Sunteți pe pagina 1din 9

Serbare – Naşterea lui Isus Hristos

Steaua din Betleem:

Uite vin din cer de sus,


De la Cel ce n-are apus.
Vin la voi de sărbători,
Când primiţi colindători.
Vin să vă aduc o veste
Să vă spun că Tatăl Sfânt
Care-i fără de-nceput,
Care lumea a făcut,
L-a trimis pe-acest pământ
Pe Mesia cel dorit
Cel de veacuri prorocit.
L-a trimis pe Fiu-n lume
Să n-aducă izbăvire.
Să ne mântuie de rău
Să ne ducă-n cerul Său.

Steluţa I :
Colo sus, în vremeea ceea,
În frumoasa Galileea,
O fecioară vieţuia
Şi Maria se numea.
Nazaret era oraşul
Unde ea-şi avea sălaşul.
Într-o zi Maria sta,
Singură şi se ruga.
Dar deodată ce văzu?
Casa toată se umplu
De-o lumină orbitoare
Ca şi raza de la soare.

Îngerul Gavril:
- Nu te speria, Maria!
Eu sunt îngerul Gavril,
Cu veste la tine vin.
Tu vei naşte pe Hristos,
Pe Hristos cel Luminos!
Fiul Tatălui va fi
Şi Isus se va numi.

Maria:
- Iată roaba Domnului
Facă-mi-se după cuvântul tău.
Steluţa II:
Doamnea, pe atunci la Roma,
Cum ne spune şi Scriptura,
Cezar August împăratul
Care scurt a dat dictatul,
Să se facă recensământ
A tot ce e pe pământ
Ca stăpânirea să ştie
Ce are în împărăţie.
La porunca-i generală,
Oamenii au dat năvală
Prin oraşe să se-nscrie
Fiecare precum ştie,
După datină şi clan
În oraşul său natal.
L-al Cezarului decret,
Au pornit din Nazaret,
Iosif, bărbatul cel drept
Împreună cu Maria,
Născătoarea lui Mesia.
Până când au nimerit
În cetatea lui David,
Betleem, numit.

Iosif :
Cu lume care a venit.
Ştiu că hanul ţi-e ticsit
Suntem frânţi de-atâta drum.
Te rog hangiule, fii bun,
Dar vezi poate mai găseşti
Vreun loc să ne-adăposteşti,
Că acum în plină noapte
Nu mai am la cine bate.

Hangiul:
Hanul este-aglomerat,
Nu am liber nici un pat
Nu mai am nici un ungher
Să-l dau celor care cer.

Iosif (stăruitor):
Hai, te rog, vezi tu cum faci,
Poate poţi ca să ne bagi
Măcar undeva sub scară
Ca să nu dormim pe-afară.

Hangiul (iritat):
Nu pot, omule, Nu pot....
Totu-i plin până şi-n pod.
Ce să-ţi fac în astă seară
Ai să dormi şi tu pe-afară.
Ştiu.... e frig...poate îngheaţă,
Dar...nu mori pân’ dimineaţă
Maria:
Las’ Iosife!...Dumnezeu
Nu-l uită pe Fiul său,
Vom găsi noi vreun sălaş
Undeva-n acest oraş.
Parcă-aveai pe-aici o rudă?
Mergi la ea poate ne-ajuta

Ruda:
Cine-i cel ce-mi bate-n poartă,
L-aşa oră-naintată?
Nu am loc pentru străini,
Caută pe la vecini.

Iosif (rugător):
Dar, vă rog, sunt ruda voastră
Am dori să stăm în gazdă.
Sunt Iosif din Nazaret.
Am venit la recensământ.
Nimeni nu mă ia în seamă
Şi Maria va fi mamă.

Ruda (se scuză):


Cum?...Ce spui? Să vă primesc?
La mine să v-adăpostesc?
Nu!...Nu pot!...Mi-e foarte greu
S-aud în lăcaşul meu
Un copil care tot plânge,
Liniştea mereu mi-o frânge.
Dar...ca să nu spui că-s rău
Şi nu te ajut la greu,
Uite! Este aici în câmp, un grajd,
Măturaţi-l şi intraţi.

