Sunteți pe pagina 1din 1

MODIFICĂRI ALE LEGII ADOPȚIEI

- Termenul de apel în instanță va fi redus la 10 zile (în vechea lege – termenul era de 30 zile)
- Primul termen va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii
- Nu va mai fi necesară citarea părților pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea
adopției
- Neprezentarea părților este considerată refuz abuziv, ulterior copilul urmând a fi declarat
adoptabil
- Adopția va fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele găsite declară că nu doresc să se ocupe de
copil, dar apoi refuză să semneze declarațiile de adopție
- Dacă părinții/rudele nu vor fi găsite după o perioadă de 6 luni de la institutirea măsurii de
protecție specială, vor fi demarate procedurile de adopție
- Va fi eliminat termenul de 2 ani stabilit inițial pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil;
el va fi valabil până la încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei de 14 ani a copilului
- Acordarea unui concediu de 90 de zile și a unei indemnizații oricăruia dintre soții familiei
adoptatoare, daca realizează venituri impozabile și dacă copilul dorit pentru adopție are peste 2
ani; indemnizația este de 500 lei.
- Persoanele ce doresc să adopte vor avea dreptul la timp liber, cu păstrarea drepturilor salariale,
în limita a 40 de ore/an
- Atestatul de familie adoptatoare se va prelungi la 2 ani (după legea veche acesta expira după 1
an)
- În cazul adopțiilor internaționale, copilul va fi declarat adoptabil la 1 an de la demararea
procedurii (în prezent copilul este declarat adoptabil la 2 ani).