Sunteți pe pagina 1din 16

UNITATEA IX - ,,POVEȘTI DESPRE MESERII”

PERIOADA: 3 săptămâni: 27.04.-11.05.2020

Luni Resurse materiale: manualul, Observarea


-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
27.04.2020 fişe de lucru independent sistematică
CLR -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Textul liric
Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.1; 1.2; 3.1 3.4; semnele de punctuaţie a unui text în versuri Strofă, versuri
explicaţia, conversaţia individuale
4.1 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere
exerciţiul, munca
-identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri Text-suport:
independentă
DP-2.3 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Ce miros au meseriile după
explicaţia,exerciţiul
MM-1.4 vocabularul copiilor Giani Rodari
- act.frontală, în
-auditie: Cântece despre meserii
perechi,individuală
MEM - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 succesive(două câte două) a lungimii Măsurări. Forțe exercitate caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 – ordonarea rezultatului măsurătorilor lungimii unor obiecte de magneți numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 – identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru -Măsurarea lungimilor Resurse procedurale: Interevaluare
efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP metrul de tâmplărie demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 didactic, munca independentă
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Marți C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul liric Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
28.04.2020 1.4 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Asezarea în pagină caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1.2.2;2.3,2.4 semnele de punctuaţie a unui text în versuri numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 -identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri Resurse procedurale: Interevaluare
-asezarea corectă a textului în versuri în pagină: dată, titlu, Text-suport: conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
autor, versuri cu alineat Ce miros au meseriile după demonstraţia, exerciţiul, jocul
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Giani Rodari didactic, munca independentă
vocabularul copiilor Organizare:
-auditie: Cântece despre meserii activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

1
MEM – alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru Măsurări. Forțe exercitate Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 măsurarea capacității de magneți caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 – măsurarea capacității unor vase folosind etaloane de forme -Măsurarea capacității numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 şi mărimi diferite; vaselor Resurse procedurale: Interevaluare
– consemnarea rezultatelor şi discutarea lor conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR – măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 litri și mililitri didactic, munca independentă
– ordonarea unor obiecte date pe baza capacității acestora Organizare:
(6.1.); activitate frontală, activitate
– identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru individuală, activitate în grup
efectuarea unor măsurători (cana, paharul, sticla, vasul
gradat)
Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale Resurse materiale: Observare sistematică
şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului Cântare instrumentală manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
MM
Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Percuţia corporală diversă- Resurse procedurale: Interevaluare
1.2
ritm şi de măsură pag.24 Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2
- acompaniereacântecelorcuorchestrade explicaţia, exerciţiul, munca
3.1
jucăriimuzicalesaucupercuţiecorporală independentă, jocul didactic
diversă,caresămarchezefieritmul,fie timpiiegali Organizare:
- acompaniereamelodiilorpopulareaudiate activitate frontală, individuală
- însoțirea cântecelor de percuție corporală diversă (bătăi din şi pe grupe
palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie cu piciorul în podea
etc.)
Miercuri MEM - alegerea potrivită a unor unități neconvenționale pentru Măsurări. Forțe exercitate Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
29.04.2020 1.1, 1.2 măsurarea masei de magneți caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme și -Măsurarea masei corpurilor numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 mărimi diferite; consemnarea rezultatelor și discutarea lor Resurse procedurale: Interevaluare
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP propriilemâini demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 - compararea maselor unor obiecte didactic, munca independentă
– măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în Organizare:
kilograme/grame activitate frontală, activitate
– identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru individuală, activitate în grup
efectuarea unor măsurători (cântarul, balanţa)

