Sunteți pe pagina 1din 15

Școala Primară „Samuel” Deva

An școlar 2019-2020

Propunător: Fălan Maria-Magdalena

Grupa Mică A
7 noiembrie 2019
ADP – ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: Legumele izvor de
vitamine

salutul, prezența, calendarul naturii și noutatea zilei

R: Învăț să spăl legumele înainte de a le consuma


(deprinderea de a ne proteja sănătatea)

T: Hora legumelor (dans)

ALA – JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE

Artă - Legume diferite – colorare în contur


Construcții – Cămară pentru legume

ADE: DOS – Abilități practice – Morcovul – colaj

ALA – Jocuri și activități didactice alese – Carnavalul toamnei – expoziție de lucrări

- Leguma uriașă – joc distractiv


- Aruncă leguma moșului – joc liniștitor
Data: 7 noiembrie 2019

Grupa: Mică A „Albinuțele”

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?

Tema Săptămânală: Coșul toamnei pictat de mâna lui Dumnezeu – legume de toamnă

Tema activității: Legumele, izvor de vitamine

Categoria de activitate: Întâlnirea de dimineață

Tipul activității: consolidarea priceperilor, deprinderilor și aptitudinilor

Dimensiuni ale dezvoltării:

Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;


Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;

Comoprtamente vizate:

Anticipează și urmează reguli / rutine simple, cu supraveghere și daca acestea i se


reamintesc;
Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi;

Obiective:

O1. Să utilizeze formule specifice de salut, cât mai atractive, distractive și mobilizatoare;

O2. Să se adreseze colegilor pe un ton respectuos, prietenos;

O3. Să răspundă salutului colegului;

O4. Să schimbe impresii, opinii, păreri cu ceillți;

O5. Să-și asculte colegii;

O6. Să se integreze sarcinilor de grup.


Sarcina didactică: participarea la momentele întâlnirii de dimineață, fie în calitate de vorbitor,
fie în calitate de ascultător.

Strategie didactică:

a. Metode și procedee: conversația, explicația, cooperarea, observația, activități de grup.


b. Mijloace didactice: caledarul naturii, caietul de prezență, poze, morcov, ardei.

Locul de desfășurarea: sala de grupă

Bibliografie: Noul curriculum MEN 2019

„Ziua bună începe de dimineață”, Ed. Tehno Art, Petroșani 2009

Moment organizatoric:

1. Salutul
Întâlnirea de dimineață debutează cu salutul, introdus de cântecul „Bună dimineața, dragă
grădiniță”.
Educatoare îi va saluta pe rând pe copii, apoi aceștia se vor saluta unul pe celalalt.
2. Prezența
Se va consemna prezența în catalogul grupei, iar copiii își vor așeza poza în copacul
grupei.
3. Calendarul naturii:
Se va completa calendarul naturii prin așezarea jetoanelor potrivite astfel încât să se
stabilească în ce anotimp suntem, starea vremii, aspecte ale anotimpului.
În ce anotimp suntem?
Cum a fost vremea când ați venit la grădiniță?
Cum ne îmbrăcâm în această perioadă?
4. Noutatea zilei:
Va consta în apariția unui coș cu legume de toamnă, din care ei vor selecta morcovul și
ardeiul.

Tranziție: Ne deplasăm spre servirea micului dejun, prin elemente de dans – „Hora legumelor”.
Tema de studiu: Când cum și de ce se întâmplă?

Tema Săptămânală: Coșul toamnei pictat de mâna lui Dumnezeu – legume de toamnă

Tema activității: Hora legumelor

Categoria de activitate: Jocuri și actvități alese

Tipul activității: Consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

Organizarea activității: se aranjează mobilierul în funcție de cele două centre de activitate


deschise în concordanță cu tema zilei: Artă și Construcții.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:

Reactualizarea cunoștințelor:
- Se va realiza prin intermediul întrebărilor referitoare la anotimpul toamna
1. În ce anotimp suntem?
2. Ce schimbări ne aduce toamna?
Intuirea materialului:
Dragi copii, astăzi v-am pregătit câteva surprize la centrele de activitate. Haideți să
vedem despre ce materiale este vorba, (se intuiesc materialele la fiecare sector, împreună
cu copiii și se urmărește ca aceștia să le recunoască și să le denumească).
Anunțarea temei și a obiectivelor:
Voi anunța tema și obiectivele fiecărui centru de interes. Copiii sunt lăsați să își exprime
preferințele în legătură cu centrul la care își vor desfășura activitatea.

