Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE

CONTABILITATE ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Conf. univ. dr. Luminiţa Ionescu

1. Rolul şi importanţa contabilităţii

2. Contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială

3. Utilizatorii informaţiei contabile

4. Principiile contabile

5. Registrele contabile

6. Planul de conturi

7. Bilanţ contabil

8. Contul de profit şi pierdere

9. Situaţia fluxurilor de trezorerie

10. Politici şi note explicative

11. Conturile şi tipologia acestora

12. Înregistrarea contabilă

13. Analiza contabilă a tranzacţiilor

14. Inventarierea patrimoniului

15. Conceptul de expertiză contabilă

16. Expertiza contabilă în România

17. Expertul contabil

18. Contabilul autorizat

19. Expertiza contabilă judiciară

20. Expertiza contabilă extrajudiciară

21. Raportul de expertiză contabilă