Sunteți pe pagina 1din 6

[Tastați aici]

PREDA GHEORGHE IEDM-ID 10575


UNIVERSITATEA DE “PETROL SI GAZE PLOIESTI”
DEPARTAMENTUL DE IINVATAMANT
LA DISTANTA SI CU FREGVENTA REDUSA
FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICA SI ELECTRICA
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

MANAGEMENTUL MENTENANTEI

CADRU DIDACTIC: STUDENT ANUL IV, GRUPA 10575:

NEACSU MARIAN PREDA GHEORGHE

2018-2019
[Tastați aici]
PREDA GHEORGHE IEDM-ID 10575

TEMA DE CONTROL (TC3)


Nr. Crt. i=32

Se consider un articol de mentenanţă pentru care se cunosc:


 cererea cunoscută pe unitatea de timp D=100∙32 [buc/an]; D=3200 [buc/an]
480
 preţul unitar al articolului [lei/buc]; p= ; p=15 [lei/buc]
32
 costul de lansare al unei comenzi l=200 lei;
 rata anuală a costurilor de posesiune s=30% pe an;
 răgazul (intervalul) de reaprovizionare d=1lună;
 costul unei lipse m=2∙15 [lei]; m=30 [lei]
 probabilitatea maximă tolerată de rupere a stocului α=3% pe an.
 i– numărul de ordine din tabelul grupelor (ataşat);i=32;

Se cere rezolvarea următoarelor cerinţe:


1. Cantitatea care se comandă odată, costul anual al aprovizionării şi frecvenţa optimă de
reaprovizionare;
2. Calculul stocului de securitate prin metoda punctului de comandă;
3. Calculul stocului de securitate în cazul aprovizionării după calendar.

Rezolvare
1. Cantitatea care se comandă odată, costul anual al aprovizionării şi frecvenţa optimă de
reaprovizionare;
a)Cantitatea optima de comanda odata este:

�0=
√ 2 ·l · D
s· p
=
√ 2 ·200 · 3200
0.3 ·15
; � 0=533.3≈533 buc

b) Costul anual al aprovizionării se calculează în varianta aprovizionării cu


cantitatea optimă, Q=Q0, rezultând:

D Q 3200 533
K(Q)=l· Q + s·p· 2 = 200· 533 + 0.3·15· 2
; K(Q)= 2400 €
[Tastați aici]
PREDA GHEORGHE IEDM-ID 10575

c) frecvenţa optimă de reaprovizionare are valoarea:

D 3200
�0 = Q 0 = 533 ; � 0= 6,003/an

2) Calculul stocului de securitate prin metoda punctului de comandă.


Stabilirea stocului de securitate presupune, mai întâi, determinarea cererii medii şi abaterii medii
pătratice pe perioada răgazului de aprovizionare, urmată de stabilirea punctului de comandă, care
conţine şi stocul de securitate.
a) Cererea medie pentru articolul de mentenanţă Dd, peperioada răgazului de
reaprovizionare d=1 luna, este:
D 3200
Dd = d· 12 = 1· 12
= 266,6; Dd ≈ 266 buc

Într-o evaluare simplificată, conform căreia abaterea medie pătratică a cererii σ d, pe durata
răgazului, este egală cu radical din cererea medie, rezultă:

σd = √ D́d =√233=16,309; σ�≈16 𝑏𝑢�

b) În cazul în care se poate estima costul lipsei (absenţei) articolului de mentenanţă m, valoarea
funcţiei de repartiţie a stocului, corespunzătoare punctului de comandă optim S,
este:
Q 533
Fd(�0) = 1−�·�· m· D = 1-(0.3·15· 30 · 3200 ); Fd(� 0) =0.975

Considerând o repartiţie normală a cererii pe durata răgazului de reaprovizionare, valoarea


funcţiei integrale a lui Laplace Φ(z) este:

Φ(z)=Fd(S0)-0.5=0.975-0.5; Φ(z)=0.475

Din tabela funcţiei Φ(z) (anexa 1) se extrage valoarea variabilei z, z=1,96.


