Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul Drept Penal

Referat la tema:
Influența mass-media în formarea comportamentului delictual al
juvenilului.

Autor:Sandic Alexandrina grupa 5


Conducător științific:Botnareco Mihaela

1
Cuprins:
Introducere................................................................................................................................3
Capitolul I
1.1 Noțiunea și sursele mass-media.........................................................................................4
1.2 Avantaje și dezavantaje......................................................................................................5
1.3Măsuri de protejare.............................................................................................................6
Concluzii....................................................................................................................................7
Bibliografie................................................................................................................................8

2
Introducere:
Comportamentul delictual al minorilor reprezintă o gravă problemă a statului, ei reprezintă
viitorul, iar dacă au comportament ilegal, prosperitatea statului este sub întrebare.
Tema dată are o importanță și actualitate deosebită, pentru că în prezent, minorii sunt
influențați de multe lucruri care îi înconjoară, fie asta familia, prietenii, cunoscuții, profesorii,
colegii, sau diferite surse mass-media. Psihica minorului este ușor influențabilă din motiv că
acesta încă nu și-a format o personalitate puternică și fixă, nu are propriile viziuni asupra
vieții și încearcă să asculte și să preia ideile pe care le întâlnește în mediul său ambiant zi de
zi, iar dacă persoana crește și se dezvoltă într-un mediu delicvent, pentru persoana în cauză
acesta este unul normal, adecvat și obișnuit, din ce se prezumă că același comportament îl va
avea în viitor.
În secolul XXI, cea mai mare influență se atribuie surselor media, fie acesta internetul,
televiziunea sau radioul. În goana după adevăr și vizionări, nimeni nu își pune problema
limitei de vîrstă care trebuie să ia în considerație cine să citească, vadă sau să asculte
informații despre comportamentul ilegal, presupunând greșit că aceste informații vor fi auzite
și înțelese corect de toți, evitând gândurile că cineva are viziuni deosebite despre viață și orice
gen de informație poate fi înțeleasă greșit. Luând în considerație că cei mai mulți delicvenți
minori sunt cei cu un nivel de trai mai scăzut, sau cresc în familii incomplete, unde există
probleme mai importante decât grija asupra ceea ce informații primește copilul, nu mereu are
cine explica adevăratul scop al acestora.
Scopul lucrării mele este de a demonstra influența pe care o are în zilele noastre mass-media
asupra comportamentului minorilor, și de a stabili măsurile de protejare a acestora.

3
1.1 Noțiunea și sursele media
Mass-media este un concept de mari dimensiuni cuprinzând atât mijloacele audio-vizuale cât
și cele scrise. Mass-media reprezintă canalul prin care se transmit valorile și normele
sociale,modelele și formele de comportament și știrile de actualitate. Mass-media face referire
la toate metodele de propagare a informației, televizor, presă, radio și internet.Toate aceste
categorii au modalitatea proprie de a influența opinia publică și în primul rînd a copiilor
minori. De exemplu televizorul folosește imagini video, sunet și culoare prin care oamenii pot
vizualiza informațiile.Se spune că o imagine face cît o mie de cuvinte, iar televizorul confirmă
acest lucru încă odată. Radioul este mai limitat în acest punct de vedere, rezumandu-se la
propagarea informației doar prin sunet și tonalitatea vocii. Presa scrisă se rezumă la pagini
scrise și eventual însoțite de imagini care confirmă cele scrise. Internetul însă încă se
consideră o inovație și se folosește de toate posibilitățile imaginabile de a propaga o
informație. Dacă nu suntem de acord cu informația pe care am audiat-o, văzut-o sau citit-o, pe
internet putem găsi încă zeci de versiuni ale aceleași noutăți, vizată din diferite părți de
vedere, cu comentarii diferite și cu alt înțeles.
Influența mass-media se consideră din diferite aspecte de vedere, că de exemplu :
1)aspecte de modelarea comportamentului, din care fac parte
-ținuta
-modelul preluat
-astepcte culturale interiorizate (gesturi,limbaj)
2) aspecte legate de utilizarea mijloacelor media
-gradul de utilizare al internetului
-măsura în care urmăresc emisiunile TV
-măsura în care consultă ziarele sau revistele
3)aspecte legate de structura programelor urmărite
-canale urmărite
-genul de emisiuni
4)nivelul de cultură la care a ajuns minorul
-ultima carte citită
-ultima emisiune vizionată
-reviste/ziare citite
-frecventarea bibliotecii
5)criterii de selecție a informației mass-media

