Sunteți pe pagina 1din 27

Proiectarea unităţii tematice “ Din nou la școală”

Perioada: 2 săptămâni (10.09.2018.- 22.09.2018)

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice de elevi
Luni Festivitatea de deschidere a noului an scolar
“Să facem cunostintă” – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului, structura anului şcolar,
rechizitele necesare, orarul clasei, activităţile ce se vor desfăşura în primele două săptămâni
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.1 Iniţierea unor dialoguri despre activităţile desfăşurate în Actualizarea - imagini Observare
1.2 clasa pregătitoare cunoștințelor din clasa -Creioane colorate, sistematică
2.,1 -conștientizarea existenței unor reguli simple de desfășurare pregătitoare. fişe
2.3 a schimburilor verbale (salutul ,prezentarea scuzelor ) care Salutul. - manual (p.6)
2.4 pot determina reușita comunicării A se prezenta -strategii algoritmice
Marţi . -oferirea unor informații despre identitatea proprie - activitate frontală,
AVAP. 2.2 - comunicare pe teme date individuală, în
perechi
RELIGIE
M.E.M3.2. exerciții de scriere și numărare cu pas indicat Figuri geometrice. -Manual de Observare
3.3 -exerciții de poziționare a obiectului în spațiu Orientare spațială și matematică sistematică
-exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și localizări în spațiu -Caiete de
…. matematică
- exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat La plimbare -Creioane, stilou
-exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în imagini laptop
date
-scrierea punctului și a liniei oblice ,orizontale și verticale
M.M. 1.1. Audiţie muzicală: Mâinile sus, mâinile jos
M.M. 1.4  exerciţii de ţinută corporală; Cântare vocală în grup probă practică - Observarea
2.1  -exerciţii-joc de respiraţie; si individual conversaţia, sistematică
 -exerciţii melodice de încălzire a vocii;
AVAP 2.2 explicaţia,
 -exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie
lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă. demonstraţia,
 Repetarea cântecelor din clasa pregătitoare exerciţiul
 Ex.- joc: Recunoaste cântecul casetofon
Desen: Ilustrează o strofă dintr-un cântec act. frontală
1
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.1 iniţierea unor dialoguri despre activităţile desfăşurate în Actualizarea - imagini Observare
1.2 clasa pregătitoare cunoștințelor din clasa Creioane colorate, sistematică
2.,1 -conștientizarea existenței unor reguli simple de desfășurare pregătitoare. fişe
2.3 a schimburilor verbale (salutul ,prezentarea scuzelor ) care Salutul.A se prezenta - manual (p.6)
2.4 pot determina reușita comunicării - strategii
Miercuri -oferirea unor informații despre identitatea proprie algoritmice
AVAP. 2.2 . - comunicare pe teme date - activitate frontală,
-scrierea liniei oblice pe un spaţiu individuală, în
perechi
C.L.R. 1.1 iniţierea unor dialoguri despre activităţile desfăşurate în Actualizarea - imagini Observare
1.2 clasa pregătitoare cunoștințelor din clasa Creioane colorate, sistematică
2.,1 -conștientizarea existenței unor reguli simple de desfășurare pregătitoare. fişe
2.3 a schimburilor verbale (salutul ,prezentarea scuzelor ) care Salutul.A se prezenta - manual (p.6)
2.4 pot determina reușita comunicării - strategii
-oferirea unor informații despre identitatea proprie algoritmice
AVAP. 2.2 . - comunicare pe teme date - activitate frontală,
-scrierea liniei oblice pe un spaţiu individuală, în
perechi
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M3.2. -exerciții de scriere și numărare cu pas indicat Mulțimi. -Manual de Observare
3.3 -exerciții de poziționare a obiectului în spațiu Corespondență. matematică sistematică
-exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și Anotimpuri -Caiete de
…. matematică
- exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat -Creioane, stilou
-exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în imagini laptop
date
- exerciții de identificare a formelor geometrice
M.M. 1.1. -scrierea punctului și a liniei oblice ,orizontale și verticale
Audiţie muzicală: Mâinile sus, mâinile jos
Joi ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.2. -Iniţierea de dialoguri despre jocuri şiactivităţi de grup şi Dialogul.Vorbirea pe -Imagini Apreciere
2.1. individuale rând ,ascultarea -joc didactic globală
-conștientizarea existenței unor reguli simple de desfășurare interlocutorului -Tabletă ,cd-player Apreciere
a schimburilor verbale (salutul ,prezentarea scuzelor ) care ,păstrarea ideii. individuală
pot determina reușita comunicării Oferirea de informații
MM 2.2. -oferirea unor informații despre identitatea proprie și despre despre colegii de clasă
colegii de clasă În clasă
2
-Joc: Spune mai departe)
- comunicare pe teme date (În clasă);
- cântec ,,Școlărei și școlărițe ,,

LIMBA ENGLEZA
CLR -Iniţierea de dialoguri despre jocuri şiactivităţi de grup şi Dialogul.Vorbirea pe -Fişe Apreciere
1.2 individuale rând ,ascultarea -strategii active globală
2.1 -conștientizarea existenței unor reguli simple de desfășurare interlocutorului - activitate frontală, Apreciere
a schimburilor verbale (salutul ,prezentarea scuzelor ) care ,păstrarea ideii. individuală
pot determina reușita comunicării Oferirea de informații
-oferirea unor informații despre identitatea proprie și despre despre colegii de clasă
DP colegii de clasă
-Scrierea bastonașelor pe un spațiu și două spații cu
întorsătura în partea de sus
M.E.M.1.1 exerciții de scriere și numărare cu pas indicat Numerele naturale de - fişe de lucru; Apreciere
2.2. -exerciții de poziționare a obiectului în spațiu la 0 la 10 - creioane colorate; globală
-exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și - coli A4; Apreciere
…. Manual p.6 individuală
- exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat
-exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în imagini
date
- exerciții de identificare a formelor geometrice
- simboluri pentru fenomene ale naturii
CLR 1.1 -scrierea semnelor ,,mai mic ,, , ,,mai mare ,, sau ,,egal ,,
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.2. Iniţierea de dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi Dialogul.Vorbirea pe -manual (p.7) Apreciere
2.1. individuale rând ,ascultarea - strategii active globală
-conștientizarea existenței unor reguli simple de desfășurare interlocutorului - activitate frontală Apreciere
MM 2.2. a schimburilor verbale (salutul ,prezentarea scuzelor ) care ,păstrarea ideii. individuală
pot determina reușita comunicării Oferirea de informații
Vineri -oferirea unor informații despre identitatea proprie și despre despre colegii de clasă
colegii de clasă
-Scrierea bastonașelor pe un spațiu și două spații cu
întorsătura în partea de jos