2
C.L.R Resurse materiale: manualul, Observarea
-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
1.2;1.3 fişe de lucru independent sistematică
-citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de
2.3 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
semnele de punctuaţie a unui text nonliterar  Textul nonliterar
3.2, 3.4 explicaţia, conversaţia individuale
-citirea selectivă în funcţie de anumite repere
4.1, 4.2 exerciţiul, munca
-identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate Text-suport:
independentă
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Cum se face o bicicletă
explicaţia,exerciţiul
vocabularul copiilor
- act.frontală, în
-auditie: Cântece despre copilărie, carte
perechi,individuală
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 audiat Povestirea orală a unui text fişe de lucru independent sistematică
3.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Text-suport: explicaţia, conversaţia individuale
text audiat Cum se face o bicicletă exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu - act.frontală, în
respectarea unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului copiluluicu ajutorul imaginilor
-descrierea copiluluicu ajutorul expresiilor din text: înfătisare
si însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei ființe
-auditie: Cântece despre bătrâni
AVAP Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin Lumea de sub ape Resurse materiale: manual, Observarea
1.2 limbaj vizual şi mesajul artistic Pești – pag.30,31 acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
2.2 Combinarea tehnicilor învățate și materiale pentru a vorbi Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 despre lumea de sub ape explicaţia, conversaţia individuale
Crearea unor pești prin amprentare, broaște țestoase prin euristică, exerciţiul,
tehnica origami și caracatițe din materiale reciclabile povestirea, munca pe echipe
- obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă

3
Joi MEM - investigarea forțelor exercitate de magneți asupra altor Măsurări. Forțe exercitate Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
30.04.2020 1.1, 1.2 magneți sau materiale magnetice cu evidențierea polilor N și de magneți caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 S și a atracției/ Recapitulare. Evaluare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 respingerii dintre polii opuși/identici Resurse procedurale: Interevaluare
– recunoașterea situațiilor de atragere/respingere a conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP magneților ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 – identificarea axei/axelor de simetrie ale unor obiecte didactic, munca independentă
(magneți) Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 audiat Povestirea orală a unui text fişe de lucru independent sistematică
3.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Text-suport: explicaţia, conversaţia individuale
text audiat Cum se face o bicicletă exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu - act.frontală, în
respectarea unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului copiluluicu ajutorul imaginilor
-descrierea copiluluicu ajutorul expresiilor din text: înfătisare
si însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei ființe
-auditie: Cântece despre jucăriile copiilor
CLR - ex.de scriere corectă a cuvintelor Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2; 1.3; 2.2 3.1; care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie cuvintelor care conțin fişe de lucru independent sistematică
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date diftongii:oa, ea, ia și ie Resurse procedurale: Aprecieri globale,
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date explicaţia, conversaţia individuale
MM-2.1 care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie exerciţiul, munca
Text-suport:
-dictare, transcriere independentă
Cum se face o bicicletă
- auditie: Cântece despre jocuri de copii explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală

4
DP Jocuri de prezentare a profesiilor prin costumațiidin Descopăr meseriile Resurse materiale: manualul Observarea
1.1 materiale reciclabile – „Parada meseriilor” ,,Vreau să devin”-pag.38 Resurse procedurale: sistematică
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, Hora meseriilor explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
CLR desene,mesajecheie) în care să prezinte meseriile dinzona în exerciţiul, munca individuale
2.1, 2.2 care locuiesc și produsele diferitelormeserii independentă
- realizarea de sondaje de opinie cu privire laspecificul și
utilitatea unor meserii
- realizarea unor planșe/etichete/postere/afișe pe teme
familiare, după modele date
Vineri
01.05.2019 ZI LIBERĂ

Observarea
-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text-suport: Resurse materiale: manualul, sistematică
-citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Acul și barosul fişe de lucru independent Aprecieri globale,
C.L.R semnele de punctuaţie a unui text literar după Ion Creangă Resurse procedurale: individuale
1.4 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia
2.1.2.2;2.3,2.4 -identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate exerciţiul, munca
Luni 3.1 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în independentă
04.05.2020 vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
-auditie: Cântece despre copilărie, carte - act.frontală, în
perechi,individuală
MEM -identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas Măsurări. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 de perete, ceasul electronic, ceasul de mână, Măsurarea timpului caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 clepsidră,nisiparniță, cadran solar Ceasul, ora minutul, numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 - poziționarea acelor ceasului pe baza unei cerințe date și Resurse procedurale: Interevaluare
citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP ora 9 și un sfert/15 minute, ora 10 și jumătate/30 de minute, demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 ora didactic, munca independentă
7 și 20 de minute etc.) Organizare:
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătății și activitate frontală, activitate
sfertului de oră individuală, activitate în grup
- înregistrarea duratei unor activități și ordonarea lor după
criterii variate (durată, momentul începerii etc.)