Steluţa III:
Negăsind în altă parte,
Găzduire-n astă noapte
Iosif duce pe Maria
Să-l dea lumii pe Mesia,
Într-un mic şi vechi sălaş
Nu departe de oraş.

Iosif:
Uite Marie, ce-am găsit;
Un staul vechi şi părăsit
La o margine de-oraş,
Dar e urât, murdar, golaş.

Maria:
Nu fi trist că n-are rost
Niciodată bogaţi n-am fost.
De-i bun pentru vaci şi oi
Sigur e bun şi pentru noi.
Steluţa IV:
Iată!...Domnul vine-n lume
Grijulie mama-l pune
Jos pe paie şi zâmbeşte.
Iară pruncul drăgălaş
Chip ceresc de îngeraş
Blând spre mama lui priveşte...

Maria (îngenunchează în faţa ieslei):


Dormi pruncuşorul meu drag
Dormi pe al lumii meleag
Ieslea e leagănul tău
Îngerii-ţi cântă mereu.
Steluţa V:
Jos pe paie pruncuşorul
Doarme dulce ca un miel
Maica sa de drag răpită
Nu-şi ia ochii de la el.
În genunchi mai la o parte
Stă Iosif gândind mereu
La adâncul din misterul
Dragostei lui Dumnezeu.

Steluţa VI:
Colo-n valea de la stână
Totul pare o lumină.
Îngerul în plină noapte
Se coboară la păstori
Şi anunţă tuturor
De minunea din cetate.

Primul înger:
Să cântăm cu toţi în cor,
S-a născut Mesia.
El e Domnul domnilor,
Mare-i bucuria.

S-a născut Isus Hristos,


Mare sărbătoare,
El e marele Împărat,
Lui să-I dăm onoare.

Al doilea înger:

Să-i cântăm, să-L lăudăm,


Răsunând cântarea.
Pe El să-L glorificăm,
Să răsune zarea.
Osana, Aleluia,
Din inimă-Ţi cântăm,
Osana, Aleluia,
Te binecuvântăm.

Îngerii:

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte


Şi pace pe pâmînt între oamenii placuţi Lui

Primul păstor:
Ia te uită, frate dragă
Ce lumină-n noaptea neagră
Oare ce s-o fi-ntâmplat?
Visez sau e-adevărat?

Al doilea păstor:
Ia ascultă, frăţioare,
Parc-aud în cer cântare,
O cântare minunată
Cum n-am auzit vreodată.

Al treilea înger :
Nu, nu vă speriaţi!
E-adevărat, voi nu visaţi.
Asta-i noaptea minunată
Când Mesia se arată.

Al treilea păstor:
Îngeraşule prea bun,
Ce să facem noi acum?
Unde putem să-l găsim
Căci vrem să-l preamărim.

Al treilea înger :
Păstoraşilor iubiţi,
Voi cu mine să veniţi,
Să vă duc la Betlehem
Şi minunea s-o vedem.

Steluţa III:
Îndemnaţi şi-aprinşi de dorul
De-aşi vedea Mântuitorul
Păstorii în graba mare,
Vin pe prunc să îl adore
Lăsând paza oilor
Pe seama dulăilor.
Al treilea păstor:
Noi suntem cei trei păstori
Şi-am venit din depărtări
Că un înger Sfânt ne-a spus
Că azi s-a născut Iisus
Împăratul cel de sus.
Am venit şi am aflat
Pe Păstorul minunat.

Iosif:
Oameni buni, intraţi la noi,
Simţiţi-vă ca la voi.
Printre turmele de oi.
Cum de aţi aflat de noi?

Al doilea păstorul:
Azi la noi un îngeraş
Coborând ne-a spus
Că-n a lui David oraş
S-a născut Iisus.
Iată semnul ce ne-a dat
Cel venit de sus:
Pruncu-n scutece-nfăşat
E-ntr-o iesle pus!
Şi acum la Betleem
Noi călătorim
Copilaşul să-l vedem
Şi să-l preamărim.

