Sunteți pe pagina 1din 4

2018

Tehnologia informației și
comunicării

Tema 1
Cyber-informare/ cyber-documentare
Tema 2
Redactarea unui eseu

Proiect realizat de:


Aldea Adela-Ioana
Tehnologia Informației și comunicării
Proiect

Realitatea Virtuală
Aldea Adela-Ioana
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Cluj-Napoca, grupa 5, ade_aldea10@yahoo.com

Conform Wikipedia și Immersiv (2018), realitate virtuală. Aceste unelte constau in


Realitatea virtuală sau Realitate Imersivă ochelari si manuși care ii permiteau accesarea
combină tehnologia și designul și se referă la lumii virtuale. (Immersive, 2018; Wikipedia
medii artificiale complet imersive create pe 2018).
calculator care oferă o simulare a realității atât de
Majoritatea mediilor sau împrejurimilor
reușită, încât utilizatorul poate avea impresia de
reprezentate cu ajutorul metodele VR oferă de
prezență fizică aproape reală, atât în anumite
obicei o anumită experiență vizuală a unei
locuri reale, cât și în locuri imaginare, având
realități obișnuite, aceasta fiind afișată ori pe un
posibilitatea sa interacționeze cu tot ce il
ecran de calculator, ori pe afișoare 3D speciale.
inconjoară; aceasta fiind folosită adesea in
Prin faptul ca stimulii nostri sunt stimulați
aplicații de divertisment, cum ar fi jocurile video
artificial, corpurile nostre sunt păcălite in a
si filmele 3D, dar și în alte domenii profesionale.
accepta o alta versiune a realitații; unele dintre
De obicei când ne gîndim la realitatea aceste simulări includ informații suplimentare
virtuală, primul lucru care ne vine in minte este destinate stimularii majorității simțurilor umane,
tehnologia avansată din zilele de azi, poate chiar cum ar fi sunete, forțe exercitate adesea asupra
o mască VR, controlere sau computere corpului utilizatorului percepute prin simțul tactil
performante. Spre surprinderea multorta, si așa mai departe. Unele tehnologii mai avansate
realitatea virtualâ are o istorie vastă, acest sunt capabile sa ofere și feedback mecanic la
concept datînd până in anii 1930. Cu toate anumite mișcări specifice, în special în aplicațiile
acestea, termenul de “realitate virtuală” a fost medicale precum și la jocurile computerizate.
folosit pentru prima data la mijlocul anilor 1980, Exista alte aplicații care oferă nu numai imagini
termenul de “virtual” fiind folosit ca să ci oferă si posibilitatea comunicării verbale.
definească ceva ce e acolo în esență, dar care nu e (Wikipedia, 2017; LaValle, 2017).
acolo de fapt. Termenul a fost folosit pentru
prima dată când fondatorul VPL Research, Jaron
Lanier, a inceput dezvoltarea uneltelor necesare
pentru a putea experimenta ceea ce numea el
Tehnologia Informației și comunicării
Proiect

Sunteți în poveste, puteți să vorbiți cu umbrele


(personajele) și ele răspund, și în loc de a fi pe un
ecran, povestea este tot despre tine, iar tu ești în
ea." Simulacron-3 (1964) a fost următorul roman
care s-a focusat pe această temă (altă denumire
Counterfeit World), de Daniel F. Galouye, fiind
printre primele opere literare care descriu o
realitate virtuală. (Wikipedia, 2017).
Fig. 1. Folosirea ochelarilor VR (DnaInfo)

Nu de mult studenții și școlarii puteau


Există o intrebare legată de realitatea
accesa doar librăriile și muzeele din apropierea
virtuală care incă ii macină pe mulți. Cât de reală
campusului sau a caselor lor, sau chiar din orașele
ar trebui să fie experiența VR? Adesea este
apropiate, dar internetul a schimbat această
foarte tentant să facem acea experiență să pară
situație, făcând totul mai ușor, astfel încât acum o
cât mai apropiată de realitate, creierele noastre
mare vastă de informație se află la un click
fiind obișnuite cu stimulii externi la care suntem
distanță. Într-un viitor nu prea îndepărtat,
supusi. In functie de activitatea pe care noi
tehnologiile VR care devin din ce în ce mai
trebuie să o realizăm in VR și un mediu
avanste își vor face loc în viața de zi cu zi a
inconjurător realizat in stilul desenelor animate
oricărei persoane. Poate int-o zi în viitor ne vom
este de efect și chiar de preferat. (LaValle,
gândi la faptul că studenții erau obișnuiți să
2017).
lucreze într-o clasă, în campus, lucru care ne va
uimi. VR poate fi văzut că următoarea extensie
Adesea în cărți și filme sunt prezentate
logică a cyber-spațiului. Oamenii de știință și
persoanje care au rămas prinse în realitatea
programatorii au explorat posibilitățile realității
virtuală. O primă povestie de acest gen a fost
virtuale încă din 1960, anul trecut marcând
publicată în 1935, „Pygmalion's Spectacles” de
deschiderea realității virtuale spre public, multe
Stanley G. Weinbaum. În acea povestire,
persoane ajungând să realizeze importanța
protagonistul, Dan Burke, întâlnește un profesor
acesteia în diverse discipline. (Sinclair &
spiriduș, Albert Ludwig, care a inventat o pereche
Gunhouse,2016).
de ochelari care simulau "un film care oferă
imagine și sunet [...] gust, miros și atingere. [...]
Tehnologia Informației și comunicării
Proiect

Referințe bibliografice:

DnaInfo (2017). City Seeks Space For Its Virtual Reality Hub. De la:https://www.dnainfo.com/new-
york/20170228/financial-district/virtual-reality-lab-city-funded/
Immersive (2017). Ce este realitatea virtuală? Citit de la: https://www.immersiv.ro/ce-este-realitatea-virtuala-
vezi-aici-definitia-si-exemple/
LaValle, S.M. (2017). Virtual Reality. Citit de la: http://msl.cs.uiuc.edu/vr/vrbook.pdf
Sinclair, B., Gunhouse, G. (2016). The Promise of Virtual Reality in Higher Education. Citit de la:
https://er.educause.edu/articles/2016/3/the-promise-of-virtual-reality-in-higher-education
Wikipedia (2017). Realitatea virtuală. Accesat în: 11.19.2018. Citit de la:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Realitate_virtuală
Wikipedia (2018). Virtual reality. Accesat în: 03.12.2018. Citit de la:https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality