Sunteți pe pagina 1din 15

Bătrânit-am

Andante {q. =60} Motto: Fugit irreparabile tempus


con brio

Ο ι œ− œ œ œ αœ œ œ œ− œ
5
% 7 œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ− œ œ œ œ ‰ αœ œ œ œ œ− œ œ−
cresc.

Soprano Ι

5Ο ι ‰ ‰ ι ‰ ‰ ι ‰ ‰ ι ‰ ‰
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu Stră - ju - ind o
cresc.

%7 œ œ − ∀œ − œ− œ− œ− œ œ œ
œ œ œ
Alto

Ο
5 ι ‰ ‰ α œ ‰ ‰ α œ ‰ ‰ œι ‰ ‰ −
Pam pam pam pam Bă - trâ - ni - t'am Stră - ju

˙− αœ− œ œ
cresc.

Tenor Υ7 œ Ι Ι ˙ Ι
Pam pam pam pam Aa o-

>5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass 7

Ει Τ +
% œ αœ œ œ− œ œ ι ∑ ∑
6

S œ œœ œ œ œ−
Ε Τ + π
co - lu' tău Stră - ju - ind o - co - lu' tău

% ˙− ‰ ι ‰ ‰
A
œ œ− œ œ œ− œœ œ œ œ œ− œ œ œ œ
Ε ι ι Τ + π
ind o - co - lu' tău Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă

ια œ œ − œ − µœ − αœ−
T Υ œ αœ œ œ− Œ œ œ œ œ œ−

Ε œ− +
Τ π
co - lu' tău o - co - lu' tău Aa

œ
>Œ Ι œ œ œ œ− œ œ œ αœ œ ∑
αœ− œ−
B
Ι
o - co - lu' tău o - co - lu' tău Aa

©
2 Bătrânit-am

Ο
∑ ∑ œ œ œΙ œ œ œ− œ œ œ œ ∑
11 cresc.

S % Ι
Ο
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă

% œ œι œ œ − œ œ œ œ − œ œ − αœ− œ− ∀œ − œ− αœ−
cresc.

A œ−
Οœ œ
œ œ œ œ− œ œ œ œ
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu Bă - trâ - ni - t'am mân - dră

Υ œ− œ− αœ− œ− Ι œ œ α œΙ œ
cresc.

T Ι Ι
αœ− œ − Οœ − œ− αœ− œ− αœ− µœ −
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă Bă - trâ - ni - t'am

> ∀˙ −
cresc.

Bă - trâ - ni - t'am mân - dră

ε ο
% αœ− œ œ α œΙ œ œ œ− œ œαœ œ α œ− œ− œ− œ− œ− œ− α œ− œ− œ− œ −
16

S œ− Ι
ε ο
eu măi Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă of of of of of of of of of of

A % œ− œ− œ − ∀œ − µœ − œ− œ− œ− œ− α œ− œ− œ− œ− œ− œ− µœ −
ε ο− − − −
œ− œ− œ− α œ œι
eu măi Bă - trâ - ni - t'am

T Υ œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ œ œαœ œ− œ−

ε ο− − − œ− œ− œ−
œ− œ− œ− œ −
eu măi Bă - trâ - ni - t'am of of of of of of of of of of

> œ œ œ αœ ˙− ˙− œ œ œ
B
Ι Ι
mân - dră eu mă Aa of of of of of of of of of of
Bătrânit-am 3

ε ο Ε] ] dim.
a tempo rit.
Τ
% œ œ α œΙ œ − α œ − − −
œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ αœ œ ‰ ‰
21 cresc. rit.

S
Ι − − − − − − œ œ œ
ε ο Τ Ε ] ] dim.
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă of of of of of of of of of of of of of măi

ι
œ œ αœ œ αœ− œ− œ‰œ‰œ
cresc.

A % αœ œ− œ− œ− α œ− œ− œ− œ− œ− œ− µ œ −
ε ο Ε
œ œ α œ œ œ α œ œ− œ− œ− α œ− œ− −œ œ− αΤœ − µœ] ‰ œ] ‰ œ
Bă - trâ - ni t'am măi măi of of of of of of of of of of of of măi

Υ αœ αœ œ œ œ− œ−
cresc. dim.

