Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 10.04.2019
Școala
Clasa: I C
Propunător:
ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
Unitatea tematică „:O lume minunată”
Subiect: Recapitulare-Literele și grupurile de litere învățate
Discipline integrate: - Comunicare în limba română (CLR)
-Matematică și explorarea mediului (MEM)
-Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
-Dezvoltare personală (DP)

Tipul lecției: Racapitulare și sistematizare


Locul defășurării: sala de clasă
Durata: 45 minute
Competenţe specifice:
*CLR:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
4.1. Scrierea literelor de mână;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse.
*MEM:
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza unor criterii.
*AVAP:
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
*DP:
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate.

Obiective operationale:
a) Obiective cognitive
O1 -să cunoască elementele specifice anotimpului primăvara și să răspundă corect la ghicitori;
O2- să citească și să înțeleagă mesajul textului;
O2-să identifice sunetul inițial, median și final în cuvintele date;
O3-să răspundă corect la întrebări;
O4-sa desparta in silabe cuvintele sugerate de imagini;
O5-să găsească pluralul unor substantive;
O6-să găsească substantive proprii care să înceapă cu oanumită literă sau grup de litere;
O7-să alcătuiască propoziții scurte;
08- să ordoneze corect cuvintele intr-o propoziție;
O9-să transcrie propoziții;
O10-să știe să folosească corect semnele de punctuație;
b) Obiective afective:
O11 să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;

O12să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă;

O13 să colaboreze în rezolvarea sarcinilor;


c) Obiective psihomotorii
O14 - să lipeacă petalele florii de nufăr;

O15 - să utilizeze mijloacele de învăţământ în mod corespunzător;

O16 sǎ adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul , munca independentă, metoda “floarea de nufăr”, jocul didactic.

Mijloace de învăţământ: imagini cu litere, fișe de lucru, videoproiector, jetoane cu imagini etc.

Forme de organizare: frontal, individual , pe grupe

BIBLIOGRAFIE:

-MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului și Arte vizuale si lucru
manual, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012
- “Comunicare în limba română” , Editura Paraela 45
-WWW.Clasamea.eu
DEMERSUL DIDACTIC

Compe
tențe STRATEGII DIDACTICE EVALU-
SECVENȚELE speci- CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV ARE
LECȚIEI fice Metode si Mijloace de Moduri de
procedee învățământ organizare
1.MOMENT DP Asigurarea unui climat educațional favorabil. Explicația Frontal Observare
3.1
ORGANIZATORIC Pregătirea materialelor necesare desfășurării în bune sistematica
CLR
1.1 condiții a activității.
1.2
2.CAPTAREA MEM Captarea atentiei se realizează prin ghicitori despre Descoperirea Planșe Frontal
ATENȚIEI 5.1 anotimpul primăvara ( Anexa1). Copilul care a
răspuns corect la ghicitoare, vine în fața clasei, își
CLR alege o floare din coș și o așează pe o planșă. Când
1.1; sunt așezate toate florile voi întoarce planșa, iar
3.2 copiii vor observa că pe spatele acesteia este scris
AVAP titul lecției : “ RECAPITULARE –literele Ff, Hh,
2.3 Zz,Țț și grupurile de litere Gi, Che, Chi”
3.ANUNȚAREA CLR Se anunță tema lecției: ”Recapitularea literelor și Conversația Frontal
TEMEI ȘI A 1.1 grupurilor de litere învățate” într-o manieră
OBIECTIVELOR 1.2 accesibilă și plăcută copiilor. Tot pe înțelesul lor sunt
anunțate și obiectivele lecției.
4.DIRIJAREA DP Se prezintă pe videoproiector un text, iar pe baza
ACTIVITATII 3.1 acestuia se vor rezolva diferite exerciții. Textul va fi Videoproiect
citit de fiecare copil individual și apoi se citește de or
CLR două-trei ori de cât mai mulți copii. Pe textul citit se Exercițiul *Fise de Frontal Observare
1.2 rezolvă exerciții diverse pentru a recapitula și lucru sistematică
3.1 sistematiza cunoștințele. Explicația
3.2
Se citește textul:
4.1
4.2 La bunici

Georgeta și Gina sunt două surori foarte


harnice. Ele locuiesc cu familia în oraș. La fiecare
sfârșit de săptămână merg în vizită la bunici, în
satul Frumușei.
Formativ
Bunica le întâmpină zâmbind fericită. Le
invită în grădină, unde florile sunt înflorite și continua
parfumate. Observare
- Bunico, ce floare este aceasta?
Exercițiul sistematică
- Aceasta este o zambilă, răspunde bunica.
O albină zboară zumzăind pe lângă bunica.
Aceasta se ferește și ochelarii îi cad lângă o floare de
culoarea chihlimbarului.
- Poftim ochelarii, bunico! spune Gina.
- Puteți să faceți un buchet de flori pentru
mama voastră! spune
bunica.
Țopăind de fericire, fetele aleargă de la o
floare la alta.

