Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

Grădinița:
GRUPA:
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ: “Cine sunt/ suntem?”
TEMA PROIECTULUI: „Eu şi lumea mea”
SUBTEMA: „Copiii curați sunt copiii fericiți si sănătoși”
TEMA ZILEI: “A fi curat înseamnă a fi sănătos” (“A tisztaság fél egészség”)
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE:
consolidare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
ADP: Întâlnirea de dimineaţă (Salutul, prezenţa, noutatea zilei, activitatea
de grup);
ALA (Activităţi liber-alese)
Centre de interes:
B. (Bibliotecă): „Mosakodás” (lectură după imagini);
A. (Artă): „Obiecte de igienă personală” (modelaj);
Jm. (Joc de masă): „Alegeţi şi grupaţi obiecte de uz personal”.
Tranziţie - Joc muzical: „Elvesztettem zsebkendőmet”
ADE (Activităţi pe domenii experienţiale):
DȘ (Domeniul Științe): La ce mă folosești? – joc didactic
DOS (Domeniul Om şi societate): „Prosopul” - lipire
SCOPUL:
- educarea în spiritul respectului faţă de propria sănătate;
- cunoașterea factorilor care ajută la menţinerea sănătăţii şi prevenirea
îmbolnăvirilor;
-educarea unei exprimări verbale corecte din punct de
v e d e r e fonetic, lexical şi gramatical;
-formarea și consolidarea unor abilități practice
specifice nivelului de dezvoltare motrică ;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
ALA:
B: -să lectureze imaginile din poezia „Mosakodás” de Dónászy Magda;
-să le aşeze pe text în ordinea impusă de textul poeziei;
-să formeze propoziţii şi scurte fraze;
A: -să modeleze obiecte igienice;
-să folosească tehnicile de lucru cunoscute;
-să participe la analiza şi aprecierea lor;
Jm: - s ă a l e a g ă ş i s ă g r u p e z e o b i e c t e l e d e u z p e r s o n a l
d u p ă utilitatea lor;
-să participe la constituirea piramidei ca o sinteză a elementelor alese şi
grupate.

DOMENIUL ȘTIINȚE:
-să denumească corect obiectele de igienă personală
-să conștientizeze importanța folosirii obiectelor de igienă personală;
-să identifice comportamente pozitive care conduc la păstrarea sănătăţii;
-să respecte regulile de igienă personală şi un regim sănătos de viaţă în
vederea păstrării sănătăţii fizice şi psihice;
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
-să folosească corect uneltele de lucru necesare realizării unor activități
practice;
-să recunoască și să denumească materialele și metodele folosite la
realizarea lucrării;
-să lucreze estetic și curat;
-să descrie lucrările proprii sau ale celorlalţi copii, ţinând cont de aspectul
lor;
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE:
conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, piramida,
turul galeriei, surpriza, problematizarea, jocul
MATERIALE DIDACTICE:
pisicuța Kormoska (Hógolyó), imagini, jocuri d e m a s ă , p l a s t i l i n ă ,
p l a n ş e t e , p a n o u r i , s c h i ţ a p e n t r u p i r a m i d ă , obiecte de igienă personală,
săculețul adus de pisică, modelul educatoarei, lipici, foarfecă.
FORME DE ORGANIZARE:
frontal, grupal, individual
SCENARIUL ACTIVITĂȚII
- Salutul: „Bună dimineaţa, copii frumoşi şi sănătoşi!”

- Prezenţa copiilor: Sunteţi toţi prezenţi? Cine lipseşte? Oare de ce?

-Noutatea zilei: Astăzi avem mulţi musafiri la activităţile noastre. Ei au venit


săvadă cât de cuminţi, atenţi şi deştepţi sunteţi voi. Să le salutăm!

-Împărtăşirea cu ceilalţi: „Cum ne putem apăra de boli?”

A venit vremea rece şi există riscul de a ne îmbolnăvi mai des. Voi v-aţi
îmbolnăvit vreodată? Cum te-ai simţit? A fost bine? Vreţi să fiţi sănătoşi?

- Tema zilei: „A fi curat înseamnă a fi sănătos”


DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

NR. EVENIMENT STRATEGII


CRT. DIDACTIC CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC DIDACTICE EVALUAREA
-crearea condițiilor necesare bunei desfășurări
a activității
1 MOMENTUL -aerisirea sălii de grupă
ORGANIZATORIC -aranjarea materialului didactic
-introducerea copiilor în sala de grupă
2 CAPTAREA Dimineaţă când am venit la grădiniţă,am găsit
ATENȚIEI pe scări o pisicuță plângând. Am ridicat-o şi am
întrebat-o ce-a păţit. Ea mi-a povestit că
şi-a murdărit blănița, faţa şi au părăsit-o toţi
copiii. Nu ştie cum să se îngrijească, ce
obiecte să folosească pentru îngrijire. Eu am
invitat-o la noi în grupă s-o ajutăm, s-o învățăm povestirea, observarea
noi cum să procedeze , cu ce și cum să-și conversația sistematică
îngrijească corpul. Sunteţi de acord? În acest scop
vom desfăşura mai multe activităţi.Vom
începe cu cele pe centre, după
preferinţele voastre. Ascultaţi cu atenţie
apoi vă alegeţi centrul preferat.