5
Marți C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
05.05.2020 1.4 audiat caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Text-suport: numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Acul și barosul Interevaluare
text audiat după Ion Creangă Resurse procedurale: Autoevaluare
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul conversaţia, explicaţia,
audiat demonstraţia, exerciţiul, jocul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu didactic, munca independentă
respectarea unor informaţii
- identificarea cuvintelor însusiri în text Organizare:
-descrirea chipului copiluluicu ajutorul imaginilor activitate frontală, activitate
-descrierea copiluluicu ajutorul expresiilor din text: înfătisare individuală, activitate în grup
si însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei ființe
MEM – găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în Măsurări. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 care acesta are loc ; Măsurarea timpului caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un Săptămâna, luna, anul numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 interval dat ; Resurse procedurale: Interevaluare
– completarea unui program individual de petrecere eficientă conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR a timpului liber ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 – prezentarea calendarului naturii, realizat pe o perioadă didactic, munca independentă
determinată de timp (ex.: prezentarea unui „buletin meteo Organizare:
retrospectiv” pe o perioadă scurtă) activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
- acompanierea melodiilor populare audiate Resurse materiale: Observare sistematică
MM Cântarea cu
- însoțirea cântecelor de percuție corporală diversă (bătăi din manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2 acompaniament-pag.26
palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie cu piciorul în podea Resurse procedurale: Interevaluare
2.2
etc.) Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.3
Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Acompaniament
ritm şi de măsură independentă, jocul didactic
instrumental realizat de
Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne Organizare:
cadrul didactic/ de jucării
convenţionale activitate frontală, individuală
muzicale realizat de copii
şi pe grupe

6
Miercuri MEM Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin Măsurări. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
06.05.2020 1.1, 1.2 reprezentări convenţionale standard şi nonstandard şi prin Monede și bancnote caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri- numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000 Resurse procedurale: Interevaluare
– recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP lei, 200 lei, 500 lei ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 – schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o didactic, munca independentă
bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede având aceeaşi Organizare:
valoare ; activitate frontală, activitate
– adunarea şi scăderea în limitele individuală, activitate în grup
0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate
– compararea unor sume de bani compuse din monede şi
bancnote diferite
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 audiat fişe de lucru independent sistematică
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Text-suport: Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Acul și barosul explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 text audiat după Ion Creangă exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu - act.frontală, în
respectarea unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului copiluluicu ajutorul imaginilor
-descrierea copiluluicu ajutorul expresiilor din text: înfătisare
si însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei ființe
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Formularea de întrebări Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 audiat și răspunsuri fişe de lucru independent sistematică
3.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Text-suport: explicaţia, conversaţia individuale
text audiat Acul și barosul exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul după Ion Creangă independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
-formularea de întrebări și răspunsuri - act.frontală, în
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu perechi,individuală
respectarea unor informaţii

7
Resurse materiale: manual, Observarea
acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
AVAP Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, Lumea de sub ape
Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2 punctului, culorii şi formei Țestoase de apă-pag.32,33
explicaţia, conversaţia individuale
2.2 Combinarea tehnicilor învățate și materiale pentru a vorbi
euristică, exerciţiul,
2.3 despre lumea de sub ape
povestirea, munca pe echipe
Crearea unor pești prin amprentare, broaște țestoase prin
- obs. dirijată, conversația,
tehnica origami și caracatițe din materiale reciclabile
explicația, munca
independentă
Joi MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurări. Recapitulare. Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
07.05.2020 1.1, 1.2 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 interval dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese
C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de fişe de lucru independent sistematică
2.3 semnele de punctuaţie a unui text literar Text-suport: Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere Balerine mici cu vise mari explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 -identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate exerciţiul, munca
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în independentă
vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală

8
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Formularea de întrebări Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 audiat și răspunsuri fişe de lucru independent sistematică
3.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Text-suport: explicaţia, conversaţia individuale
text audiat Balerine mici cu vise mari exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
-formularea de întrebări și răspunsuri - act.frontală, în
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu perechi,individuală
respectarea unor informaţii
DP Jocuri de prezentare a profesiilor prin costumațiidin Descopăr meseriile Resurse materiale: manualul Observarea
1.1 materiale reciclabile – „Parada meseriilor” ,,Ce pot face două mâini Resurse procedurale: sistematică
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, dibace”-pag.40,41 explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
CLR desene,mesajecheie) în care să prezinte meseriile dinzona în Darul exerciţiul, munca individuale
2.1, 2.2 care locuiesc și produsele diferitelormeserii independentă
- realizarea de sondaje de opinie cu privire laspecificul și
utilitatea unor meserii
- realizarea unor planșe/etichete/postere/afișe pe teme
familiare, după modele date
Vineri MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurări. Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
08.05.2020 1.1, 1.2 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 interval dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese

9
Resurse materiale: manual, Observarea
Combinarea tehnicilor învățate și materiale pentru a vorbi Lumea de sub ape acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
AVAP despre lumea de sub ape Țestoase de apă-pag.34,35 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2 Crearea unor pești prin amprentare, broaște țestoase prin explicaţia, conversaţia individuale
2.2 tehnica origami și caracatițe din materiale reciclabile euristică, exerciţiul,
2.3 Realizarea unui pește sub formă de felicitare și înăuntrul lui povestirea, munca pe echipe
vor scrie impresiile, realizările, ce a fost greu sau ușor, ce a - obs. dirijată, conversația,
fost plictisitor sau interesant, lucrul cel mai valoros explicația, munca
independentă
Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în Resurse materiale: Observare sistematică
MM
corelarea lor auditivă cu anumite calităţi ale sunetelor manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2 Cântare instrumentală
muzicale Resurse procedurale: Interevaluare
2.2 Percuţia corporală diversă
- acompanierea cântecelor cu orchestrade jucării muzicale Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.3 Cântarea cu acompaniament
sau cu percuţie corporală diversă, explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Acompaniament
care să marcheze fie ritmul,fie timpii egali independentă, jocul didactic
instrumental realizat de
- acompaniereamelodiilorpopulareaudiate Organizare:
cadrul didactic/ de jucării
- însoțirea cântecelor de percuție corporală diversă (bătăi din activitate frontală, individuală
muzicale realizat de copii
palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie cu piciorul în podea şi pe grupe
Recapitulare
etc.)
manual pag. 27
- acompanierea melodiilor interpretate de jucării muzicale
sau alte instrumente

Luni C.L.R EVALUARE NAȚIONALĂ-CITIT


11.05.2020 1.4
2.1.2.2;2.3,2.4
3.1

10
MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurări. Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 interval dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese
Marți C.L.R EVALUARE NAȚIONALĂ -PROBA SCRISĂ
12.05.2020 1.4
2.1.2.2;2.3,2.4
3.1

MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurări. Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 interval dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese

11
Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în Resurse materiale: Observare sistematică
MM
corelarea lor auditivă cu anumite calităţi ale sunetelor manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2 Cântare instrumentală
muzicale Resurse procedurale: Interevaluare
2.2 Percuţia corporală diversă
- acompanierea cântecelor cu orchestrade jucării muzicale Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.3 Cântarea cu acompaniament
sau cu percuţie corporală diversă, explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Acompaniament
care să marcheze fie ritmul,fie timpii egali independentă, jocul didactic
instrumental realizat de
- acompaniereamelodiilorpopulareaudiate Organizare:
cadrul didactic/ de jucării
- însoțirea cântecelor de percuție corporală diversă (bătăi din activitate frontală, individuală
muzicale realizat de copii
palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie cu piciorul în podea şi pe grupe
Recapitulare
etc.)
manual pag. 27
- acompanierea melodiilor interpretate de jucării muzicale
sau alte instrumente

Miercuri MEM EVALUARE NAȚIONALĂ


13.05.2020 1.1, 1.2
1.4, 1.6
3.2

AVAP
2.6
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 audiat  Formularea de întrebări fişe de lucru independent sistematică
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat și răspunsuri Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 text audiat Text-suport: exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul Balerine mici cu vise mari independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
-formularea de întrebări și răspunsuri - act.frontală, în
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu perechi,individuală
respectarea unor informaţii