CENTRUL DE INTERES „ARTĂ”:

Tema: „Legume diferite”

Forma de realizare: colorare în contur

Dimensiuni ale dezvoltării:

Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare;


Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;
Comportamente vizate:

Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte /


instrumente;
Mâzgâlește / lasă urme pe hârtie cu un scop și descrie ce a desenat;

Obiective:

O1. Să coloreze legume de primăvară, realizând o lucrare plăcută din punct de vedere estetic;

O2. Să enumere materialele de lucru și etapele de realizare;

O3. Să utilizeze corect materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție;

O4. Să-și dezvolte funcțional mușchii mici ai mâinilor, ai palmelor, ai degetelor;

O5. Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare
oculomotorie;

O6. Să-și exprime opinia față de lucrarea proprie față de lucrările celorlalți;

O7. Să participe activ și cu interes la activitate.

Strategia didactica:

Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, instructajul verbal, turul


galeriei.

Mijloace didactice: imagini cu legume, creioane colorate, fișa de lucru model, fișe.

Bibliografie: Noul curriculum MEN 2019

Conținut științific Metode și Mijloace didactice Evaluare


procedee
Copiii vor intui Explicația Creione colorate Evaluare pe bază de
materialele aflate pe Observația Fișă produs
măsuță. Le voi prezenta Lucrare model
fișa model.

Anunț tema și Conversația Obiectivele operționle


obiectivele activității devin criterii de
propuse. evaluare

Voi demonstra tehnica Demonstrația Imagini cu legume


de lucru pe care copiii o Exercițiul
vor folosi pentru a Instructajul verbal
realiza tema propusă. Va Autoevaluarea
fi acordat sprijin
individual sau colectiv,
după caz.

După terminarea Turul galeriei


activității se va realiza o
expoziție cu lucrările
copiilor și se vor face
aprecieri prin metoda
modernă, turul galeriei.

CENTRUL DE INTERES „CONSTRUCȚII” :

Tema: „Cămara pentru legume”

Forma de realizare: lucrare colectivă

Dimensiuni ale dezvoltării:

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;


Comportamente prosociale, de acceptare și de respecatre a diversității;

Comportamante vizate:

Cere ajutorul adultului atunci când este în dificultate;


Se bucură de compania copiilor la joacă;
Începe să împartă și să înapoieze jucăriile, cu ajutorul adulților;
Cu ajutorul unui adult, vorbește cu alt copil pentru a rezolva un conflict.

Obiective:
O1. Să îmbine / suprapună piesele de lego în vederea realizării unor creații cât mai aproape de
realitatea;
O2. Să utilizeze ambele mâini în realizarea construcților;
O3. Să finalizeze lucrarea respectând sarcinile date;
O4. Să colaboreze cu membrii grupului;
O5. Să dezvolte realații de sprijin și ajutor reciproc.

Strategia didactică:
a. Metode și procedee: Conversația, explicația, exercițiul, munca în echipă.
b. Mijloace: lego, imagini, legume, borcane cu murături, cuburi din lemn.
Bibliografie: Curriculum pentru educația timpurie MEN 2019

Conținut științific Metode și Mijloace Evaluare


procedee
Anunț tema ce poate fi Conversația
realizată în cadrul
acestui sector: „Cămara
toamnei”. Evaluare formativ-
continuă
Se intuiesc materialele Explicația Imagini model
de lucru puse la Observația Legume
dispoziție, se prezintă Borcane cu murături
imaginea model. Cuburi din lemn
Lego
Copiii vor fi îndemnați Lucrul în grup
să lucreze în grupuri Exercițiul
mici sau individual în
realizarea temei.

Va fi acordat sprijin
individual sau colectiv
după caz.
Autoevaluarea
Anunț încetarea lucrului
și se vor face aprecieri Conversația
colective.

