Sunteți pe pagina 1din 2

Bună ziua,

Vă transmit mai jos poziția RomInsolv cu privire la faptele menționate în


Raportul intern al RADET București la care faceți referire:

1- A avut Rominsolv cunostinta de acest raport?

RomInsolv a luat cunoștință de aspectele menționate în Raport după 05.10.2016,


data deschiderii procedurii insolvenței asupra RADET București, în contextul
evaluării activității debitorului desfășurată în cei 2 ani anteriori deschiderii
procedurii.

2- Care este pozitia Rominsolv/RADET fata de informatiile din acesta?

RADET București îți exprimă poziția oficială prin reprezentanții săi legali,
respectiv dl. Alexandru Burghiu, administrator special.

Raportul Controlului Intern RADET București a fost prezentat Camerei de


Conturi București în cadrul misiunii desfășurate la RADET București în 05.09-
14.10.2016. Din cele 7 contracte menționate în acest Raport, Camera de Conturi
a analizat 3 dintre acestea care aveau stadiu fizic 0. Măsurile dispuse în 2016 au
fost aduse la îndeplinire de RADET București, astfel că în urma controlului
Camerei de Conturi din 2018 au fost închise ca fiind îndeplinite, întrucât s-a
constatat că RADET București a recuperat materialele plătite și a încheiat acte
adiționale pentru preluarea și recuperarea unor prestări de servicii și materiale.

Cu privire la celelalte 4 contracte, RADET București a procedat în mod similar,


respectiv a recuperat materialele de la contractanți sau a exercitat drepturile
conferite de lege pentru recuperarea creanțelor, reprezentând contravaloarea
acestor furnituri, în raport cu situația juridică a contractanților (înscriere la masa
credală, procedurile fiind în derulare).

3- Aveti de gand sa luati masuri cu privire la faptele relatate din raport?


Întrucât la acest moment sunt în derulare toate cele 7 contracte, deci nefinalizate,
precum și acțiunile de recuperare a creanțelor este prematur a enunța măsuri.
Însă în raport cu consemnările din procesele-verbale de recepție finală și modul
de soluționare a demersurilor de recuperare a creanțelor, dacă vor mai exista
diferențe între furnitura din custodie plătită și cea pusă în
operă/recuperată/creanță (cv. furnitură) se vor lua măsurile prevăzute de lege
pentru recuperarea prejudiciilor certe.