[Tastați aici]
PREDA GHEORGHE IEDM-ID 10575

Punctul de comandă S are valoarea:

S0 = D́ d + z · σd =266+1.96·16; S0 =297,36 buc.

Iar stocul de securitate asigurat este:


Ssecuritate = S0 – D́d = 297,36-266=31,36; Ss ≈31buc.

c) Dacă se adoptă probabilitatea de rupere a stoculuiα, funcţia de repartiţie a stoculuii a


valoarea:

Q 533
Fd(�)=1- α · D =1-0.03· 3200 ; Fd(�)=0.995

Pentru o repartiţie normală, funcţia integral Φ(u) are valoarea:


[Tastați aici]
PREDA GHEORGHE IEDM-ID 10575

Φ(z)=Fd(S)-0,5=0.995-0.5; Φ(z)=0.495 ;

Iar variabila normal normată este (anexa 1)

z=2,58.

Punctul de comandă şi stocul de securitate sunt, respectiv:

S = D́ d + z · σd =266+2,58·16=307,28; S ≈307 buc;

Ssecuritate = S – D́d =307-266; Ssecuritate =41 buc

Stocul de securitate este uşor mai ridicat decât în cazul anterior, această variantă fiind
acoperitoare.

3) Calculul stocului de securitate la aprovizionarea după calendar


a) În cazul aprovizionării după calendar, perioada acoperită este mai mare, mărimea ei, exprimată
în luni, este:

Q 533
�=�+ D =1+12· 3200 =2,998; � ≈3 𝑙𝑢𝑛�

Parametrii legii cererii pe durata T sunt:

D 3200
- media D́ T =�· 12 =3· 12
; D́T =800 𝑏𝑢�

- abaterea medie pătratică σT = √ D́T = √ 800 =28,284; σT ≈28 𝑏𝑢�


b) În cazul în care se poate estima costul lipsei (absenţei) articolului de mentenanţă m,
valoarea funcţiei de repartiţie a stocului, corespunzătoare nivelului de restabilire NR,
este similară celei de la metoda punctului de comandă.

s· p·Q 0.3· 15 ·533


F(𝑁�)=1− m · D =1− 30 · 3200
; F(𝑁�)=0,975

Iar valorile pentru funcţia integrală a lui Laplace Φ(u) şi pentru variabila u sunt:

Φ(z)=F(NR) - 0,5=0.975-0.5; Φ(z)=0.475


z=1.96
Nivelul de restabilire optim 𝑁�0 are valoarea:
[Tastați aici]
PREDA GHEORGHE IEDM-ID 10575

𝑁�0= D́T + z · σT =800+1.96·28=854,88; 𝑁� 0 ≈ 855 𝑏𝑢�


Iar stocul de securitate asigurat este:
�securitate = 𝑁�0 – D́T =855-800; � securitate =55 𝑏𝑢�.
c) Dacă se adoptă probabilitatea de rupere a stoculuiα, funcţia de repartiţie a nivelului de
restabilire are o valoare similară punctului anterior .
Q 533
F(𝑁�)=1−�· D =1−0.03· 3200 ; F(𝑁�)=0.995

Funcţia integral Φ(u) şi variabila normală normată au valorile:


Φ(z)=Fd(S)-0,5=0.995-0.5; Φ(z)=0.495 ;
Iar variabila normală normată este (anexa 1)
z=2,58.
Nivelul de restabilire optim şi stocul de securitate sunt, respectiv:

𝑁�= D́ T +z· σT =800+2.58·28=872,24; 𝑁� ≈ 872 𝑏𝑢�

�securitate =𝑁�− D́T =872-800; �� =72 𝑏𝑢� .


Se poate observa că la metoda aprovizionării după calendar stocul de securitate este mai
ridicat, dar, ţinând cont de perioada mai lungă ce trebuiea coperită, creşterea stocului de
securitate nu este foarte mare.