Sunteți pe pagina 1din 26

Marketing internaţional

An I SPMK / AI

Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian DABIJA

1
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Studii
Magiștri

Prof. univ. dr. prof. h.c. Bernhard S. Swoboda

Prof. univ. dr. dr. h.c. Nicolae Al. Pop

1999 - 2003
2010 – 2013
Studii de licenţă 2006 – 2009
Relații Economice Studii doctorale
Studii postdoctorale
Internaționale Marketing, ASE
Marketing, ASE
2003 - 2004 București (28 de
FSEGA, UBB Cluj-
Studii masterale București + 3
Napoca granturi de cercetare luni) din care 3 luni
Prof. univ. dr. Rodica Frăţilă Strategii şi doctorală din partea la Univ. Trier
politici de Germania
1999 marketing şi Fundației J.G.
Herder și a DAAD Prof. univ. dr.
Colegiul Național management dr. Ioan Popa
“George Coșbuc” Cluj- 13 luni la Univ.
Napoca - Șef de
FSEGA, UBB Trier Germania și (REI)
Cluj-Napoca 10 luni la UBB
Promoție Matematică- Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. dr. h.c.
Prof. univ. dr.
2
Fizică Germană Maternă Vasile DinuDabija
Ioan Plăiaş Horst Todt
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian
Sept 2015 2015 – 2017 2017 - prezent
Susținerea publică Proiect de Coordonator de
a lucrării de cercetare doctorat în
abilitare UEFISCDI – Marketing
Tinere Echipe

https://sites.google.com/site/susretailgen/

3
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
11
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
4 7 Coautori
6

5 20 22

27 6

14 6
6

12
3 8
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Premii și recunoașteri

13
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Date de contact

cristi_dabija@yahoo.com;
Birou: Sala 125 (Departamentul de Marketing);
Consultaţii:
Luni înainte de curs
Miercuri: 1850-1930
Întrebări?

© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija


Marketing Internaţional
Săptămânal 2 ore curs şi 1 oră seminar;

6 ECTS * 30 ore muncă = 180 ore pregătire, adică:


28 ore curs;
14 ore seminar;
Diferența: pregătirea întrebărilor și a temelor date la curs și
seminar, rezolvarea studiilor de caz, citirea scriptului şi a
bibliografiei, răspunderea la întrebări etc.

© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija


16
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Structura notei?

Sugestii?

18
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Structura notei (1)
100 puncte:
10 puncte din oficiu;
20 de puncte activitate la seminar (+ curs)  studii de caz;
30 de puncte proiect (individual sau în grup de 2 persoane). Acesta
va fi realizat ca studiu de caz cu probleme de discutat/dezbătut
adresate colegilor (din care susţinere 10 puncte): lungime – cel
puțin 20 de pagini de conținut;
20 de puncte: răspunsuri la întrebările care se regăsesc pe slideuri
 cristi_dabija@yahoo.com; cel puțin 7 teme diferite din 7 cursuri
diferite. Max: două puncte pe întrebare!
20 de puncte: implementarea unor cercetări de marketing pe bază
de chestionar (puse la dispoziţie de C.Dabija).
 puncte bonus (pe parcursul semestrului)!

© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija


Structura notei (2)
 Prezenţa fizică nu contează în nota finală, nu este obligatorie, dar
ajută la asmiliarea cunoştinţelor;

 50 de puncte pentru nota cinci; 96


pentru zece.

Restanţă = condiţii identice ca în sesiunea normală!