T
Ι Ι
ε
Bă - trâ - ni - t'am Bă - trâ - ni - t'am of of of of of of
Τ Ε
ο− − − œ− œ− œ− α œ− œ− œ− α œ − µ œ] ‰ œ] dim.
œ
of of of of
of of măi

> αœ− œ− αœ− œœœ ‰


αœ−
cresc.

Bă - trâ - ni - t'am of of of of of of of of of of of of măi

Ο
a tempo accel.

ι ι ι ι
œ œ œι œ ι ι ι
26 leggiero con brio

S % œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ο
măi Ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa

% œ œι œι œ Œ ι Œ ιŒ ι Œ ιŒ ι Œ ιŒ ι
leggiero con brio

œ ‰œ œ œ œ œ œ αœ œ
A

Ο leggiero con brio ι ι


măi măi măi Zum zum zum zum zum zum zum zum zum

αœ œ œ œ αœ ‰ œ Œ œ Œ αœ Œ œ Œ αœ Œ œ Œ œ Œ œ
T Υ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Οœ œ α œ
> α œ œΙ œΙ α œ ιŒ
măi măi măi Zum zum zum zum zum zum zum zum zum

‰ Œ Ι Œ ∀œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
œ
leggiero con brio
B Ι Ι Ι Ι Ι
măi măi măi Zum zum zum zum zum zum zum zum zum
4 Bătrânit-am
a tempo

ι ι ι ι 3
% œι œ ι ι ι ∑
31

S œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3
Ε
ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa

3
% ‰ ι‰ α œ ‰ ‰ ι‰ ‰ α œ ‰ ι‰ ‰ ‰ ι‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A

Ε
Za za za za za za za za za za za za Ta ta ra pa ta ta ta

3
T Υ ‰ α œΙ ‰ œ ‰ œ ‰ α œΙ ‰ œ ‰ œ ‰ α œΙ ‰ œ ‰ œ ‰ α œΙ ‰ œ ‰ œ ˙ − 3

α œ ‰ œ α œ ‰ α œ œ Ε
za za za za za za za za za za za za Za

>‰ ‰ œ ‰ Ι‰ œ œ œ α œ
‰ Ι ‰ ‰ œ ‰ Ι ‰ ‰ œ ˙− 3
B Ι 3
za za za za za za za za za za za za Za

Ε
3 5 œ œœœœ œ 8 5
∑ œ 7 œœœœœœœœœœœ 7
36 cresc.

S %3 7
Ta ta ra pa ta ta ta ra pa ta ta ta ra pa ta ta ta

3 5 ι 8 5
cresc.

A % 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 7 œ− œ œ 7 ˙− œœœ 7
ra pa ta ta ta ta ra pa ta Za Za Za ta ta

3 5 ˙− 8 ˙− 5
Υ3 ϖ œ−
cresc.

T 7 7 7
Za

>3 ϖ 5 ∀˙ − 8 ˙− œ− 5
cresc.

B 3 7 7 7
Za Za
Bătrânit-am 5

ε
5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ ˙−
39

S %7 Ι
ε
Ta ta ra pa ta ra pa ta ta ta ta ta ta ra Bă - trâ - ni - t'am

5 œ œ œ œ− αœ−
A % 7 ˙− œ− ˙−

œ− œ− ε œ− œ αœ œ œ œ
Za ta ta Za pa ta

5
T Υ 7 œ− œ−
Ι
œ αœ œ

εα ˙ − µœ
Za za za za Za Bă - trâ - ni - t'am Bă - trâ -

> 5 ˙− ˙− œ ∀œ œ œ
B 7 Ι
Za Bă - trâ - ni - t'am

1 5
% œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ 7
rit.