Al treilea păstor:
Alte daruri noi n-avem
Dar cu mare bucurie
Inima în dar ţi-o dăm
Ca pe veci a ta să fie.

Steluţa I:
Tatăl sfânt, de bucurie,
A lăsat pe cer să fie
Stea mândră ce s-a ivit
Strălucind în răsărit.
După strălucirea ei
Au pornit magii cei trei
Ce-au adus ca dar:
Aur, smirnă şi tămâie.

Steluţa IV:
În noaptea sfântă de Crăciun,
pe drumul nins de lună,
trei magi călări, cu suflet bun,
aleargă împreună.
De unde vin, cum se numesc,
ce doruri îi frământă?
Spre iesle ei călătoresc
şi cerurile cântă.

Şi cântă inimile lor,


aprinsă-i bucuria,
că S-a născut Mântuitor,
azi S-a născut Mesia.

Magii: (toți):
Suntem magi din răsărit
După stea noi am venit
O stea mare, minunată,
Care rar pe cer s-arată.

Gaşpar:
Steaua-n cer când am zărit,
Îndelung am cântărit,
Întrebându-ne toţi trei
Care-o fi secretul ei?
Căci o stea aşa de mare
Nu întâmplător apare.

Melchior:
Steaua asta de pe cer
Desluşeşte un mister;
Undeva-n acest ţinut,
Azi din cer s-a coborât
Salvatorul aşteptat
Fiu ales de Împărat.

Baltazar:
Steaua Lui din răsărit
Pân-aici ne-a strălucit.
Când de-odată, prin mister,
S-a ascuns din nou pe cer
Pentru aceasta am venit,
Nu cumva-n Ierusalim?
S-a născut un Împărat,
Mesia cel aşteptat?
Am venit să-L adorăm,
Daruri scumpe să îi dăm.
Steluţa V:
Când a auzit Irod,
Că se vorbeşte-n norod
Despre un nou împărat,
Născut la el în regat,
Şi că magii au venit
Tocmai de la răsărit,
Să-l vadă, să i se-nchine,
S-a umplut de-amărăciune.
Şi-a chemat la el de-ndată
Toţi înţelepţii de-odată,
Că să-i spună, să-l cunoască
Unde putea să se nască
Mesia-n care poporul
Şi-aştepta Mântuitorul.

Irod:
Ce-mi aud urechile?
Care mai sunt veştile?
Un nou împărat apare
În faţa lui Irod cel mare?
Nu se poate, nu se poate,
Acum îl trimit la moarte.

Soldatul:
Linişteşte-te, împărate!
Linişteşte-te, împărate!
Noul rege-i abia născut,
Este mic şi e plăpând.

Irod (tulburat):
Cum crezi tu, oare, că pot
Eu, magnificul Irod,
Să domnesc netulburat
Când mă văd ameninţat
De-acest Rege Salvator
Aşteptat de-ntreg popor?

Steluţa VI:
Şi-atunci Irod în ascuns,
A dat magilor răspuns,
Să meargă la Betleem
După-al cărţilor îndemn.
Şi-acolo cu-amănuntul,
Să cerceteze ţinutul
Şi dacă-l vor afla
Pe-acolo, pe undeva,
Să-i aducă şi lui ştire,
Să meargă să i se-nchine.
Magii la iesle:
Gaşpar:
Iată, steaua s-a oprit
Lâng-un staul părăsit
Haideţi, iute să intrăm
Pe-mpărat să îl vedem.

Melchior:
Noi, craii pământului,
Lângă ieslea Pruncului
Am venit din răsărit
Cu daruri de oferit:
Aurul împărăţiei,
Tămâia dumnezeirii
Şi smirna omenirii.

Steluţa III:
Apoi magii au pornit
Pe un alt drum, ocolit
Înapoi în ţara lor
Cu-al cămilelor sobor.

Steaua din Betleem :


Pruncul sfânt din Betleem
Ne-aşteaptă să-l vedem
Cu toţii să-l adorăm,
Inima-n dar să-i dăm.