3
AVAP1.3 poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor Materiale şi acuarele Apreciere
plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; instrumente de lucru – pensule globală
- exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite folosirea lor Apreciere
explicatia
grosimi ( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); Pictură exercitiul individuală
- fluidizarea culorilor pigment; Orarul elevilor ac.frontală
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele individual
spaţiale
 Observ. elementelor desenate (rechizite) şi precizarea
culorii fiecăruia
 Asternerea petelor de culoare

MM 1.4, 2.1, 3.2 Cântec: Noi acum suntem scolari


AVAP1.3 poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor Materiale şi acuarele Apreciere
plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; instrumente de lucru – pensule globală
- exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite folosirea lor Apreciere
explicatia
grosimi ( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); Pictură exercitiul individuală
- fluidizarea culorilor pigment; Inițiala micului artist ac.frontală
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele individuală
spaţiale
 Observ. elementelor desenate (rechizite) şi precizarea
culorii fiecăruia
 Asternerea petelor de culoare

MM 1.4, 2.1, 3.2 Cântec: Noi acum suntem scolari


ACTIVITĂȚI INTEGRATE
D.P. 2.2.  Citirea unui text şi identificarea personajelor şi a stărilor Autocunoaștere și conversatia Observarea
emoţionale. atitudine pozitivă față explicatia sistematică
Luni  Realizarea unui dialog între personajele din poveste: jocul didactic
iepuraşul şi ariciul. de sine activitate frontală
C.L.R. 1.2.  Alcătuirea unor întrebări pentru răspunsurile iepuraşului. individuală
 Realizarea unui ecuson personal cu informaţii despre
nume, clasă, şcoală.
 Discuţii despre carnetul de note şi calificative.
Joc: „Eu sunt...”
M.E.M. 1.1 efectuarea de adunări și scăderi și verificarea cu obiecte Adunarea numerelor - fişe de lucru; Apreciere
2.1 - familiarizarea cu reţeaua de scriere şi cu aşezarea în naturale 0-10 - creioane colorate; globală
pagină; Pământul, Soarele, Apreciere
DP 2.1 -scrierea pe rețeaua de pătrățele a caietului de matematică a Luna individuală
2.2. liniuței șerpuite
C.L.R. 1.2.  Observarea (intuitivă) a cărților de diverse forme, Propoziția.Propoziția - manual (p.8), Apreciere
3.2. dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini, etc. formată din două ,trei jetoane cu imagini şi globală
4
 Observarea unei cărți: copertă, foaie, pagină, semn de cuvinte litere Apreciere
carte, imagine Cartea ,buna mea - strategii active individuală
 Răsfoire unor cărți în colțul amenajat cu o mini-
prietenă -activitate frontală,
bibliotecă, în bilioteca școlii, etc.
 Observarea și stabilirea unor asemănări și diferențe între
individuală
suporturi de lectură variate: carte de colorat, carte de
povești cu ilustrații, carte ce conține doar text, etc.
-scrierea nodulețului pe un spațiu și două spații
- exerciţii de adoptare a poziţiei corecte în timpul scrierii;
- exerciţii de identificare a spaţiului de scris;
-exerciţii de scriere a unor elemente grafice;
A.VAP. 2.3. Desen: Pesonajul din povesti preferat
MM 1.4 exerciţii de ţinută corporală; Cântare vocală în grup -observarea Apreciere
2.1 -exerciţii-joc de respiraţie; si individual sistematică globală
-exerciţii melodice de încălzire a vocii; Intonarea corectă, - probă practică Apreciere
-exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, expresivă și omogenă -conversaţia, individuală
cu emisie naturală şi dicţie corectă. a cȃntecelor explicaţia,
CLR 1,1 Cântecul ,, Melc, melc, codobelc” demonstraţia,
exerciţiul
EDUCATIE FIZICA
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.2.  Observarea (intuitivă) a cărților de diverse forme, Propoziția.Propoziția - manual (p.8), Apreciere
3.2. dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini, etc. formată din două ,trei jetoane cu imagini şi globală
 Observarea unei cărți: copertă, foaie, pagină, semn de
cuvinte litere Apreciere
carte, imagine
 Răsfoire unor cărți în colțul amenajat cu o mini-
Cartea ,buna mea - strategii active individuală
bibliotecă, în bilioteca școlii, etc. prietenă -activitate frontală,
Marţi  Observarea și stabilirea unor asemănări și diferențe între individuală
suporturi de lectură variate: carte de colorat, carte de
povești cu ilustrații, carte ce conține doar text, etc.
-stabilirea poziției unui sunet în silabă /cuvânt
-numărarea cuvintelor din propoziții de 3-5 cuvinte
- exerciţii de adoptare a poziţiei corecte în timpul scrierii;
- exerciţii de identificare a spaţiului de scris;
- exerciţii de scriere a unor elemente grafice
A.VAP. 2.3. Desen: Pesonajul din povesti preferat
RELIGIE
M.E.M. 1.1. Citirea si scrierea numerelor 0 – 31 Numere naturale de la - fişe de lucru; Apreciere
 Exercitii de numărare a elementelor si scriere a
2.2. 0 la 31. - creioane colorate; globală
cardinalului unor multimi date
5
 Ordonare crescător si descrescător Forme și transfer de Apreciere
 Colorarea numărului mai mare/mai mic dintr-o pereche de energie individuală
numere
 Identificarea numerelor pare/impare dintr-un sir de
M.M. 2.2. numere dat
Completarea multimilor cu numărul de elemente astfel încât
multimea să aibă atâtea elemente cât indică cardinalul
multimii
MM 1.4 exerciţii de ţinută corporală; Cântare vocală în grup -observarea Apreciere
2.1 -exerciţii-joc de respiraţie; si individual sistematică globală
-exerciţii melodice de încălzire a vocii; Intonarea corectă, - probă practică Apreciere
-exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, expresivă și omogenă -conversaţia, individuală
cu emisie naturală şi dicţie corectă. a cȃntecelor explicaţia,
CLR 1,1 Cântecul ,, Melcul supărat” demonstraţia,
exerciţiul
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.1. -comunicare pe teme date (Amintiri din vacanță); Povestirea unor - manual (pag.9), Apreciere
1.2. -formularea de întrebări şi răspunsuri; întâmplări trăite .A imagini, fişe de globală
-despărțirea cuvintelor în silabe ,numărarea silabelor unui descrie un obiect.A lucru Apreciere
cuvânt și reprezentarea lor prin simboluri formula o idee/o -strategii active- individuală