4
-în funcție de titlul știrilor
-în funcție de gradul de violență prezent
-în funcție de imaginile arătate
Toate aceste criterii și aspecte își lasă o amprentă extrem de vizibilă pe comportamentul și
psihica minorului. Dacă toate cele enumerate mai sus au un caracter pozitiv, neagresiv, atunci
ele nu prezintă nici un risc pentru viitorul acestui minor, situația se agravează în cazul opus,
dacă minorul asimilează noutăți negative publicate de mass-media, atunci și comportamentul
lui va fi respectiv, cu caracter violent, agresiv, ceea ce v-a reprezenta o piedică pentru
încadrarea în societate, ceea ce și generează în final creșterea numărului de violență între
minori.

1.2 Avantaje și dezavantaje


Pe lângă faptul că mass-media ne oferă o posibilitate de a vedea și cunoaște diferite lucruri, de
a ajuta oamenii să înțeleagă diferite lucruri sau de a-i informa cu știri de ultimă oră, ce
reprezintă un avantaj indiscutabil pentru întreaga societate, aceasta are și un șir de
dezavantaje.
1.Primul dezavantaj în această listă este ceea că mass-media poate fi utilizat și ca mijloc de
influență în masă a opiniei publice. Și în aceste situații au mult de suferit minorii, ei sunt ușor
influențabili și prin aceasta, mass-media deja le impune o părere pentru viitor, îi face roboți
programați să facă totul așa cum prezintă presa ,deci minorii pierd inconștient puterea la
propria părere și la ideile asupra cum ar trebui să își creeze viața.
2.Induce în eroare și panică populația prin știri negative asociate cu muzică potrivită, creând
un fundal pentru sensibilizarea opiniei publice. Și asta tot este o metodă care se împarte în
două puncte de vedere. Este o metoda care ține de sentimentele și grijile oamenilor, deci prin
asta se arată că orice tragedie nu s-ar întîmpla, societate este împreună pentru a se susține
reciproc, și privind din altă parte, copii care duc lipsă de atenție și grijă părintească își fac
impresia că doar în caz de necaz și el va primi această dragoste și jale din partea oamenilor, va
fi și el observat și iubit, ca rezultat aceste idei sunt soldate cu încercări de sinucidere sau chiar
cazuri letale în care minorii nu mai pot fi salvați.
3.Desensibilizeaza populația prin combinarea rapidă a știrilor tragice cu reclame sau alte știri
de divertisment. După părerea mea este o metodă destul de greșită, pentru că cei ce
vizualizează aceste noutăți consideră că realitatea este aceeași ca și la emisiunile TV, s-a
întîmplăt ceva tragic, s-a vorbit despre asta 5 minute în care toți și-au exprimat părerea de rău
pentru cele întâmplate și s-a uitat despre asta. Nimeni nu este pedepsit, nimeni nu suferă în

5
urma acestor fapte, si copii cresc cu această idee de viață care se soldează mai apoi cu crime
anume din motiv că ei nu percep faptul negativ pe care îl aduc pentru victime, în viziunea lor
nimeni nu are de suferit în urma acestor acțiuni.
4.Expunerea populației la imagini violente sau imorale, sau filme în care crimele sunt la
ordinea zilei, iar secvențele de groază sunt ceva obișnuit. În astfel de anturaj chiar și unei
persoane formată din punct de vedere psihologic îi pot apărea dubii despre ilegalitatea faptelor
violente și amorale, pentru că rulându-se toate acestea enumerate mai sus la ordinea zilei,
chiar face impresia că toți deja s-au obișnuit cu asta și nu mai prezintă un pericol social sau nu
mai afectează psihica oamenilor, adică a devenit ceva vădit normal. În cazul minorilor este și
mai complicat, dacă unui matur îi este mai ușor să facă o analiză a celor văzute, citite, auzite
și să își dea seama că nu este normal, pentru că are cu ce compara aceste acțiuni cu acțiunile
cu adevărat normale care s-au întîmplat în viața lui, atunci copilul nu are cu ce compara și
drept exemplu își ia anume acest comportament greșit.
5.Pornografia este și ea o gaură neagră mass-media. Chiar dacă este ziua și copii se uită la un
desene animate inocent, în timpul publicității liber pot apărea imagini indecente expuse destul
de mult pentru ca unui copil să îi fie afectată gândirea încă de mic. Chiar și desenele animate
care pe timpuri era unul inocent ce învăța doar lucruri pozitive, acum devin din ce în ce mai
violente.
Există încă multe efecte negative, pe lîngă cele pozitive care influențează semnificativ
societatea în care trăim. Tinerii reprezintă energia societății de azi și maturii societății de
mâine. Dacă copii sunt crescuți într-un mediu moral, și educați corespunzător, societatea va
avea parte de o populație cu energie pozitivă, în caz contrar vom avea ceea ce am meritat.

