Sunteți pe pagina 1din 1

Organigrama firmei

Director
General

Director Adjunct Director Adjunct

Dep.
Dep. Resurse Marketing Aprovizionare
Dep. Dep. Service Financiar- Umane
Producție
SSM Calitate Administrativ

Livrări |1
Achiziții
Asigurarea Control
calitații Planificare Depozitare Depozitare
Producție materii produse
prime finite

PSIncendii proiectare dezvoltare sectie departament tehnic CTC