Miercuri /semne/jetoane/gesturi/bătăi de palme părere activitate frontală,
-stabilirea poziției unui sunet în silabă /cuvânt .Cuvântul.Cuvântul individuală, în
-numărarea cuvintelor din propoziții de 3-5 cuvinte format din una ,două perechi
- exerciţii de adoptare a poziţiei corecte în timpul scrierii; ,trei silabe.
- exerciţii de identificare a spaţiului de scris; Amintiri din vacanță
- exerciţii de scriere a unor elemente grafice
AVAP. 2.2 . Desen: Pesonajul din povesti preferat
 Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe Repovestirea unor - manual (pag.9), Apreciere
diferite suporturi întâmplări imagini, fişe de globală
CLR – 3.1; 4.1
 Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare auzite.Descrierea unui lucru Apreciere
personaj.Identificarea -strategii active- individuală
 Formarea de cuvinte prin schimbarea unei litere, a unei
sunetelor unui cuvânt activitate frontală,
silabe individuală, în
MM – 4.1  Fomarea unor cuvinte date cu ajutorul alfabetarului;
perechi
 Ex. grafic:
Auditie: Alfabetul
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M. 1.1. exerciții de scriere și numărare cu pas indicat Recapitulare - fişe de lucru; Apreciere
6
2.2. -exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și - creioane colorate; globală
…. Apreciere
- exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat individuală
- simboluri pentru fenomene ale naturii
M.M. 2.2. - aparate care folosesc curent electric
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
 Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe Repovestirea unor - manual (pag.9), Apreciere
diferite suporturi întâmplări imagini, fişe de globală
CLR – 3.1; 4.1
 Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare auzite.Descrierea unui lucru Apreciere
personaj.Identificarea -strategii active- individuală
 Formarea de cuvinte prin schimbarea unei litere, a unei
sunetelor unui cuvânt activitate frontală,
silabe individuală, în
MM – 4.1  Fomarea unor cuvinte date cu ajutorul alfabetarului;
perechi
Joi  Ex. grafic:
Auditie: Alfabetul
LIMBA ENGLEZA
C.L.R. 2.1 recunoașterea sunetelor inițiale și finale Evaluare inițială - probă scrisă Apreciere
2.4 globală
-scrierea corectă a nărului de silabe Apreciere
individuală
-trasarea corectă a literelor auzite
M.E.M. 1.1 colorează corect din fiecare pereche numărul mai mare Evaluare inițială - probă scrisă Apreciere
2.1 -completeaza șirul cu încă trei numere globală
-calculează corect adunările și scăderile Apreciere
individuală
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
CLR 2.1 În lumea basmelor În lumea basmelor calculator Observare
2.4  Identificarea titlului și a autorului după mici fragmente de videoproiector sistematică
poveste audiate; caiet de scriere
 Numirea personajelor din frag.audiate; activitate frontală
 Oferirea de răspunsuri pe baza textelor audiate; individuală
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri care
Vineri testează înțelegerea textelor
MM 2..1 Auditie muzicală
AVAP1.3 - poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor Materiale şi acuarele Apreciere
plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; instrumente de lucru – pensule globală
- exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite folosirea lor Apreciere
explicatia
grosimi ( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); Pictura exercitiul individuală
- fluidizarea culorilor pigment; Copacul prieteniei
7
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele ac.frontală
spaţiale (aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, individuală
felicitări bidimensionale şi tridimensionale etc.)
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare-
obiect
- pata- compoziţii
MM 1.4, 2.1, 3.2 Auditie : Melc, melc, codobelc
AVAP1.3 - poziţia corectă în bancă în timpul desfăşurării activităţilor Materiale şi acuarele Apreciere
plastice, poziţia corectă a foii de desen pe bancă; instrumente de lucru – pensule globală
- exerciţii de utilizare corectă a pensulelor de diferite folosirea lor Apreciere
explicatia
grosimi ( trasarea cu latul, cu vârful pensulei ); Decupare, lipire, exercitiul individuală
- fluidizarea culorilor pigment; mprentare ac.frontală
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele Copacul prieteniei individuală
spaţiale (aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje,
felicitări bidimensionale şi tridimensionale etc.)
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare-
obiect
- pata- compoziţii
MM 1.4, 2.1, 3.2 Auditie : Melc, melc, codobelc

8
Proiectarea unităţii tematice ,,Toamna, în lumea plantelor”
Perioada: 3 săptămâni (24.09.2018- 12.10.2018)

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice de elevi
Luni ACTIVITĂȚI INTEGRATE
D.P. 1.1 ,,Ce știu eu sa fac?”– prezentarea unor trăsături Autocunoaştere conversatia Observarea
2.1. personale elementare şi atitudine pozitivă explicatia sistematică
 Audierea unui text; formulări de răspunsuri la întrebări faţă de sine jocul didactic
pe marginea textului şi activitate frontală
 Marcarea activitătilor preferate faţă de ceilalţi individuală
AVAP. 2.1  Desenarea unui blazon personal
CLR 1.4. Joc: „O calitate pentru numele meu”
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Recunoașterea, a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare formarea, citirea și b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din scrierea nr. nat. de la 0 explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 la 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
- identificarea numerelor pare / impare
- formarea unor grupe de câte 10 elemente
AVAP2.2. -modelarea numerelor din plastilină
C.L.R. 1.3, Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la Toamnă mândră, caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, conţinutul poeziei audiate darnică de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul diverse obiecte,auxiliare
3.1, a Sunetulşi literele (de didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe, numărarea tipar şidemână): a imagini globale și
3.3 silabelor unui cuvânt adecvate,plastilină,hârtie individuale
4.1 -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor Oferireaunor creponată
şi a sunetelor informaţiidespre b.conversaţia,

