Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ Avizat,

Profilul: Tehnologic Director


Calificarea profesională: AMG
Modulul 56: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
Nr de ore/an: 60
Nr. ore /săptămână:2 din care: T: 2 LT: IP: 8
Clasa: Anul III C, D, E, F, G
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 2713/29.11.2007

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. Nr. ore Săptămâna


Unitatea de Competenţe
Ore/ Conţinuturi Obs.
competenţă specifice T LT IP T LT IP
an
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1 Integrarea serviciilor de ingrijire la
domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de
60 sanatate conform legislatiei in vigoare
din -Legea nr.145/1997 privind asigurarile
care Ingrijiri la C. 1 Rezuma sociale de sanatate
24 domiciliu serviciile de ingrijire -Conractul-cadru privind acordarea 2 ore S1
teorie la domiciliu si asistentei medicale in sistemul de asigurari
si 36 responsabilitatiile sociale de sanatate
invata asistentului medical
mant generalist -Norme legislative privind ingrijirile
clinic medicale la domiciliu; HG privind 2 ore S2
activitatile de voluntariat in domeniul
servicilor de ingrijire la domiciliu pentru
persoane varstnice
-Lista serviciilor de asistenta primara
acordade de medicul de familie si
personalul medical de care dispune la
domiciliul persoanelor asistate

1.2.Responsabilitatile asistentului medical 2 ore S3


generalist in cadrul echipei de ingrijire la
domiciliu:
-Componenta echipe operationale
-Modele de fise de post
2 ore S4
2.1 Evaluarea initiala
C.2. Elaboreaza -Evaluarea nevoilor – fise standard
planul de ingrijire -Informarea clientului / sustinatorului legal,
obtinerea consintamantului
-Incheierea acordului intre beneficiarul
ingrijirilor la domiciliu si persoana care
acorda ingrijirea

2.2 Planul de ingrijiri 2 ore


-Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor S5
identificate
-Obiectivele planului de ingrijire: criterii de
formulare in functie de nevoile si resursele
clientului

-Stabilirea prioritatilor de ingrijire 2 ore S6


-Stabilirea planului de ingrijire
individualizat

C.3. Aplica ingrijirile


conform normelor in 3.1 Norme generale: 2 ore S7
vigoare -Prevenirea infectiilor – echipamente de
protectie personala, distrugerea obiectelor si
materialelor contaminate (Legea protectiei
mediului nr.137/1995 republicata)
Reguli de siguranta la domiciliu 2 ore S8
3.2 Comunicarea cu pacientul / sustinatorul
legal, obtinerea consintamantului informat

3.3 Protocoale de ingrijire S9


-Obiective de nursing 2 ore
-Echipamente si materiale adecvate
-Etape de interventie
-Inregistrarea datelor in visa de vizita la
domiciliu

3.4 Drepturile beneficiarului 2 ore S10


-Contractul de ingrijire la domiciliu in care
sunt precizate drepturile si obligatiile
partilor
-Norme de etica si deontologie in ingrijirea
la domiciliu
2 ore
S11
4.1 Bilantul ingrijirilor aplicate
-Analiza periodica a nevoilor
C.4. Efectueaza
-Examene de bilant
bilantul ingrijirilor -Gradul de realizare al obiectivelor
aplicate -Satisfactia pacientului / familiei

4.2 Reajustarea planului de ingrijire in caz 2 ore S12


de rezultate nefavorabile in conformitate cu
recomandarile medicale