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII:

La sfârșitul activității se va realiza evaluarea prin metoda „turul galeriei”. Toate lucrările
vor fi expuse la nivelul copiilor. Preșcolarii vor verbaliza, cu ajutorul educatoarei, ce sarcini au
avut de îndeplinit pe fiecare sector. Vor aprecia lucrările proprii și ale colegilor. Educatoarea va
aprecia și va încuraja progresul copiilor și originalitatea.
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?

Tema săptămânii: Coșul toamnei pictat de mâna lui Dumnezeu – legume de toamnă

Categoria de activitate: DOS – Abilități practice

Tema activității: „Morcovul”

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi

Mijloc de realizare: colaj

Dimensiuni ale dezvoltării:

Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare;


Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;

Comportamente vizate:

Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte /


instrumente;
Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi;

Obiective:

O1. Să denumească instrumentele de lucru pentru activitatea practică;

O2. Să aplice lipiciul pe toată suprafața de lucru;

O3. Să respecte tehnicile variate de lucru;

O4. Să lipească materialele, utlizând instrumentele corespunzătoare;

O5. Să mânuiască materialele puse la dispoziție;

O6. Să execute mișcările motrice cerute;

O7. Să aprecieze frumosul din natură;

O8. Să participe cu interes la activitate.


Strategie didactică:

a. Metode: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, turul galeriei, observația.


b. Mijloace: hârtie colorată, cartoane, creioane colorate, lipici, hârtie creponată, mac.

Resurse umane: copiii și educatoarea

Resurse temporale: 15 – 20 minute

Bibliografie: Noul curriculum pentru educația timpurie MEN 2009

Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, București 2005


DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


DIDACTIC Metode Mijloace
1. Moment  Asigurarea condiților optime pentru realizarea Conversația
organizatoric activității
 Aranjarea mobilierului
 Pregătirea materialului didactic necesar pentru
desfășurarea activității.
2. Captarea atenției În sala de grupă va intra un iepuraș de pluș, care aduce Surpriza Iepuraș de pluș Evaluarea formativ
cu el un morcov și îl prezintă ca fiind prietenul lui cel Conversația Morcov continuă
mai bun și de asemenea mâncarea lui preferată.
3. Anunțarea temei și Iepurașul mustăcios mi-a șoptit la ureche că vrea să vă Conversațiua
a obiectivelor învețe și pe voi să realizați morcovi. Cine dorește să îl Explicația
ajute?
4. Dirijarea învățării Intuirea materialelor: Explicația Lipici Frontal
Se vor descrie și denumi materialele necesare Conversația Carton
desfășurării activității (lipici, hârtie colorată, carton, Observația Hârtie colorată
bobițe de mac). Mac
- Ce materiale avem pe măsuțe?
Prezentarea modelului:
Se prezintă planșa model și se așează în fața copiilor
pentru a fi ușor de vizualizat.
Demonstrarea și explicarea sarcinilor de lucru: Demonstrația
- Se va explica și demonstra modul de lucru.
 Se va aplica lipici pe foia colorată și se va
așeza pe cartonul sub formă de morcov, se va
aplica de asemenea cu ajutorul lipiciului hârtie
creponată pe macheta din carton, sub forma de
morcov. Pentru a simboliza resturile de pământ
de pe morcov, se va aplica cu ajutorul
lipiciului, puține bobițe de mac.
Voi lucra pe model, aplicând cu ajutorul lipiciului
hartia colorată și cea creponată, în timp ce explic
modul de lucru.
Le prezin copiilor câteva reguli ce trebuiesc
respecatate în realizarea lucrării:
- Utilizarea corectă și atentă a insrumentelor;
- Poziția corpului;
- Aspectul estecic al produsului;
- Reguli de comportare adecvată vis a vi de
colegi.
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
Picură, bate vântul, furtună, iasă soarele.
Realizarea lucrării de către copii: Individual
În timp ce copiii lucrează la colaj, mă asigur că au
înțeles ce au de realizat și ofer ajutor acolo unde este
nevoie.
5. Obținerea Se va analiza colajul obținut și se vor discuta Conversația Colajul Frontal
performanței următoarele aspecte: Observația
- Respectarea temei și cerințelor
- Acuratețea lucrării
- Originalitatea
- Finalizarea lucrărilor
- Respectarea regulilor de comportare față de colegi
6. Asigurarea Ce am lucrat noi astăzi? Conversația Frontal
retenței și a Ce am obținut?
transferului Ce materiale am folosit?
7. Încheierea Se vor face aprecieri colective și individuale și se vor Conversația Stimulente Frontal și individual
activității oferi stimulente.
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?