9
. -corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de locuinţă / adresă explicaţia, exerciţiul,
comunicare scrisă munca independentă,
-stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Citirea/ scrierea munca în echipă,
-rostirea/ scrierea cuvintelor pe silabe literelor demână problematizarea,
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor jocul, învăţarea prin
A.VAP.1.2, -exerciţii de scriere a literei a mic de mână descoperire
2.3. -Modelaj – litera a mic de mână- din plastilină hârtie c.activitate frontală,pe
creponată grupe, activitate
-amenajarea unui ,,colţ al cărţii ”în sala de clasă individuală
MM 1.1 -jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din Sunete din natură şi -observarea Apreciere
1.3 mediul înconjurător (audierea unor înregistrări); din mediul sistematică globală
- imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător - probă practică Apreciere
înconjurător; -conversaţia, explicaţia, individuală
- exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie demonstraţia, exerciţiul
CLR 1.1 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă.
-discuți pe baza unor imagini
Cântecul ,, Graiul animalelor, ”
EDUCAȚIE FIZICĂ
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la Toamnă mândră, caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, conţinutul poeziei audiate darnică de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul diverse obiecte,auxiliare
3.1, a Sunetulşi literele (de didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe, numărarea tipar şidemână): a imagini adecvate, globale și
Marţi 3.3 silabelor unui cuvânt b.conversaţia, individuale
4.1 -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor Oferireaunor explicaţia, exerciţiul,
şi a sunetelor informaţiidespre munca independentă,
. -corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de locuinţă / adresă munca în echipă,
comunicare scrisă problematizarea,
-stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Citirea/ scrierea jocul, învăţarea prin
-rostirea/ scrierea cuvintelor pe silabe literelor demână descoperire
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor c.activitate frontală,pe
MM.1.2 -exerciţii de scriere a literei a mic de mână grupe, activitate
- Interpretarea strofei A, a, a … din cântecul Toamna individuală
RELIGIE
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Recunoașterea, a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare formarea, citirea și b.conversaţia, sistematică

10
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din scrierea nr. nat. de la 0 explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 la 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
- identificarea numerelor pare / impare
- formarea unor grupe de câte 10 elemente
MM 2.2. -Reproducerea, în colectiv, a unui cântec învățat
MM 1.1 -jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din Sunete din natură şi -observarea Apreciere
1.3 mediul înconjurător (audierea unor înregistrări); din mediul sistematică globală
- imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător - probă practică Apreciere
înconjurător; -conversaţia, explicaţia, individuală
- exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie demonstraţia, exerciţiul
lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă.
CLR 1.1 -discuți pe baza unor imagini
Cântecul ,, Graiul animalelor, ”
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, Exerciţii de formulare de propoziţii cu suport vizual- Spectacolul caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, planşe cu plante şi fructele lor; vitaminelor de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din enunţuri; diverse obiecte,auxiliare
3.1, -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie Sunetulşi literele (de didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe tipar şidemână): A imagini adecvate, globale și
Miercuri 3.3 -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor b.conversaţia, individuale
4.1 şi a sunetelor Oferireaunor explicaţia, exerciţiul,
-exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din informaţiidespre munca independentă,
. interiorul unei silabe / cuvânt locuinţă / adresă munca în echipă,
-exerciţii de depistare a sunetului “a” în cadrul unui problematizarea,
cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) Citirea/ scrierea jocul, învăţarea prin
-exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care literelor demână descoperire
încep,conţin sau se termină cu sunetul “a” c.activitate frontală,pe
-scrierea literei A mare de mână grupe, activitate
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie; individuală
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru
scris;
A.VAP.1.2, -Modelaj – litera A mare de mână- din plastilină/hârtie
11
2.3. creponată
-amenajarea unui ,,colţ al cărţii ”în sala de clasă
C.L.R. 1.3, Exerciţii de formulare de propoziţii cu suport vizual- Spectacolul caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, planşe cu plante şi fructele lor; vitaminelor de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din enunţuri; diverse obiecte,auxiliare
3.1, -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie Sunetulşi literele (de didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe tipar şidemână): A imagini adecvate, globale și
3.3 -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a silabelor b.conversaţia, individuale
4.1 şi a sunetelor Oferireaunor explicaţia, exerciţiul,
-exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din informaţiidespre munca independentă,
. interiorul unei silabe / cuvânt locuinţă / adresă munca în echipă,
-exerciţii de depistare a sunetului “a” în cadrul unui problematizarea,
cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) Citirea/ scrierea jocul, învăţarea prin
-exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care literelor demână descoperire
încep,conţin sau se termină cu sunetul “a” c.activitate frontală,pe
-scrierea literei A mare de mână grupe, activitate
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie; individuală
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru
scris;
MM .1.2 - Interpretarea strofei A, a, a … din cântecul Toamna
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Recunoașterea, a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare formarea, citirea și b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din scrierea nr. nat. de la 0 explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 la 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
- identificarea numerelor pare / impare
- formarea unor grupe de câte 10 elemente
MM 2.2. -Reproducerea, în colectiv, a unui cântec învățat
ACTIVITĂȚI INTEGRATE

