Sunteți pe pagina 1din 1

JulA

EliAs - OliViAn
curriculum vitae

EXPERIENȚĂ

Prezent: Profesor la Be happy Art Studio, și la Royal School


in Transilvania Cosminului nr. 92, 400642
Cluj-Napoca, România
Profesor al Școlii de Muzică Ars Cantus, Cluj Napoca 0747.161.858

Profesor de pian la Piano Therapy, Bucureș� jullien_elias_oliver@yahoo.com


Data nașterii 20.01.1995
Operator call center la Ins�tutul Român de Evaluare și
Căsătorit
Strategie

educaȚIE

Liceul de muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca “ Elias este un tânăr trompetist


Diplomă de Bacalaureat cu calități foarte bune ale
sunetului și tehnicii, cred că își
Universitatea Națională de Muzică din Bucureș� va găsi locul în generația de
Diplomă de Licență mâine a tinerilor artiști. ”
Materii -Pian, trompetă, armonie, forme, contrapunct, orchestră, muzică Antoine Cure, profesor de
de cameră, teorie dicteu și solfegii, istoria muzicii universale, istoria
trompetă la Conservatorul
muzicii româneș�, studii de orchestră, jazz, big band, ansamblu, este�că
Național Superior din Paris.
Conservatorul Regal din Haga, Haga (Olanda)
Cer�ficat Erasmus+

Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca


Masterat

aBILITățI LINGVISTICE

Limba Română (limbă maternă)


Limba Engleză
Înțelegere C1, C2 - Vorbit B2 - Scris C1

Hobby-uri
Limba Franceză
Înțelegere A1 - Vorbit A1 - Scris A1 ciclism

ci�t
Abilități dezvoltate în vorbire obținute în cadrul unei funcții la Ins�tutul limbi străine
român pentru evaluare și strategie.
Abilități foarte dezvoltate de socializare datorită experienței în predat ore
par�culare de muzică.