Sunteți pe pagina 1din 1

Har și Lege în drumul spre casă

(:Israel! Israel..

Niciodată nu s-au despărțit


Domnul bate azi la ușa ta:)

Eu te-am strâns de la margini de pâmânt


Printre mii și milioane din lume

Să te-ntorci înapoi în țara ta


E un tânăr pe nume Israel

Voi trimite peste tine Duhul Sfânt


Ochii lui își desprind de la ceruri

Căci ai fost și rămâi dragostea Mea


Zi și noapte îl caută pe El

Din cei doi Dumnezeu face una


Cei mai mulți alte glasuri ascultă

Popoarele ascultând de Legea Sa


Israel caută pe Domnul Sfânt

Iar Israel primi-va cununa


Vrea doar vocea din ceruri să audă

De Împăratul Ieșua Mesia


Potrivit cu ce-i scris în Cuvânt

Vom cânta împreună cântarea


El e Dumnezeul cel mare

Două coruri cu glasuri la fel


Atotputernic și Unic Creator

Spre veșnicii nu mai vine-nserarea


După Chipul Său plin de splendoare

Căci soarele va fi Emanuel!


A dat porunci pentru întregul popor

(:Israel! Israel..
(:Israel! Israel..

Domnul bate azi la ușa ta:)


Domnul bate azi la ușa ta:)

Israel, Israel strigă Domnul

De mulți urât, singur și izolat

Cum vei spăla căderile din Lege

De Dumnezeu când vei fi judecat

Îți va desface năhrama cea groasă

El Mesia, Ieșua răstignit