12
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor Mărul din livadă caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, Sunetulşi literele (de diverse obiecte,auxiliare
3.1, colegi, despre activităţile preferateetc.,folosind tipar şidemână): m didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, enunţuri simple imagini adecvate, globale și
3.3 -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme b.conversaţia, individuale
4.1 familiare reale sau imaginate explicaţia, exerciţiul,
Joi -jocuri de tipul: „Continuăversul / Citirea/ scrierea munca independentă,
. strofa” literelor demână munca în echipă,
-recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi problematizarea,
demână jocul, învăţarea prin
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram descoperire
- asociereaunor cuvinte/enunţuri, scrise cu literedetipar c.activitate frontală,pe
şidemână, cu imaginile potrivite grupe, activitate
-punereaîn corespondenţă a imaginilor cu individuală
mesajeleorale / scriseindicate
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii
-modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
decorarea literelor demânăşi detipar;
MM 1.2 CânteculMama, din folclorul copiilor
LIMBA ENGLEZA
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor Mărul din livadă caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, Sunetulşi literele (de diverse obiecte,auxiliare
3.1, colegi, despre activităţile preferateetc.,folosind tipar şidemână): m didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, enunţuri simple imagini adecvate, globale și
3.3 -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme Citirea/ scrierea b.conversaţia, individuale
4.1 familiare reale sau imaginate literelor demână explicaţia, exerciţiul,
-jocuri de tipul: „Continuăversul / munca independentă,
. strofa” munca în echipă,
-recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi problematizarea,
demână jocul, învăţarea prin
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram descoperire
- asociereaunor cuvinte/enunţuri, scrise cu literedetipar c.activitate frontală,pe
şidemână, cu imaginile potrivite grupe, activitate
-punereaîn corespondenţă a imaginilor cu individuală
mesajeleorale / scriseindicate
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii
13
-modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
decorarea literelor demânăşi detipar;
MM 1.2 CânteculMama, din folclorul copiilor
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Compararea și a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare ordonarea nr. nat. de la b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din 0 la 100 explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
-compararea a două numere
-ordonarea crescător/ descrescător a numerelor
MM 2.2. exerciţii- joc de recunoaştere a unor sunete din mediul
înconjurător;
*emiterea unor onomatopee de durate şi intensităţi
diferite;
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor Mărul din livadă caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, Sunetulşi literele (de diverse obiecte,auxiliare
3.1, colegi, despre activităţile preferateetc.,folosind tipar şidemână): m didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, enunţuri simple Silaba ma imagini adecvate, globale și
Vineri 3.3 -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme Citirea/ scrierea b.conversaţia, individuale
4.1 familiare reale sau imaginate literelor demână explicaţia, exerciţiul,
-jocuri de tipul: „Continuăversul / munca independentă,
. strofa” munca în echipă,
-recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi problematizarea,
demână jocul, învăţarea prin
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram descoperire
- asociereaunor cuvinte/enunţuri, scrise cu literedetipar c.activitate frontală,pe
şidemână, cu imaginile potrivite grupe, activitate
-punereaîn corespondenţă a imaginilor cu individuală
mesajeleorale / scriseindicate
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii

14
-modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
decorarea literelor demânăşi detipar;
MM 1.2 CânteculMama, din folclorul copiilor
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale şi acuarele Apreciere
1.3 utilizate; instrumente de lucru – pensule globală
2.1 -asociere formă-culoare; folosirea lor Apreciere
explicatia
2.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Pensulație exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte Coșulețul cu fructe ac.frontală
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute
MM 1.4 Intonarea cântecului “A, a, a acum e toamnă da!”.
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale şi acuarele Apreciere
1.3 utilizate; instrumente de lucru – pensule globală
2.1 -asociere formă-culoare; folosirea lor Apreciere
explicatia
2.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Decupare, lipire exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte La fermă ac.frontală
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute
MM 1.4 Intonarea cântecului “A, a, a acum e toamnă da!”.
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
D.P. 1.2.  Citirea unui text şi identificarea personajelor şi a stărilor Autocunoaștere și conversatia Observarea
emoţionale. atitudine pozitivă față explicatia sistematică
Luni  Realizarea unui dialog între personajele din poveste: jocul didactic
iepuraşul şi ariciul. de sine activitate frontală
 Alcătuirea unor întrebări pentru răspunsurile Familia mea individuală
iepuraşului.
 Realizarea unui ecuson personal cu informaţii despre
C.L.R. 1.2. nume, clasă, şcoală.
 Discuţii despre carnetul de note şi calificative.
15
Joc: „Eu sunt...”
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Nr. nat. de la 0 la 100 a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare Comparare, ordonare b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
-compararea a două numere
-identificarea numerelor pare/impare
MM 2.2. -ordonarea crescător/ descrescător a numerelor
exerciţii- joc de recunoaştere a unor sunete din mediul
înconjurător;
*emiterea unor onomatopee de durate şi intensităţi
diferite;
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor La cumpărături caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -identificarea unor silabe pentru a forma cuvinte Sunetulşi literea (de didactice, b.conversaţia,
3.1, -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme tipar şi demână):M explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, familiare reale sau imaginate munca independentă, globale și
3.3 -recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi Citirea/ scrierea munca în echipă, individuale
4.1 demână literelor demână Silaba problematizarea,
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram Ma jocul, învăţarea prin
. -punereaîn corespondenţă a literelor / silabelor de CuvântulMama descoperire
tipar cu cele de mână c.activitate frontală,pe
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii grupe, activitate
A.VAP.1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere; individuală
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
MM 1.1 -jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din Sunete vocale -observarea Apreciere
1.3 mediul înconjurător (audierea unor înregistrări); sistematică globală
-audierea comparată prin jocuri de intuire a sunetelor - probă practică Apreciere
cântate şi vorbite; -conversaţia, explicaţia, individuală
- redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri demonstraţia, exerciţiul
mici şi individual a cântecelor învăţate.- exersarea
deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, cu
16
emisie naturală şi dicţie corectă.
CLR 1.1 -discuți pe baza unor imagini
Cântecul ,, Graiul animalelor, ”
EDUCATIE FIZICA
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor La cumpărături caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -identificarea unor silabe pentru a forma cuvinte Sunetulşi literea (de didactice, b.conversaţia,
3.1, -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme tipar şi demână):M explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, familiare reale sau imaginate munca independentă, globale și
Marţi 3.3 -recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi Citirea/ scrierea munca în echipă, individuale
4.1 demână literelor demână Silaba problematizarea,
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram Ma jocul, învăţarea prin
. -punereaîn corespondenţă a literelor / silabelor de CuvântulMama descoperire
tipar cu cele de mână c.activitate frontală,pe
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii grupe, activitate
A.VAP.1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere; individuală
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
RELIGIE
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Nr. nat. de la 0 la 100 a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare Numere pare/impare b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
-compararea a două numere
-identificarea numerelor pare/impare
-ordonarea crescător/ descrescător a numerelor
AVAP 2.2. colorarea unor imagini, respectând un anumit cod
MM 1.1 -jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din Sunete vocale -observarea Apreciere
1.3 mediul înconjurător (audierea unor înregistrări); sistematică globală
-audierea comparată prin jocuri de intuire a sunetelor - probă practică Apreciere
cântate şi vorbite; -conversaţia, explicaţia, individuală

