Sunteți pe pagina 1din 2

TEST – Unitatea I

Clasa a V-a
2019-2020

Timp de lucru 50 de minute. Vei primi 10 puncte din oficiu


Partea I (60p)
Citeşte cu atenţie textul dat şi rezolvă cerinţele:
Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă,
bogată de flori și meșteșugită nevoie mare! Așa grădină nu se mai văzuse până atunci, p-acolo. În
fundul grădinei avea și un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea el, nu putuse să
mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea
oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei
mai aleși ostași, pe care îi pusese împăratul să pândească, n-au putut să prinză pe hoți. În cele
mai de pe urmă, veni fiul cel mai mare al împăratului. Acesta zise:
– Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut
roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele; acum
a dat în copt, dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc însumi, și mă prinz că voi pune mâna pe acel
tâlhar care ne jefuiește.
(Prâslea cel voinic si merele de aur)

A.1. Încercuiește răspunsul potrivit pentru a indica cuvinte-cheie din textul dat:
a) palat, paznici b) împărat, măr c) grădină, noapte 6p
2. Extrage două idei principale din textul de mai sus. 6p

3. Menţionează două personaje ale textului dat. 6p

4. Indică tema textului dat. 6p


5. Notează un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor:
odată ostași să pândească 6p

6. Scrie câte un antonim al cuvintelor din text:


frumoase noaptea mare 6p
7. Scrie 6 cuvinte care să facă parte din câmpul lexical al cuvântului fructe. 6p

8.Indică ordinea în care se află în dicționar cuvintele: femeie, soția, frumoasă, fată, odată,
fără. 6p

9. Precizează forma și conținutul cuvintelor din text: 6p


puternic - forma = conținut =
împărăția - forma = conținut =
pomul - forma = conținut =
10. Îndică, după alcătuire și felul predicatului, tipul propoziției Acesta zise. Transform-o apoi în
propoziție negativă, dezvoltată. 6p

Partea a II-a (30 de puncte)


Scrie un text de 10- 15 rânduri, în care să-ți imaginezi o continuare a textului narativ prezentat
mai sus.
În redactarea textului, vei avea în vedere:
 să respecți tema textului și să prezinți noi întâmplări ale personajelor amintite mai sus; 12p
 să existe un limbaj coerent și expresiv; 6p
 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6p
 originalitatea textului creat; 3p
 să fii atent/ă la aspectul textului, adică așezarea în pagină și la felul cum scrii. 3p