Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina BIOLOGIE
Clasa a XI-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I (45 de puncte)


1. Coloana B cuprinde exemple de organe ale sistemului genital la mamifere, iar coloana A funcţiile acestor
organe. Asociaţi fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1.conduce gameţii feminini a. ovar
2. produce gameţii feminini b. prostată
3. secretă un lichid nutritiv c. oviduct
4. produce gameţii masculini d. uter
e. testicul
12 puncte
Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 2 la 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este
adevărată, scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă,
scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să
devină adevărată.

2. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea glandelor.


3. Poluarea constă în impurificarea mediului cu diferite substanţe datorită activităţilor umane.
4. Substanţă cenuşie a sistemului nervos este formată din prelungirile neuronilor.
5. Venele cave sunt vase sanguine care se deschid în atriul drept.
18 puncte
Pentru exerciţiile 6, 7, 8, 9, 10, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.

6. Bila:
a) descompune lipidele
b) conţine enzime glicolitice
c) activează enzimele proteolitice
d) emulsionează grăsimile 3 puncte

7. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în:


a) canalele semicirculare c) saculă
b) melc d) utriculă 3 puncte

8. Senzaţiile specifice se formează la nivelul:


a) emisferelor cerebrale
b) cerebelului
c) trunchiului cerebral
d) diencefalului 3 puncte

9. Urina primară:
a) este bogată în proteine
b) se formează în tubii colectori
c) este mai concentrată decât urina finală
d) este produsă în urma reabsorbţiei tubulare 3 puncte
10. Elementele figurate cu rol în coagularea sângelui sunt:
a) hematiile
b) eritrocitele
c) trombocitele
d) leucocitele 3 puncte

PARTEA a II-a 45 de puncte

1. La realizarea funcţiei de nutriţie contribuie sistemele digestiv, respirator, circulator şi excretor.


a) Definiţi digestia, respectiv absorbţia intestinală
6 puncte
b) Descrieţi structura şi rolul alveolelor pulmonare la mamifere
6 puncte
c) Precizaţi vasele de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din
acestea
9 puncte
d) Precizaţi rolul nefronului
2 puncte
e) Descrieţi o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie
4 puncte

2. Se dă reacţia: a + b substanță organică + O2


a) Denumeşte și definește procesul reprezentat.
8 puncte
b) Precizează compuşii chimici care corespund literelor „a” şi „b”. .
6 puncte
c) Enumeră condiţiile de desfăşurare a procesului reprezentat.
4 puncte
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a XI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (45 de puncte)


1.
Se acordă câte 3p. pentru fiecare asociere corectă: 1c; 2a; 3b; 4e. 4 x 3p.= 12 puncte

Pentru itemii 2 – 5, se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect:


2F; 3A; 4F; 5A. 4 x 3p.= 12 puncte
Se acordă câte 3p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false. 2 x 3p.= 6 puncte

Pentru itemii 6 – 10, se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect:
6d; 7b; 8a; 9d; 10c . 5 x 3p.=15 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)


1.
a) Definirea digestiei, respectiv a absorbţiei intestinale
6 puncte
b) Descrierea structurii şi explicarea rolului alveolelor pulmonare la mamifere
6 puncte
c) Precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din
acestea
9 puncte
d) Precizarea rolului nefronului
2 puncte
e) Descrierea unei interrelaţii funcţionale între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de
nutriţie
4 puncte

2.

a) Denumirea și definirea procesului reprezentat.


8 puncte
b) Precizarea compuşilor chimici care corespund literelor „a” şi „b”. .
6 puncte
c) Enumerarea condiţiior de desfăşurare a procesului reprezentat.
4 puncte

S-ar putea să vă placă și