17
- redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri demonstraţia, exerciţiul
mici şi individual a cântecelor învăţate.- exersarea
deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, cu
emisie naturală şi dicţie corectă.
CLR 1.1 -discuți pe baza unor imagini
Cântecul ,, Graiul animalelor, ”
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, intuireaimaginilor din manual Trandafiri pentru caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -selectareaunor propoziţiidin enunţuri create de elevi mama de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţiişi didactice, b.conversaţia,
3.1, despărţireaacestoraîn silabe Sunetulşi literea (de explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -identificareasunetuluit în silabe tipar şi demână):t munca independentă, globale și
Miercuri individuale
3.3 - asociereasunetuluitcu literat munca în echipă,
4.1 -scrierealitereitşi asilabei ta, Citirea/ scrierea problematizarea,
- confecţionarealiterelordin sârmă, firedelână, beţişoare, literelor demână Silaba jocul, învăţarea prin
. plastilină ta descoperire
- exemplificareaunor substantive proprii c.activitate frontală,pe
-stabilirea corespondenţei dintre literele detiparşi cele grupe, activitate
A.VAP.1.2, demână individuală
2.3.. - citireasilabelor
- completarea cuvintelorcu silabele potrivite
-Jocderol: Cummă comport înmijloacele de transport în
comun
-Cu trenul, joc cu cântecşi mişcare
- scrierea literei ,,t” de mână
C.L.R. 1.3, intuireaimaginilor din manual Trandafiri pentru caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -selectareaunor propoziţiidin enunţuri create de elevi mama de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţiişi didactice, b.conversaţia,
3.1, despărţireaacestoraîn silabe Sunetulşi literea (de explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -identificareasunetuluit în silabe tipar şi demână):t munca independentă, globale și
3.3 - asociereasunetuluitcu literat munca în echipă, individuale
4.1 -scrierealitereitşi asilabei ta, Citirea/ scrierea problematizarea,
- confecţionarealiterelordin sârmă, firedelână, beţişoare, literelor demână Silaba jocul, învăţarea prin
. plastilină ta descoperire
- exemplificareaunor substantive proprii c.activitate frontală,pe
-stabilirea corespondenţei dintre literele detiparşi cele grupe, activitate
demână individuală
- citireasilabelor
18
- completarea cuvintelorcu silabele potrivite
-Jocderol: Cummă comport înmijloacele de transport în
comun
MM.1.2, -Cu trenul, joc cu cântecşi mişcare
2.3.. - scrierea literei ,,t” de mână
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Nr. nat. de la 0 la 100 a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare Vecini b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
-compararea a două numere,
-identificarea vecinilor unui număr
-identificarea numerelor pare/impare
-ordonarea crescător/ descrescător a numerelor
AVAP 2.2. colorarea unor imagini, respectând un anumit cod
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, intuireaimaginilor din manual Expoziția lui Tudor caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -selectareaunor propoziţiidin enunţuri create de elevi de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţiişi Sunetulşi literea (de didactice, b.conversaţia,
3.1, despărţireaacestoraîn silabe tipar şi demână):T explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -identificareasunetuluit în silabe munca independentă, globale și
3.3 - asociereasunetuluitcu literat Citirea/ scrierea munca în echipă, individuale
4.1 -scrierealitereitşi asilabei ta, literelor demână Silaba problematizarea,
Joi - confecţionarealiterelordin sârmă, firedelână, beţişoare, Ta jocul, învăţarea prin
. plastilină descoperire
- exemplificareaunor substantive proprii c.activitate frontală,pe
-stabilirea corespondenţei dintre literele detiparşi cele grupe, activitate
demână individuală
- citireasilabelor
- completarea cuvintelorcu silabele potrivite
- scrierea literei ,,T” de mână
19
AVAP 1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
LIMBA ENGLEZA
C.L.R. 1.3, intuireaimaginilor din manual Expoziția lui Tudor caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -selectareaunor propoziţiidin enunţuri create de elevi de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţiişi Sunetulşi literea (de didactice, b.conversaţia,
3.1, despărţireaacestoraîn silabe tipar şi demână):T explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -identificareasunetuluit în silabe munca independentă, globale și
3.3 - asociereasunetuluitcu literat Citirea/ scrierea munca în echipă, individuale
4.1 -scrierealitereitşi asilabei ta, literelor demână Silaba problematizarea,
- confecţionarealiterelordin sârmă, firedelână, beţişoare, Ta jocul, învăţarea prin
. plastilină descoperire
- exemplificareaunor substantive proprii c.activitate frontală,pe
-stabilirea corespondenţei dintre literele detiparşi cele grupe, activitate
demână individuală
- citireasilabelor
- completarea cuvintelorcu silabele potrivite
- scrierea literei ,,T” de mână
AVAP 1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
M.E.M. 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Nr. nat. de la 0 la 100 a.manual, fişe de lucru, Observarea
5.1 numărătorii de poziţionare Rotunjire b.conversaţia, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor din explicaţia, exerciţiul,
intervalul 0 – 100 învăţarea prin
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 descoperire,
beţişoare problematizarea, munca
- exerciții de numărare independentă
- descompunerea numerelor c.activitate frontală,
- reprezentarea unor numere date pe numărători activitate individuală
- colorarea zecilor / unităților
-compararea a două numere,
-identificarea vecinilor unui număr
-identificarea numerelor pare/impare
-ordonarea crescător/ descrescător a numerelor
AVAP 2.2. colorarea unor imagini, respectând un anumit cod
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, auxiliare sistematică
20
2.4 -identificarea unor silabe pentru a forma cuvinte Citirea/ scrierea didactice, b.conversaţia,
3.1, -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme literelor demână Silaba explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, familiare reale sau imaginate Ta munca independentă, globale și
Vineri 3.3 -recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi CuvântulTata munca în echipă, individuale
4.1 demână problematizarea,
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram jocul, învăţarea prin
. -punereaîn corespondenţă a literelor / silabelor de descoperire
tipar cu cele de mână c.activitate frontală,pe
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii grupe, activitate
AVAP 1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere; individuală
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale şi acuarele Apreciere
1.3 utilizate; instrumente de lucru – pensule globală
2.1 -asociere formă-culoare; folosirea lor Apreciere
explicatia
2.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Decupare , lipire exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte Dovlecii multicolori ac.frontală
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute
MM 1.4 Audierea unor cântece
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale şi acuarele Apreciere
1.3 utilizate; instrumente de lucru – pensule globală
2.1 -asociere formă-culoare; folosirea lor Apreciere
explicatia
2.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Pensulație exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte Creioanele vesele ac.frontală
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute
MM 1.4 Audierea unor cântece

