Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Milcovu din Deal

Comuna Milcov. Jud. Olt


Profesor : Staicu Nadia

Exerciţii cu substantivul

Citeşte, cu atenţie, textul următor, pentru a rezolva cerinţele de mai jos:


,, În pădure era linişte ca într-o biserică. Nicio adiere de vânt, niciun susur de
izvoare, niciun cântec sau ciripit de pasăre. Prin frunzişul des al crengilor nu
răzbătea măcar o rază de soare. Cizmarul nu scotea o vorbă, iar faţa lui încruntată
era scăldată în sudoare; îi atârna tare greu pâinea din spinare. Croitorul însă habar
nu avea de nimic; păşea voios cântând din frunză sau îngânând câte un cântec şi se
gândea:,, Şi lui Dumnezeu din cer trebuie să-i pară bine când mă vede aşa vesel’’.
Merseră astfel două zile; dar acum, a treia zi, nu se zărea încă marginea pădurii, şi
cum îşi mâncase toată pâinea, croitorul se mai potoli o leacă; nu –şi pierdu însă
cumpătul, ci se lasă în voia norocului şi a lui Dumnezeu.
A treia seară, se culcă flămând sub un copac şi se sculă dimineaţa, tot
flămând. La fel se întâmplă şi în cea de-a patra zi; şi când cizmarul se aşeza pe câte
o buturugă şi-şi mânca prânzul, croitorul nostru nu se alegea decât cu privitul....”

( Fraţii Grimm, Cei doi călători)

1. Selectează , din text, un substantiv comun şi unul propriu.

2. Precizează genul substantivelor: adiere, izvoare, cizmarul.

3. Identifică în text un substantiv la numărul singular şi un substantiv la numărul


plural.
4. Grupează următoarele substantive în: nearticulate, articulate cu articol hotărât,
articulate cu articol nehotărât: o rază, frunzişul, sudoare, pâinea, croitorul,
biserică, zi, pădurii, un copac, cizmarul, cântec, marginea, o vorbă.

5. Selectează din text câte un substantiv cu funcţia de subiect, respectiv, de atribut.

6. Scrie răspunsul pe care îl consideri corect:

Prepoziţia din structura se culcă flămând sub un copac este:

a) un; b) sub un; c) sub.

În propoziţia Prin frunzişul des al crengilor nu răzbătea măcar o rază de soare


există:

a) o prepoziţie b) două prepoziţii c) trei prepoziţii

7. Ce funcţie sintactică au substantivele din propoziţia nu se zărea încă marginea


pădurii ?

8. Prepoziţia din structura pâinea din spinare stă în faţa unui:

a) subiect b) atribut

9. Completează enunţurile de mai jos cu răspunsurile pe care le consideri corecte,


după ce le-ai copiat în caiet:

Cuvântul subliniat din propoziţia În pădure era linişte ca într-o biserică, are
funcţia sintactică de.....

În propoziţia Cizmarul nu scotea o vorbă există un articol..................................şi


un articol........................................... .

10. Integrează într-un enunţ structura faţa încruntată.

S-ar putea să vă placă și