∑ ∑ ∑
43 a tempo

7
dim.
S

ο
Ta ra pa ta ta ta ta ta ra pa ta ta ta ta

1 ∑ 5
% œ− 7 7 œ œ ‰ œ œ ‰ ∀œ œ − œ œ œ œ
dim.
A ∀œ − œ− œ−
ο
Bă - trâ - ni - t'am Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă

αœ− 1 5 Œ ∀œ œ œ ‰ Œ µœ œ œ
Υ œ− œ− œ− 7 ∑ 7
dim.
T
Ι Ι Ι
ο
5 Œ œ œ œ‰ Œ
ni - t'am măi măi Ta ta ta ta

> αdim.
˙− ˙− 1
7 ∑ 7 œ œ œ
B
Ι Ι Ι
Măi Ta ta ta ta
6 Bătrânit-am

2 4
rit. Piu mosso q. = 80
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
48

S % 7 7

Τ π Ε
‰ α œ ‰ 27 4
marcato

%œ œ‰ œ œ‰ ∑ 7
con forza
A
œ œ− œ œ œ œ œ− œ− − œ− œ œ œ αœ œ
Stră - ju - ind o - co - lu' tău mă Bă - trâ - ni - t'am Ta ta ta ta ra
Τ Ε 4
marcato

Υ Œ α œΙ œΙ œ œ œ αœ œ ∑ 27 ∑ 7 œ œ œ œ œ
con forza

T
Ι Ι

> Œ α œΙ œΙ œ αœ œ œ ∀Τœ
ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ra

Ι ∑ 27 ∑ 74 ∑
B Ι
ta ta ta ta ta

Ε Div.ι ˘œ ι ˘œ
∑ ∑ ∑ œœ ‰ ‰ Œ α
‰ α œ ‰ œœ ‰ Œ − α
αœ‰
53

% Ι  Ι

S

Za Za Za Za

% œ œαœ œαœ œαœ œ αœ œ œ œ αœ


œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ αœ œ œαœ œ œ
A

ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra Ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

œ œαœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œαœ œ
T Υœœœ œœ œ
ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

B
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bătrânit-am 7

ι ι ι ι ι
œ
% ‰ œ ‰ Œ œœ œœ œœ œœ œœ α α œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ α α œœ œœ
59

 Ι Ι Ι Ι
S

Za Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

% αœ œ œ œ αœ œ αœ œ œ œ
œ œ œ œ αœ œ œ œ œ αœ œ œ αœ œ œ
A

ta ta ta ta ra Ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ œ
T Υ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

B
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

—— — — 4 ε ι ˘œ 2
Div.

α
Unis.

∑ 6 ∑ ∑ œ
œ ‰ ‰ α œΙ ‰ 3
64

% 7 { { { 7 
S

ε —— —
Za Za

6 ∑ 4 ‰ Ι 32
A % œ œ œ αœ œ 7 7 œ œ œ αœ œ œ œ œαœ œ ‰
ε —— —
Ta ta ta ta ra Ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

6 4 ‰ Ι 32
T Υ œ œœ œœ 7 ∑ 7 œ œœ œœ œœœ œœ ‰
εœ œœ œ œ
6 —— — — 4
ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

> ∑ ∑ ∑ 2
B 7 { { { 7 3
Ta ta ta ta ra
8 Bătrânit-am

ι ˘ ι
2 œ ‰ α α œœ ‰ œ ‰ 4 — — — œ −− α œ ι
Unis. Div.

œ α œ ‰ ‰ œ ‰ œœ −−
œ œœ
69

%3 œ Ι œ 7 { { œ œ Ι
 
S

2 ‰ —Ι ‰ —Ι ‰ —Ι 4
Za Za Za Za ta ta Za

%3 7 ∑ αœ
œ œ œ αœ œ œ œ œ αœ œ œ αœ œ œ
A

2 ‰ —Ι ‰ —Ι ‰ —Ι 4
Ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

T Υ3 7 ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ

>2 œ œ œ œ œ œ 4 —— — ι
ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

3 7 { œ ‰ ‰ œι ‰ œ −
B
{ œ− œ œ
ta ra ta ra ta ra Za ta ta Za

αœ œ 6
% α œ ‰ œœ ‰ œΙ Œ − œœ œœ −− œœ Œ− œœ œœ −− œœ
74

S 7
ta ta ta Za Za

6
A % αœ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ αœ œ œ αœ œ αœ œ αœ œ œ œ œ 7
ta ta ta ta ra Ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

œ œ œ œ αœ œ œ œ œ αœ œ 6
T Υ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 7