1.3 Măsuri de protecție


Este extrem de greu pentru un matur să păzească un copil de influența socială, pentru că el de
obicei are multe activității, multe persoane cunoscute din diferite medii de trai, are o ambianță
diferită și desigur că este influențat diferit. Cât de mult nu ar fi copilul protejat de părinți
acasă, nimeni nu știe cum poate fi negativ informat din alte părți care constituie ambianța
vieții lui de copil.
De aceea după părerea mea cea mai primordială măsură de protecție a minorilor de influența
mass-media și alte modalități de influența, sunt discuțiile în care copilului trebuie de explicat
faptul că realitatea nu este ceea ce vede el la televizor, de pe paginile web ale internetului sau
imaginile însoțite de text din reviste. Cât de negative nu ar fi acestea, copilul trebuie să
înțeleagă că lucruri pozitive în viața tot sunt, și de fapt depinde de el însăși ce va avea în viitor
în dependență de comportamentul pe care îl are.
Dacă părinții nu reușesc să facă asta, nu este o scuză pentru că la momentul sunt un număr
mare de psihologi care se ocupă anume de problemele psihologie a copiilor, le „deschid
cărțile” realității vieții și îi învață să selecteze informația pe care o acumulează în timpul zile
în pozitivă și negativă.

6
Pe lîngă aceste discuții care în sine reprezintă educația, asupra diferitor gadgeturi poate fi
postat controlul părinților, datorită cărui părinții pot controla cel puțin pînă la o anumită
vîrstă, cînd se consideră că copilul realizează ce este bine și ce trebuie să evite, informația
care ajunge să o vadă copilul. După părerea mea asta este una din cele mai bune „invenții” ale
societății noastre, cel puțin din motiv că cel puțin știm în ce măsură pot fi protejați copiii
viitorului nostru, și dacă li se oferă o educație și un control corespunzător, atunci putem fi
siguri pentru viitorul.

Concluzii
În concluzia acestei teme pot spune că mass-media este cel mai puternic influențate al copiilor
societății noastre. Cât de mult nu am încerca să îi protejăm, să îi ferim de această influență
niciodată nu ne va ieși așa cum ne gândim pentru că mass-media estE peste tot. Riscăm să
avem o societate agresivă, incompetentă de a delimita faptele bune de celebrele, riscăm chiar
că fapte bune să fie ceva ieșit din comun, pe cînd cele rele să acapareze întreaga noastră viață.
Și de fapt chiar totul depinde de noi, de cei care sunt responsabili să protejeze copii de această
influență, de cei care se presupune că sunt mai informați, mai formați, pentru că chiar dacă am
crescut într-o perioadă deja plină de inovații, noi nu am fost atît de „zombați” de ele, pentru
noi încă nu totul a fost pierdut și suntem obligați să nu acceptăm ca viitorul nostru să fie
reprezentat de niște oameni ușor influențabili, fără propria părere, idee și opinie, să nu fie cu
toții urmași ai celor scrise și aratate în sursele media, pentru că ele fac asta pentru
popularitate, nu pentru adevăr, și nu își pun problema cum această informație va fi acceptată
de copii viitoarei noastre societăți.
În nici un caz nu sunt adept al ideii că trebuie să fie expuse doar noutățile pozitive care să facă
impresia că trăim într-o lume ideală, sunt doar de părere că aceste informații ar trebui puțin
filtrate și arătate în momentele în care este cea mai mică probabilitate să fie auzite de copii.

7
Bibliografie:

http://www.rasfoiesc.com/hobby/diverse/jurnalism/IMPACTUL-MASSMEDIA-ASUPRA-
COMP23.php

http://intelligence.sri.ro/manipulare-prin-mass-media/

www.scritub.com/jurnalism/Massmedia-ca-factor-de-influen22963.php