21
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
D.P. 1.1  Identificarea şi numirea unor trăsături fizice Autocunoaștere și conversatia Observarea
2.1.  Exemplificare și descrierea activităților preferate atitudine pozitivă față explicatia sistematică
Luni jocul didactic
 Identificarea importanței activităților de igienă de sine activitate frontală
personală Ce știu eu să fac individuală
 Recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării
regulilor de igienă personală
 Desenarea unor personaje care respectă/nu respectă
regulile de igienă
 Joc: ,,Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista săpunul?”
 Joc de rol: „În familie”.
Realizarea unui desen care să prezinte cea mai importantă
AVAP. 2.2.
sarcină de lucru pe care o are copilul acasă.
M.E.M. 4.1 recunoaşterea şi localizare organelor interne majore ale Corppul omenesc a.manual, caiet, fişe de Observarea
4.2 omului Scheletul și organe lucru, atlase, mulaje, sistematică
- numirea părților scheletului uman care le adăpostesc majore culori
- identificarea zonelor unde se găsesc organele interne
majore, pe propriul corp
AVAP 2.2. - colorarea unor casete, după criterii date
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor Ocrotim natura caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, Sunetulşi literele (de diverse obiecte,auxiliare
3.1, colegi, despre activităţile preferateetc.,folosind tipar şidemână): m didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, enunţuri simple Silaba Ta imagini adecvate, globale și
3.3 -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme b.conversaţia, individuale
4.1 familiare reale sau imaginate explicaţia, exerciţiul,
-jocuri de tipul: „Continuăversul / munca independentă,
. strofa” Citirea/ scrierea munca în echipă,
-recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi literelor demână problematizarea,
demână jocul, învăţarea prin
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram descoperire
- asociereaunor cuvinte/enunţuri, scrise cu literedetipar c.activitate frontală,pe
şidemână, cu imaginile potrivite grupe, activitate
-punereaîn corespondenţă a imaginilor cu individuală
mesajeleorale / scriseindicate
MM 1.2 - exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii

22
Interpretarea strofei i, i, i … din cântecul Toamna
MM 1.1 -jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din Sunete -observarea Apreciere
1.3 mediul înconjurător (audierea unor înregistrări); instrumentale sistematică globală
exersarea acuităţii auditive prin joc (Ce se aude?, - probă practică Apreciere
Ghiceşte instrumentul!); -conversaţia, explicaţia, individuală
-audiţii muzicale pentru identificarea diverselor demonstraţia, exerciţiul
instrumente muzicale, după timbrul lor;
- cântarea în colectiv, în grupuri mici, individual.
- exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie
lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă.
CLR 1.1 -discuți pe baza unor imagini
Cântecul ,, Graiul animalelor, ”
EDUCATIE FIZICA
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, analizaşi sinteza foneticăa cuvintelor şi silabelor Ocrotim natura caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -stabilireapoziţiei unui sunet în silabă/cuvânt de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 -oferireaunorinformaţiidespre sine, desprefamilie, Sunetulşi literele (de diverse obiecte,auxiliare
3.1, colegi, despre activităţile preferateetc.,folosind tipar şidemână): m didactice, jetoane cu Aprecieri
3.2, enunţuri simple Silaba Ta imagini adecvate, globale și
Marţi 3.3 -dialoguri în perechesauîn grupuri mici pe teme b.conversaţia, individuale
4.1 familiare reale sau imaginate explicaţia, exerciţiul,
-jocuri de tipul: „Continuăversul / munca independentă,
. strofa” Citirea/ scrierea munca în echipă,
-recunoaşterealiterelormari şi mici, detipar şi literelor demână problematizarea,
demână jocul, învăţarea prin
-realizarealiterelor maridetipar din figuri tangram descoperire
- asociereaunor cuvinte/enunţuri, scrise cu literedetipar c.activitate frontală,pe
şidemână, cu imaginile potrivite grupe, activitate
-punereaîn corespondenţă a imaginilor cu individuală
mesajeleorale / scriseindicate
- exerciţiidedezvoltarea musculaturii fine amâinii
AVAP 1.2 -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
decorarea literelor demânăşi detipar;
RELIGIE
M.E.M. 4.1 recunoaşterea şi localizare organelor interne majore ale Corppul omenesc a.manual, caiet, fişe de Observarea
4.2 omului Scheletul și organe lucru, atlase, mulaje, sistematică
- numirea părților scheletului uman care le adăpostesc majore culori