> œ ‰ ‰ œι Œ −
ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

Œ− 6
B œ œ œ− œ œ œ− œ 7
ta ta ta Za Za
Bătrânit-am 9

Ο Div. poco a poco


6 —— — — 1 —— Œ 4 ∑ 1 œ
∑ 74 œœ œœ œœ œ œœ
79 Unis. cresc. molto

S %7 { { { 3 { { 7 3
Ο poco a poco cresc. molto
6 —— — — 1 —— Œ
Ta ta ta ta ra

4 1 Π4
%7 { { { 3 { { 7 α œ 3 œ 7 œ œι œ œ
œœœ œ
A

Ο poco a poco cresc. molto


6 —— — — 1 —— Œ
Ta ta ta ta ra ta Ta ta ta

4 œ œ œ œ œ 13 œ Œ 74 œ œ œ œ
T Υ7 { { { 3 { { 7 Ι

>6 —— — — 1 —— Œ 1 ŒΕ 4 −
ta ta ta ta ra ta Ta ta ta

4 ∑
poco a poco cresc. molto
B 7 { { { 3 { { 7 3 œ 7 œ œ
Za

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

85

ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra

ιœ ι ι ι
A % œι œ œ ι
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œœ

œ œ œœ œ œ œ
ta ta ta ta taq ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
T Υ œΙ Ι Ι Ι Ι Ι
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

> Œ− Œ− {
œ {
œ {
œ { œ− {
œ
œ œ− œ œ− œ−
{− {− {−
B

Za Za Za Za Za Za Za Za
10 Bătrânit-am

ƒ= = — 1 =œ =œ 2 — — =˙ 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ −− œœ 2 =œœ =œœ =œœ
Unis. Div. Unis. Div.

œ œ Œ Œ ˙ 3
91

S % 3 {{ { 3 3 {
ƒ — 2 Œ —— Œ
ta ta ta ta ra Za Za Za pa ta Pa ta Za

ι 2 1 3
% œ œ œ œ− œ 3 œ œ œ {{ { 3 œ œ 3 { ˙ 3
= =Za =Za = = = = =Za
A

ƒ= — 1 = =
= 2 = = = 2 Œ — — Œ =˙
ta ta Za pa ta Pa ta

œ 3
T Υ Ι ∀œ œ œ − œ 3 œ œ œ
{{ { 3
œ œ 3 { 3

= = = = = — 1 = = 2 —— =
ta ta Za Za Za pa ta Pa ta Za

> − {
œ { œ − œ 32 œ œ œ œ œ Œ Œ ˙ 3
œ {{ { 3 3 { 3
{−
B

Za Za Za Za Za Za Za Pa ta Za

Unis.
Ε Ó
Div.

3 Ó− œ ˙− ˙ ϖϖ 2
accel.

∑ ∑ ∑
98 cresc.

S %3 œ 3
ΟÓ Div.cresc. Aa Aa

3 ∑ ∑ ∑ 2
A %3 œ ˙− ˙ ϖϖ ϖϖ 3
ο cresc. Ó − Div.
Aa Aa

3 ∑ Œ ˙ œ œ ˙− œ ϖϖ ϖϖ ϖϖ 2
T Υ3 3
πÓ −
Aa Aa

>3 ϖ œ ϖϖ ϖϖ ϖϖ ϖϖ ϖϖ 2
Div.

B 3 3
Aa Aa
Bătrânit-am 11

ƒ=œ =œ — œ œ Τ
ä̇˙
Andante {q. =60}
—œ œ œ œ —œ œ — œ
œ Œ Œ −−
a tempo

2 5
%3 œœ{ œœ œœ œ œ Ιœœ ∑ ∑
104

S
{ {Ι Ι { Ι{ 7
== ==Ι = = == =Ι
ƒ — = = =ι =ι — = = — =ι Τ
2 Unis. — = =
Za

5
%3 œœ{ œœ { œ œ {œ œ Ιœœ{ œ{ Œ Œ − 7 ∑ ∑
== â̇
A
Ι Ι
ƒ Τ
2 =œœ =œœ — œœ œœ —œ œ œ œœ —Ι œœ œœ — œœ Œ Œ ä̇˙ −−
Za