20
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Proiect de grup (2 pers)
 Focalizare = Companii din comerțul de retail și măsurile pe care le
adoptă / implementează acestea în sfera dezvoltării sustenabile şi în
abordarea generaţiilor de consumatori prin intermediul tehnologiei
mobile.
 Alegerea unui retailer, spre ex. Lidl;
 Piețele prelucrate și dimensiunile angajamentului extern / pe piețele
internaționale (4 piețe: origine, RO plus încă două);
 Măsuri de dezvoltare durabilă la Lidl în general, precum şi pe piaţa de origine
(GE), respectiv pe cel puţin 3 pieţe extere prelucrate (neapărat RO). Concret:
care măsuri specifice DD sunt utilizate de Lidl;
 Diferenţierea ofertei (1. ce se face efectiv; 2. cum se transpune în practică) pe
reprezentanţii diferitelor generaţii (tineri vs. bătrâni) / diferite grupuri ţintă.
Concret: Exemple de oferte pentru persoanele tinere vs. în vârstă. Măsuri pentru
abordarea grupurilor țintă, e.g. prin Smartapps, Smartphonuri, Social Media,
Lideri de opinie etc.
 Concluzii, Anexe, Bibliografie.
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Generation before the Weingarten, 2009; Williams & Page,
2009; Twenge et al. 2010; Gurău,
world crises of the 30s 2012; Smith, 2012; Thomas, 2013

Generation Z Generation of the


(1994/95/99/2000-2010/11) world crises

The 6
Generation Y Genera-
(1980/81- tions
1994/95/99/2000) Baby Boomers
(1946-1964)

Generation X
(1965-1979/80/81) © Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Consumer Generations

Reference Baby Generation Millennials Generation Z Generation α


Boomers X
Howe and Strauss (2000) 1943-1960 1961-1981 1982-2002 - -
Zemke, Raines, Filipczak 1943-1960 1960-1980 1980-2000 - -
(2000)
Crampton, Hodge (2007) 1947-1967 1970-1980 1980-1999 - -
Tulgan, Martin (2001) 1946-1962 1963-1977 1978-1984 - -
Lancaster, Stillman 1946-1964 1965-1980 1981-1999 - -
(2002)
Schroer (2008) 1945-1965 1966-1976 1977-2012 1995-2012 -
Fernandez-Cruz, 1945-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2010 After 2010
Dernandez-Diaz, 2016
Dunmore, 2013; Lan, 2014.

Mascó, 2012: Z1: 1990-2000 and Z2: 2001-


24
2010
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Characteristics of each Generation (1)

Feature Baby Generation Millennials Generation Generation


Boomers X Z α
Raised by Builders Baby Boomers Generation X Millennials Generation Z
Cohort size 79 million 46 million 76 million 66 million Still counting
Other Names Shadow Gen Xers, 2nd Baby iGeneration, Google Kids
Boomers, Cold MTV Boomers; GenTech,
War Generation, Millennials, Digital
Generation, Latchkey Kids Baby Busters, Natives, Gen
Hippies, Yuppies Nexters Next
Birth range 1943-1960 1961-1980 1981-2002 1995-2010 After 2010
Traits Competitive, Sceptic, Realistic, Optimistic, educated,
workaholics, individualistic, socially aware, socially materialistic
optimistic, risk-takers educated, responsible
financially stable brand loyal
Major events Women s Trend towards Inter-regional Terrorism, World emerging
Movement, Civil divorce and and inter- environmental from
Rights, Vietnam economic community concerns widespread
Piece uncertainty conflicts; economic
slowdown 25
Grail Research, 2011; Dunmore, 2013; Lan, 2014; Fernandez-Cruz, Dernandez-Diaz, 2016.
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Characteristics of each Generation (2)

Feature Baby Generation Millennials Generation Generation


Boomers X Z α
Influencers Dr. Martin Michael Technology, Social media, Social media,
Luther King Jordan, Barney, technology, technology
Jr., Richard September globalization, Steve Jobs,
Nixon, John F. 11th, Bill digital smartphones,
Kennedy Clinton, discos, communicatio electronic
cable TV, video n via email gadgets. Social
games and SMS networks
Values Opportunity, Work/life Teamwork, Green, Online, Global,
equality, balance, diversity, Connected, Connected
Idealism, independence social change flexible, tolerant
to diverse
cultures
Technology Adapting Skilled Savvy Tech Tech savvy,
Dependent
26
Grail Research, 2011; Dunmore, 2013; Lan, 2014; Fernandez-Cruz, Dernandez-Diaz, 2016.
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Literatură obligatorie:
Pop N. Al., Dabija D.C. et al., Marketing internaţional, Uranus,
2011;
Zentes, J., Swoboda, B., Schramm-Klein, H., Internationales Marketing, 2te
Auflage, Vahlen München, 2010.

