor
roșii, grupa perelor, grupa nucilor, grupa
strugurilor și grupa gutuilor.
Găsește legume mari și mici - numește leguma
aleasă.
Apreciere pe
Exercițiul
Executarea jocului de probă grupe
Verific modul de înțelegere a regulilor jocului.
Aplauze
Desfășurarea jocului
Copiii descriu aspecte ale anotimpului de toamnă.
Apoi rezolvă sarcinile date de educatoare.

 Alege frunzele de aceiași culoare și le


asează în cutia de aceiași culoare
 Sortează fructele după formă - formând
grupe de elemente
 Găsește legume mari și mici - le
denumește și stabilește caracteristicile Apreciere
privind mărimea Munca individu-ala
independentă Aplauze
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse
pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul
probei câte o fructă/legumă veselă.

Complicarea jocului
Voi schimba florile dintr-o vază în alta, iar la
semnal (bătaie din palme) vor deschide ochii și
vor anunța ceea ce s-a întâmplat.
Se vor grupa toate legumele mici sau mari. Problematizarea

Obținerea Copiii din fiecare echipă vor lipi fructele și Exercițiul Aprecieri
performanței legumele de toamnă, pe care le-au obținut pe verbale
parcursul desfășurării jocului. Demonstrația
Copiii vor trece pe la fiecare echipă se vor salute
și vor aprecia lucrările realizate. Analiza
La finalul jocului se numără jetoanele fiecărei produselor
echipe. activității
Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are
cele mai multe jetoane în coșuleț.
Evaluarea Se vor face aprecieri individuale și aprecieri Aprecieri
performanțelor și colective privind modul de implivare în activitate. verbale
încheierea Educatoarea va oferii în dar copiilor fructe și Recompense
activității legume.