œœ œ 5 ∑ ∑
T Υ3 { { {Ι Ι { Ι{ 7
== ==Ι = = == =Ι
ƒUnis. =ι Τ π
Za

> 2 =œ =œ — œ œ —
œœ œ

œ Ιœœ

œ Œ Œ −
ä̇ 5 ∑ ˙−
B 3 { { {Ι { Ι{ 7
== ==Ι = == =Ι Za Mm

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
111

S %

A % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ο ο
T Υ Œ − ‰ œ œ œœ −− œœ −− ˙˙ −− ˙˙ −− ˙˙ −− ˙ −−
˙
Œ− ‰
œ œ œœ −− œœ −−
Bă - trâ - ni - t'am Bă - trâ - ni - t'am

> ˙− ˙− ∑ ∑
B œ − ∀œ − ˙
∀ ˙ −− µ˙ −
µ ˙−
˙−
˙−
Aa
12 Bătrânit-am
Andante {q. =60}
Ο con brio
∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ‰ ∀ œ œ ‰ ∀ œ œ − œ œ ∀ œ œ ‰ œ ∀ œι œ ∀ œ − œ
119

S %

Ο
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă Bă - trâ - ni - t'am

% ∑ ∑ ∑ ∑ι‰ ‰ ι ‰ ‰ ι ‰ ‰ ι ‰ ‰ −
A
œ ∀œ œ œ ∀œ œ−
Τ +Ο
ι ‰ ‰ œι ‰ ‰ œι ‰ ‰ ∀ œι ‰ ‰
Pam pam pam pam Bă - trâ -

T Υ ˙˙ −− ˙˙ −− ˙˙ −− ˙˙ −− œ ∀˙ −
+
>π − α œ − ˙ − Τ̇
Pam pam pam pam Aa

B œ µ˙ − − ∑ ∑ ∑
Aa

∀œ œ œ ∀œ œ œ − œ œ Ε
% ∀œ œ − ∀œ œ − œ ∀œ œ − ι
126 cresc.

S Ι œ ∀œ ∀œ œ∀ œ
Ε
mân - dră eu Stră - ju - ind o co - lu' tău Stră - ju - ind o -


cresc.

% œ− ∀œ − ∀œ − œ œ ∀œ ∀˙ −
œ ∀coœ −
A

Ε
ni - t'am Stră - ju ind o - -

œ− ι ι
Υ ˙− œ œ œ œ ∀œ ∀œ − Œ
cresc.

T
Ι ∀œ œ ∀œ
Ε ι ∀œ
o - co - lu' tău o - co -

B
> ∑ ∑ Œ ∀ œΙ œ œ ∀œ ∀œ − œ
o - co - lu' tău o -
Bătrânit-am 13

Τ +
% ι ∑ ∑ ∑ ∑
130

∀œ œ œ−
S

Τ + π
co - lu' tău

% ι ‰œ ‰ ∀ œ ∀ œι œ ∀ œ − œ œ ∀ œ œ − ∀ œ ∀ œ −
œ ∀œ œ− ∀œ œ œ ∀œ œ − ∀œ œ œ œ
A

ι œ ∀Τœ − + œπ− ∀µ œ −
- lu' tău Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu

T Υ œ œ− œ− œ − ∀œ − œ− œ−

> œ œœ ∀Τœ − + πœ − œ−
- lu' tău Aa

∑ ∀œ − ‹˙− ∀œ −
B

- co - lu' tău Aa

Ο œ ∀œ œ − ∀œ œ œ œ ε
% ∀ œΙ œ Ι œ ∑ œ œ œΙ œ
135

œ−
cresc.

S ∀œ − Ι
Ο ε
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă eu măi Bă - trâ - ni - t'am

% œ− œ− œ−
cresc.

A ∀œ − œ− œ− œ− œ− ∀œ − ∀œ −
Οœ œ ε
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu măi Bă - trâ -

œ ∀œ œ − œ œ ∀œ œ œ œ µ œΙ œ
Υ Ι ∀ œΙ œ− ∀œ − ∀œ − ∀œ −
cresc.

T
Ι
Ο ε
> œ− ∀œ − µœ − ι
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă Bă - trâ - ni - t'am eu măi Bă - trâ -

∀œ − µœ − ∀œ −
∀ œ œ œΙ µ œ
cresc.