Tema săptămânală: Coșul toamnei pictat de mâna lui Dumnezeu – legume de toamnă

Categoria de activitate: Jocuri și activități alese (ALA 2)

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi

Tema: „Leguma uriașă”

„Aruncă leguma moșului”

Forma de realizare:

Joc distractiv
Joc liniștitor

Dimensiuni ale dezvoltării:

Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare


Interacțiune cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;

Comportamente vizate:

Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva / pe cineva
sau pentru a executa o mișcare;
Participa activ în jocuri, dansuri, jocuri în aer liber;
Imită și se joacă împreună cu adulții, interacționând pozitiv cu aceștia;
Cere ajutorul adultului atunci când este în dificultate;
Se bucură de compania copiilor la joacă;

Obiective:

O1. Să execute corect deprinderi motrice (aruncare și prindere cu ambele mâini înainte și
înapoi);

O2. Să coordoneze mișcările utilizând ambele mâini;

O3. Să participe activ la jocurile distractive manifestând spirit de echipă și de fair-play.


Strategia didactică:

a. Metode: conversația, explicația, demonstrația, jocul.


b. Mijloace didactice: eșarfe, minge, fluier.

DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


DIDACTIC METODE MIJLOACE
1. Organizarea Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității: Conversația
activității  Pregătirea sălii de grupă;
 Aranjarea mobilierului;
 Pregătirea materialului.
2. Anunțarea temei Astăzi ne vom juca un joc distractiv numit „Leguma
și a obiectivelor uriașă” și un joc liniștitor „Aruncă leguma moșului”.
Va trebui să lucrați în echipă punându-vă în valoare
forța și atenția.
3. Desfășurarea Leguma uriașă Explicația Eșarfe Observarea
activității Explicarea și demonstrarea jocului Demonstrația comportamentului
Copiii sunt împărțiți în două echipe fiind așezați de o Jocul copiilor
parte și de alta a unei linii trasate pe podea. O echipă va Exercițiul
reprezenta morcovul uriaș, iar cealaltă va reprezenta
familia moșneagului.
Se stabilesc copiii care vor sta în față ținând strâns în
mână eșarfele. Ceilalți copii vor fi în coloană în spatele
căpitanilor fiecare ținându-l pe celălalt din față de
mijloc. Echipele vor trebui să tragă pe celălalt peste
linie. Pe parcursul jocului nu se acceptă să lase din mână
eșarfa sau să rupă șirul.
Jocul de probă
Se desfășoară o singură dată jocul de probă, fixându-se
regulile și modul de desfășurare a jocului.
Jocul propriu zis
Jocul se repetă de mai multe ori, de fiecare dată
schimbându-se căpitanii. În executarea jocului
educatoarea va interveni atunci când este cazul.
Incheierea jocului
Va fi anunțată încetarea jocului și trecerea la următorul
joc.
ARUNCĂ LEGUMA MOȘULUI
Explicarea și demonstrarea jocului
Copiii sunt așezați în formație de cerc. În mijloc va sta Minge
un copil care va fi moșul. Copiii din cer vor da din mână Fluier
în mână o minge care va reprezenta leguma culeasă din
grădina moșului. La fluier copilul la care s-a oprit
mingea trebuie să arunce celui din mijloc cu două mâini
înainte. Moșul prinde mingea și o redă celor din cerc.
Dacă moșul prinde mingea mai joacă o tură și va alege
următorul copil care va fi moș. Dacă nu se va întoarce în
cerc, următorul moș fiind desemnat de către educatoare.
Jocul de probă
Se desfășoară o singură dată, reluându-se regulile și
modul de desfășurare pentru o mai bună înțelegere a
acestora.
Jocul propriu zis
Pentru început jocul va fi condus de către educatoare
apoi pe rând, câte un copil va fi conducător de joc. Se
vor căuta cât mai multe modalități de a stimula atenția
copiilor.
Încheierea jocului
Se dă semnalul de încetare a jocului.
4. Încheierea Se fac aprecieri generale asupra desfășurării jocurilor. Conversația Frontal și individual
activității

S-ar putea să vă placă și