3 ANUNȚAREA La sectorul Bibliotecă vom lectura explicația


TEMELOR imagini din poezia „Mosakodás”
La sectorul Artă vom modela obiecte de
igienă personală
Iar la sectorul Joc de masă vom alege și
grupa obiecte de igienă personală
Ne gândim ce vrem să facem apoi ne
deplasăm spre sectorul ales.
(Tranziție: Bat din palme...) exercițiul
4 REACTUALIZAREA ALA:
CUNOȘTINȚELOR -La sectorul Bibliotecă copiii vor lectura observația,
imaginile din poezia „Mosakodás”, Vor conversația, examinarea
verbaliza acțiunile formând propoziții exercițiul practica
dezvoltate și fraze scurte.
-La sectorul Joc de masă copiii vor alege problematizarea
și grupa obiecte de uz personal. Le vor grupa piramida
după utilitate, după care vom construi o
piramidă.
La baza piramidei vor sta obiectele
igienice pe care le folosim pentru igiena
corporală: cadă, burete, săpun, prosop.
Pe al doilea rând se vor așeza
obiectele pentru igiena dinților: pasta de dinți,
periuța și paharul.
Pe al treilea rând se vor pune
obiectele pentru îngrijirea părului: șamponul și
pieptenele
Iar în vârful piramidei stă apa, care exercițiul,
este cea mai importantă în igiena corporală. expunerea evaluarea orală
-La sectorul Artă copiii vor modela obiecte
de igienă personală: pieptene, periuță de dinți,
perie de păr, perie de unghii etc. În final vom exercițiul
organiza o expoziție cu lucrările copiilor.
(Tranziție: “Elvesztettem zsebkendőmet”)
5 FIXAREA În continuare ne vom juca cu acest săculeț conversația
CUNOȘTINȚELOR adus de Kormoska. Fiți atenți pentru că acum
o să vă explic cum ne vom juca.
Copilul cel mai cuminte va veni la mine și
cu ochii închiși va scoate ceva din acest
săculeț. Va denumi obiectul și va spune ce
culoare are precum și la ce îl folosim.
Vă place acest joc? Atunci să începem.
Vor ieși câțiva copii și conform regulilor de exercițiul
joc vor denumi obiectele scoase din săculeț și
vor preciza la ce se folosesc, precum și
culoarea lor.
Acum să vină altcineva să scoată un
obiect din săculeț, dar atenție pentru că acum
eu o să-i șoptesc ce să facă cu el, iar voi îmi evaluarea
veți spune dacă e folosit corect sau nu. individuală,
Vine un copil care scoate un obiect, de aprecieri
exemplu peria de dinți și se preface că se stimulative
piaptănă cu ea, iar ceilalți vor spune că l-a
folosit corect sau nu.
La sfârșit în timp ce copiii au ochii închiși le
dau câte un obiect și vor fi rugați să ridice
mâna cei care au primit un obiect care se
folosește la îngrijirea dinților, la îngrijirea
corpului, la îngrijirea părului.
Copilași v-a plăcut acest joc?
Cu ce ne-am jucat noi?
Haideți să-i cântăm pisicuței înainte sa plece
cântecul ce am învățat despre spălarea
mâinilor întitulat „Kézmosó ének”
Copilași după ce ne spălăm pe mână cu ce
ne ștergem?
Da, cu prosopul.
Ne vom așeza la mese și vom decora conversația,
Prosopul un obiect foarte necesar pentru observația,
igiena personală. exercițiul,
Se distribuie instrumentele de lucru, după expunerea
care se prezintă modelul educatorei. Se
OBȚINEREA analizează modelul, iar în cele din urmă se
6 PERFORMANȚEI antrenează degetele: „Stropi de ploaie cad ne-
ncetat.
Vârfurile degetelor bat.
Degetele-mi sunt niște petale,
Se deschid precum o floare” analiza produselor
Urmează decorarea prosopului după modelul activității
prezentat.
La sfârsit vom organiza o expoziție cu
aceste lucrări, pe care o vom vizita.
7 EVALUAREA Aprecierea lucrărilor: formularea de Observația formuleaza
PERFORMANȚEI enunțuri argumentative pentru aprecierile Conversația enunțuri corecte,
făcute („Îmi place lucrarea colegului .... pentru Explicația argumentate logic;
că...”) Turul galeriei evaluare globală și
Încheiem cu poezia Mosakodás de Donászy individuală;
Magda
Copiii închid ochii și între timp revine pisicuța
dar de data aceasta cu blana albă ca zăpada
și drept mulțumire ei primesc o surpriză de la
ea pentru rezultatele bune la activități.

S-ar putea să vă placă și