B ˙−
Bă - trâ - ni - t'am mân - dră mân - dră eu mă Aa
14 Bătrânit-am

ο ε
œ − − − œ œ œΙ œ ∀œ œ − œ œ œ œ
% ∀œ œ − œ œ œ œ− œ− œ− œ œ œ œ− œ− œ− œ −
140

S
Ι
ο ε
mân - dră eu mă of of of of of of of of of of Bă - trâ - ni - t'am mân - dră eu mă

% µœ − ι œ ∀œ œ− ∀œ −
A
∀œ − ∀ œ− œ− œ− œ− œ− œ− ∀ œ− œ− œ− ∀ œ − µœ œ œ
ο− − − ε
ni - t'am Bă - trâ - ni t'am măi măi

œ− œœœ − − − ι
œ− œ− œ− œ œ œ œ ∀ œ µœ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ
T Υ ∀œ − Ι Ι
ο− − − ∀ œ− œ− œ− − − − ∀ œ − ε
ni - t'am of of of of of of of of of of Bă - trâ - ni - t'am Bă - trâ - ni - t'am

>
˙− œœœ œœœ µœ − œ− œ−
B œ−
of of of of of of of of of of Bă - trâ - ni - t'am

ο Ο ι ι
− œ− œ−
a tempo

œ œ ι 6
rit.

œ− œ− œ− œ œ − œ ∀ œ œ œ œ µ œ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ
145 cresc. poco a poco cresc. molto

S % œ− œ− œ− 7

ο Ο
of of of of of of of of of of Bă - trâ - ni - t'am Bă - trâ - ni - t'am Ta ta ra pa ta ta ta

6
cresc. poco a poco cresc. molto

% ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − ˙− ˙− ∀˙ − 7
−of of− of− of− of− of− of− of− of− of
A

ο− − − Ο
Aa Za

− − − 6
Υ œ œ œ œ− œ− œ− œ œ œ ∀ œ − µ œ − œ − α œ − œ − ˙−
cresc. poco a poco cresc. molto

T 7
Ο
> οœ− œ− œ− ∀ œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ −
of of of of of of of of of of Aa Za

∀œ − µœ − œ − ∀œ − ˙− 6
cresc. poco a poco cresc. molto

B 7
of of of of of of of of of of Aa Za
Bătrânit-am 15

6 5 œœ œœœ œ œœœ œ œ œ
% 7 œ œ ∀œ œ œ œ œ œ 7 œ œ œ
150

ra pa ta ta ta ta ta ta ta ra pa ta ra pa ta ra pa ta ta ta ta

6 5
A % 7 œ− ˙ 7 œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ−
Za Ta ta ta ta ra pa ta ta ta ta ta

6 5 œ ι œ− œ ι œ
T Υ7 œ œ œœ˙ 7 œ œ œ Ι
Ta ta ra pa ta ta ta ta ta ta ta

B
> 67 œ − œ ∀ œ œ 57 ˙ − ˙−
ta ta Za

ƒ con forza Í ƒ˘
œ 1 5 ι‰
% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ 3 œ œ Œ œ ‰ Œ−
153

7 −
,, â̇ {
S

Ι
ƒ con forza ä
Ta ta ra pa ta ra pa ta ra pa ta ta ta ra pa ta ta Of măi

ƒ˘
œ 1 5Í ι
% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ 3 œ œ Œ 7 ˙− œ‰ ‰ Œ−
,, {
A

Ta ta ra pa ta ra pa ta ra pa ta ta ta ra pa ta ta Of Ι
măi

ƒcon forza Í ƒι
Υ
˙− ˙− 13 œ, œ, Œ 57 ä̇ − œ̆ ‰ ‰ Œ−
T
{
Ι
ƒœconœforzaœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ ˘œι
Za ta ta Of măi

Í
> œ œ ∀ œ 1 œ, œ, Œ
3 57 α ä˙˙ −− αœ ‰ ‰ Œ−
B
{
Ta ta ra pa ta ra pa ta ra pa ta ta ta ra pa ta ta Of Ι
măi

Fragmentul folcloric utilizat a fost selectat din culegerea „Folclor muzical din zona Maramureș”,
alcătuită de Gh. Pop (melodia nr. 396, „Bătrânit-am mândră eu”, p. 279).