Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) ___________________________________________ student(ă)


a Facultății de ________________________________________________,
specializarea _____________________________________________________,
anul de studiu ____, nr. matricol _____________________, prin prezenta vă rog
a-mi aproba susținerea examenului de licență / disertație în sesiunea din luna
februarie / iunie / septembrie a anului universitar 20 ___ / 20 ___

Timișoara

Data, Semnătura,

De achitat suma ________ lei, contravaloarea a ____ credite.

(Se completează de către secretariat)

S-ar putea să vă placă și