Literatură suplimentară:
Bradley, F., International Marketing Strategy, 5te Aufl., Pearson, 2005;
Cateora, P., Ghauri P., International Marketing, 2te Aufl., McGraw-Hill, 2005;
Croué, C., Marketing International, 4te Aufl, De Boeck, Bruxelles, Paris, 2003;
Danciu, V., Marketing internaţional. Provocări şi tendinţe la începutul mileniului
trei, Economică, Bukarest, 2005;
Kotabe, M., Helsen, K., Global Marketing Management, Hoboken, 2004;
Sasu, C., Marketing internaţional, 3te Aufl., Polirom Iaşi, 2005.

© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija


Structura cursului

Actvitate
Teme
seminar

Studiu
Curs Literatură
individual

Studii de
Întrebări
caz

© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija


Notaţi pe o bucăţică de hârtie următoarele:
1. Aşteptările Dvs. legate de curs
2. Orice informaţie pe care doriţi să i-o
transmiteţi dl. Dabija

3. Ce ar trebui studiat în cadrul


marketingului internaţional?

(Propuneți câteva aspecte concrete!)


29
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Structura cursului
1. Competiţia globală şi internaţionalizarea afacerilor
2. Evoluţii ale întreprinderii contemporane – de la compania naţională la cea
transnaţională
3. Sistemul de marketing internaţional – rezultat al procesului de specializare al
marketingului
4. Analiza mediului de piaţă supranational (incluzând Euromarketing)
5. Analiza macro- si micromediului de piata la nivel international
6. Analiza concurenţilor pe piaţa internaţională + Oportunităţi şi riscuri ale dezvoltării
marketingului internaţional
7. Specificitatea şi particularităţile studierii pieţelor externe
8. Selecţia pieţelor externe
9. Strategii în marketingului internaţional (planificare strategica, penetrare, prelucrare,
reragere)
10. Politica de produs în marketingul internaţional
11. Globalizare versus specificitate în oferta destinată pieţei internaţionale
12. Politica contractuală în marketingul internaţional
13. Politica de distribuţie în marketingul internaţional
14. Politica de comunicare în marketingul internaţional
15. Controllingul în marketingul internaţional 30
16. Organizarea activităţii de marketing în compania internaţională
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Întrebări?

31
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Structura cursului
1. Competiţia globală şi internaţionalizarea afacerilor
2. Evoluţii ale întreprinderii contemporane – de la compania naţională la cea
transnaţională
3. Sistemul de marketing internaţional – rezultat al procesului de specializare al
marketingului
4. Analiza mediului de piaţă supranational (incluzând Euromarketing)
5. Analiza macro- si micromediului de piata la nivel international
6. Analiza concurenţilor pe piaţa internaţională + Oportunităţi şi riscuri ale dezvoltării
marketingului internaţional
7. Specificitatea şi particularităţile studierii pieţelor externe
8. Selecţia pieţelor externe
9. Strategii în marketingului internaţional (planificare strategica, penetrare, prelucrare,
reragere)
10. Politica de produs în marketingul internaţional
11. Globalizare versus specificitate în oferta destinată pieţei internaţionale
12. Politica contractuală în marketingul internaţional
13. Politica de distribuţie în marketingul internaţional
14. Politica de comunicare în marketingul internaţional
15. Controllingul în marketingul internaţional 32
16. Organizarea activităţii de marketing în compania internaţională
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija
Răspundeți în grupuri:

1. Ce sunt afacerile internaţionale ?


2. Cine sunt actorii afacerilor
internaţionale ?
3. Ce efecte / impact are globalizarea
economică?
4. De ce decid companiile să
internaționalizeze?

35
© Conf.univ.dr.habil. Dan-Cristian Dabija