23
- identificarea zonelor unde se găsesc organele interne
majore, pe propriul corp
AVAP 2.2. - colorarea unor casete, după criterii date
MM 1.1 -jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din Sunete -observarea Apreciere
1.3 mediul înconjurător (audierea unor înregistrări); instrumentale sistematică globală
exersarea acuităţii auditive prin joc (Ce se aude?, - probă practică Apreciere
Ghiceşte instrumentul!); -conversaţia, explicaţia, individuală
-audiţii muzicale pentru identificarea diverselor demonstraţia, exerciţiul
instrumente muzicale, după timbrul lor;
- cântarea în colectiv, în grupuri mici, individual.
- exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie
lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă.
CLR 1.1 -discuți pe baza unor imagini
Cântecul ,, Graiul animalelor, ”
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, intuireaimaginilor din manual Invitație la concert caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -selectareaunor propoziţiidin enunţuri create de elevi de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţiişi Sunetulşi literea (de didactice, b.conversaţia,
3.1, despărţireaacestoraîn silabe tipar şi demână):I explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -identificareasunetuluiI în silabe munca independentă, globale și
Miercuri individuale
3.3 - asociereasunetuluii cu literaI Citirea/ scrierea munca în echipă,
4.1 -scrierealitereiIşi asilabei Ia, literelor demână Silaba problematizarea,
- exemplificareaunor substantive proprii Ia jocul, învăţarea prin
. -stabilirea corespondenţei dintre literele detiparşi cele descoperire
demână c.activitate frontală,pe
- citireasilabelor grupe, activitate
- completarea cuvintelorcu silabele potrivite individuală
- scrierea literei ,,I” de mână
AVAP 1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
C.L.R. 1.3, intuireaimaginilor din manual Invitație la concert caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -selectareaunor propoziţiidin enunţuri create de elevi de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -delimitarea cuvintelor din propoziţiişi Sunetulşi literea (de didactice, b.conversaţia,
3.1, despărţireaacestoraîn silabe tipar şi demână):I explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -identificareasunetuluiI în silabe munca independentă, globale și
3.3 - asociereasunetuluii cu literaI Citirea/ scrierea munca în echipă, individuale
4.1 -scrierealitereiIşi asilabei Ia, literelor demână Silaba problematizarea,

24
- exemplificareaunor substantive proprii Ia jocul, învăţarea prin
. -stabilirea corespondenţei dintre literele detiparşi cele descoperire
demână c.activitate frontală,pe
- citireasilabelor grupe, activitate
- completarea cuvintelorcu silabele potrivite individuală
- scrierea literei ,,I” de mână
AVAP 1.2, -modelareadin plastilinăa contururilorunorlitere;
2.3. decorarea literelor demânăşi detipar
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M. 1.1. - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau Recapitulare caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
1.2. eliminarea unui număr de unităţi de evaluare, auxiliare sistematică
1.3 - completarea unor siruri numerice didactice, b.conversaţia,
1.4 - poziționarea unor numere pare / impare pe axa explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
numerelor munca independentă, globale și
- colorarea unor casete respectând cerințe date munca în echipă, individuale
- ordonare crescător / descrescător problematizarea,
- compararea unor sume / diferențe jocul, învăţarea prin
- scrierea unor numere mai mici / mari mari decat ... descoperire
- unește punctele în ordine crescătoare pentru a descoperi c.activitate frontală,pe
imaginea
grupe, activitate
- scrie vecinii numerelor date
individuală
- scrie toate numerele de două cifre care au suma
numerelor egală cu 7 ...etc
-recunoașterea organelor interne din corpul uman
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, -joc didactic: Copacul silabelor – citirea unor silabe Recapitulare caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, -joc didactic: Grădina florilor – citire de silabe, formare de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 de cuvinte din silabe date, citirea și scrierea cuvintelor didactice, b.conversaţia,
3.1, formate explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, -joc didactic: Fluturașul vorbitor – formarea de cuvinte munca independentă, globale și
3.3 din litere date, scrierea și citirea acestora munca în echipă, individuale
4.1 -citirea unor silabe și formare de cuvinte prin asociere problematizarea,
Joi corespunzătoare jocul, învăţarea prin
. -ordonarea cuvintelor pentru a obține o propoziție descoperire
-formulare de enunțuri cu respectarea anumitor condiții: c.activitate frontală,pe
toate cuvintele încep cu aceeași literă / au doar o silabă grupe, activitate
/două silabe, primul/ultimul cuvânt este nume de individuală
persoană/ localitate/animal etc.
25
AVAP 1.2, -despărțirea cuvintelor în silabe și precizarea numărului
2.3 de silabe sau cu precizarea numărului de cuvinte
LIMBA ENGLEZA
C.L.R. 1.1.,1.2. rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Evaluare sumativă - fişe de evaluare; Apreciere
1.4., 2.3. -formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe globală
2.4.3.1. date Apreciere
3.3. -exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, individuală
recompense
M.E.M. 1.1 -rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare sumativă - fişe de evaluare; Apreciere
2.1 evaluare globală
-exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, Apreciere
recompense individuală
ACTIVITĂȚI INTEGRATE
CLR 2.1 citirea unor silabe și formare de cuvinte prin asociere Activități de recupe- - fişe de lucru; Apreciere
2.4 corespunzătoare rare /dezvoltare globală
-ordonarea cuvintelor pentru a obține o propoziție Apreciere
-formulare de enunțuri cu respectarea anumitor condiții: individuală
toate cuvintele încep cu aceeași literă / au doar o silabă
Vineri /două silabe, primul/ultimul cuvânt este nume de
persoană/ localitate/animal etc.
-despărțirea cuvintelor în silabe și precizarea numărului
de silabe sau cu precizarea numărului de cuvinte
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale şi acuarele Apreciere
1.3 utilizate; instrumente de lucru – pensule globală
2.1 -asociere formă-culoare; folosirea lor Apreciere
explicatia
2.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Decupare , lipire exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte Floarea-soarelui ac.frontală
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute
MM 1.4 Audierea unor cântece
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale şi acuarele Apreciere
1.3 utilizate; instrumente de lucru – pensule globală
2.1 -asociere formă-culoare; folosirea lor Apreciere
26
2.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Flori de toamnă - explicatia individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte Crizanteme exercitiul
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; desen ac.frontală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a individuală
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute
MM 1.4 Audierea unor cântece

27

S-ar putea să vă placă și