Se răspunde oral la întrebări:

1. Cine sunt Gina și Georgeta?


2. Unde locuiesc ele?
3. Unde merg la sfârșitul săptămânii?
4. Cum le primește bunica și unde le invită?
5. Ce le îndeamnă bunica pe fete?
6. Cum se simt fetele?
Se citește prima propoziție scrisă îngroșat, se
găsesc cuvintele care conțin grupurile de litere, se
despart în silabe și se analizează grupurile de litere .
Se citește a doua propoziție , se selectează
cuvintele care conțin litera “f” .Se analizează scrierea
cuvântului „ Frumușei „
Se citește următoarea propoziție îngroșată și se
găsesc cuvintele care conțin litera “ z” , se despart în
silabe.
Se despart în silabe și se analizează grupurile de
litere din cuvintele: ochelarii, chihlimbarului și
buchet .
Se procedează la fel pentru ultima propoziție ,
se analizează poziția literei “ț”.

Se rezolvă cele două exerciții :

1. Completează cu che, chi, ge sau gi pentru a


forma cuvinte:
o-_____ - lari mar- _____ - ne
____ - brit, min-__
cas- _____ - tă re- _____ - nul
____- ta-ră pa-___-nă
2. Unește cuvintele cu înțeles opus:
împachetat nouă
veche descheiat
încheiat despachetat
hotărât călduros
înhamă nehotărât
friguros deshamă

Elevii vor primi apoi o fișă de lucru ( Anexa 3).


Fișa conține trei exerciții pentru literele și grupurile
de litere învățate:
– Ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții; Individual
– Completarea unor enunțuri cu semnele de Fișă de lucru
punctuație corespunzătoare și transcrierea textului;
– Formarea pluralului unor substantive însoțite de
adjective (cuvinte care conțin grupurile che și chi).

5.OBTINEREA
PERFORMANTEI CLR Elevii vor fi împărțiți în grupe de 4 elevi. Se vor *Petale de Pe grupe Observare
1.3 stabili regulile ce trebuie respectate . Fiecare grupă Explicatia nufăr sistematica
3.1
va primi câte un plic cu fișe. *Frunza de
4.1
4.2 Fiecare literă a fost scrisă pe o petală. Pentru fiecare Conversatia nufăr
petală s-a format câte o echipă a câte patru elevi. Fișe cu
Fiecare echipă va primi aceleași sarcini de lucru, dar sarcinile de
pentru o literă sau grup de litere diferit. Astfel, lucru
AVAP echipele vor primi câte patru petale numerotate de
la 1 la 4 și o fișă pe care sunt scrise cele patru sarcini
de lucru.
2.3
Sarcini de lucru
1. Scrie cuvintele reprezentate pe jetoane.
2. Desparte cuvintele în silabe.
3. Scrie 3 nume care încep cu grupul de litere sau cu
litera echipei tale.
4. Scrie o propoziție în care să folosiți cât mai multe
dintre cuvintele găsite.
Pentru sarcinile de lucru sunt două fișe: una pentru
litere, cealaltă pentru grupurile de litere.
Copiii vor prelua fiecare câte o sarcină după ce, în
prealabil au stabilit cuvintele ce urmează a fi scrise și
despărțite în silabe.
După ce sarcinile sunt finalizate fiecare echipă va
veni în fața clasei și va prezenta rezolvarea accestora.
6. ACTIVITATE ÎN La final, petalele vor fi lipite pe un carton verde
COMPLETARE pentru a obține floarea de nufăr (deasupra vor fi lipite
petalele cu literele/ grupurile și vor fi ușor ridicate,
iar sub ele vor fi lipite petalele cu exerciții).
Dacă timpul permite se lucrează, sub formă de joc,
anexa nr.4
7.INCHEIEREA DP Se fac aprecieri asupra modului de desfasurare a Conversația
ACTIVITATII 3.1 lectiei, se evidentiaza elevii care au fost activi. Se Aprecieri
incurajeaza si ceilalti elevi pentru obtinerea unor *Flori verbale
rezultate bune, primind recompense(flori vesele). vesele

S-ar putea să vă placă și