12
 Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR - ex.de scriere corectă a cuvintelor Scrierea corectă a fişe de lucru independent sistematică
1.2; 1.3; 2.2 3.1; care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie cuvintelor care conțin Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date grupurile de sunete:oa, ea, explicaţia, conversaţia individuale
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date exerciţiul, munca
ia și ie
MM-2.1 care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie independentă
-dictare, transcriere explicaţia,exerciţiul
Text-suport: - act.frontală, în
- auditie: Cântece despre jocuri de copii
Balerine mici cu vise mari perechi,individuală
AVAP Combinarea tehnicilor învățate și materiale pentru a vorbi Lumea de sub ape Resurse materiale: manual, Observarea
1.1, 1.2 2.3 despre lumea de sub ape -Caracatițe (materiale acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
MEM 3.1, 3.2 Crearea unor pești prin amprentare, broaște țestoase prin refolosibile) Resurse procedurale: Aprecieri globale,
MM tehnica origami și caracatițe din materiale reciclabile explicaţia, conversaţia individuale
1.4 Realizarea unui pește sub formă de felicitare și înăuntrul lui euristică, exerciţiul,
vor scrie impresiile, realizările, ce a fost greu sau ușor, ce a povestirea, munca pe echipe
fost plictisitor sau interesant, lucrul cel mai valoros - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
Joi MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurări. Ameliorare și Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
14.05.2020 1.1, 1.2 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, dezvoltare caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 interval dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese

13
C.L.R -ex.de scriere corectă a cuvintelor Evaluare Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
2.1 care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie Text-suport: fişe de lucru independent
3.1 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Balerine mici cu vise mari Resurse procedurale:
4.1, 4.2 -completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date explicaţia, conversaţia
care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie exerciţiul, munca
-dictare, transcriere independentă
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe explicaţia,exerciţiul
teme cunoscute - act.frontală, în
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text perechi,individuală
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
C.L.R -ex.de scriere corectă a cuvintelor Ameliorare și dezvoltare Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie Text-suport: fişe de lucru independent sistematică
2.3 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Balerine mici cu vise mari Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 care conțin grupurile de sunete:oa, ea, ia și ie exerciţiul, munca
-dictare, transcriere independentă
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe explicaţia,exerciţiul
teme cunoscute - act.frontală, în
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text perechi,individuală
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
DP Resurse materiale: manualul Observarea
Descopăr meseriile
3.1 - realizarea de sondaje de opinie cu privire laspecificul și Resurse procedurale: sistematică
,,Fiecare la locul potrivit”-
3.3 utilitatea unor meserii explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
pag 42,43
- realizarea unor planșe/etichete/postere/afișe pe teme exerciţiul, munca individuale
Găinușa roșie-Joseph
familiare, după modele date independentă
Jacobs

14
Vineri MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurări. Ameliorare și Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
15.05.2020 1.1, 1.2 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, dezvoltare caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 interval dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese
AVAP Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând Lumea de sub ape Resurse materiale: manual, Probă de evaluare
1.2 materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile -Evaluare acuarele,hârtie, lipici, carton
2.1 Combinarea tehnicilor învățate și materiale pentru a vorbi Resurse procedurale:
2.2 despre lumea de sub ape explicaţia, conversaţia
2.3 Crearea unor pești prin amprentare, broaște țestoase prin euristică, exerciţiul,
tehnica origami și caracatițe din materiale reciclabile povestirea, munca pe echipe
CLR - obs. dirijată, conversația,
1.4 explicația, munca
2.1 independentă
M.M
1.1

15
Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în Resurse materiale: Observare sistematică
MM
corelarea lor auditivă cu anumite calităţi ale sunetelor Cântare instrumentală manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2
muzicale Percuţia corporală diversă Resurse procedurale: Interevaluare
2.2
- acompanierea cântecelor cu orchestrade jucării muzicale Cântarea cu acompaniament Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.3
sau cu percuţie corporală diversă, Acompaniament explicaţia, exerciţiul, munca
3.1
care să marcheze fie ritmul,fie timpii egali instrumental realizat de independentă, jocul didactic
- acompaniereamelodiilorpopulareaudiate cadrul didactic/ de jucării Organizare:
- însoțirea cântecelor de percuție corporală diversă (bătăi din muzicale realizat de copii activitate frontală, individuală
palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie cu piciorul în podea şi pe grupe
etc.)
- acompanierea melodiilor interpretate de jucării muzicale Evaluare
sau alte instrumente manual pag. 28
Itemii probei de evaluare vizează:
- acompanierea unei melodii prin percuție corporală sau cu
jucării muzicale
- identificarea jucăriei muzicale potrivite acompaniamentului

16