Sunteți pe pagina 1din 10

Zidul Berlinului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Zidul Berlinului (în limba germană: Berliner Mauer), un simbol al
Războiului Rece, a fost construit, inițial, pe 13 august 1961 și a fost
demolat în săptămânile de după 9 noiembrie 1989. Parte a Cortinei de Fier,
Zidul Berlinului a fost cea mai cunoscută parte a frontierelor RDG-ului.
Zidul a rezistat până la 9 noiembrie 1989.

Concepută de administrația liderului comunist al Germaniei Răsăritene,


Walter Ulbricht, și aprobată de liderul sovietic Nikita Hrușciov, zidul a
constituit o barieră de separare între Berlinul Occidental și Republica
Democrată Germană timp de aproape 28 de ani. A fost construit în
Muncitorii est-germani ridicând Zidul
perioada postbelică, (perioadă în care Germania a fost divizată), în efortul Berlinului, 20 noiembrie 1961
de a stopa consecințele scurgerii de forță de muncă și pierderilor
economice asociate cu migrația zilnică a unui mare număr de profesioniști
și lucrători calificați între Est și Vest. Existența timp de aproape trei decenii
a Zidului a provocat scăderea semnificativă a emigrației (evadați -
"Republikflucht" în germană): de la 2,5 milioane, în perioada 1949 – 1962,
la numai 5.000 - între 1962 și 1989.

Crearea Zidului Berlinului a fost un dezastru propagandistic pentru


Germania Răsăriteană și pentru blocul comunist ca un tot întreg. Zidul a
reprezentat un simbol al tiraniei comuniste, insistent afișat în lumea
occidentală, în special după împușcarea, intens mediatizată de mass media În ultima fază de dezvoltare a zidului,
occidentale, a câtorva evadați. Liberalizarea politică de la sfârșitul "fâșia morții" dintre gardul de sârmă
deceniului al nouălea, asociată cu declinul Uniunii Sovietice, a dus la ghimpată și zidul de beton ofereau
relaxarea restricțiilor la trecerea frontierei est-germane, care au dus, în cele grănicerilor un câmp de tragere liber pe
distanțe lungi asupra potențialilor fugari
din urmă, la demonstrații de masă și căderea guvernului comunist. În
răsăriteni
momentul când a fost dat publicității, la 9 noiembrie 1989, un decret al
oficialităților est-germane care permitea trecerea liberă a frontierei, mase
uriașe de est-berlinezi s-au apropiat de zid și, în cele din urmă, au traversat
prin toate punctele de trecere, unindu-se, într-o atmosferă sărbătorească, cu
mulțimea din Berlinul Occidental. După câteva săptămâni, Zidul a fost, în
cele din urmă, distrus în totalitate, căderea acestei bariere fiind primul pas
către reunificarea Germaniei, care a fost încheiată, în mod oficial, pe 3
octombrie 1990.

Cuprins Rămășiță a Zidului Berlinului lângă


Potsdamer Platz, iunie 2003
Fundalul istoric
Dezvoltarea separată a statelor germane
Emigrația masivă
Propunerile pentru edificarea unei bariere
Începerea construcției în 1961
Efectele imediate
Efecte secundare
Traseul și modificările ulterioare
Utilizarea și traversarea oficială
Tentativele de evadare
Căderea Zidului în 1989
Sărbătorirea căderii Zidului
Urmări și implicații
Moștenire Harta Berlinului de Vest și de Est, punctele
Muzeul de trecere a frontierei, rețelele de metrou
Note (harta interactivă (http://sharemap.org/public
Vezi și
Legături externe

Fundalul istoric
După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, Germania a fost
divizată în patru zone de ocupație. Vechea capitală a Germaniei, Berlinul, ca sediu al
Comisiei Aliate de Control, a fost împărțită în patru zone de ocupație
corespunzătoare. Deși, la început, intențiile puterilor învingătoare erau de a guverna
împreună Germania în granițele stabilite în anul 1947, izbucnirea Războiului Rece a
făcut ca zonele de ocupație franceză, britanică și americană să fie unite în Republica
Federală Germania, în 1949. Ca ripostă, în zona de ocupație sovietică a Berlinului
avea să fie proclamată, în același an, Republica Democrată Germania, cu capitala în
Berlinul Răsăritean.

Dezvoltarea separată a statelor germane


Începând din 1948, Germania Occidentală s-a dezvoltat ca o țară capitalistă vestică,
Zonele de ocupație în Germania
cu o economie socială de piață ("Soziale Marktwirtschaft") și cu o viață politică în 1945
autentic democratică – parlamentară. Creșterea economică neîntreruptă de 30 de ani,
începută în deceniul al șaselea, a dus la "miracolul economic". În interiorul
granițelor sale, Germania Răsăriteană a fost guvernată de un guvern autoritar, modelat după cel sovietic, care a aplicat în
economie sistemul economiei planificate centralizat. În vreme ce Germania Răsăriteană a devenit cea mai bogată și dezvoltată
țară din blocul răsăritean, mulți dintre cetățenii ei priveau la prosperitatea economică și libertatea politică din vest. Fuga
numeroșilor cetățeni est-germani către țări necomuniste via Berlinul Occidental a dus la edificarea, în 1961, a sistemului
frontierelor RDG, din care Zidul era parte integrantă.

Emigrația masivă
Din 1949 până în 1961, un mare număr de persoane, de la personalul cu studii superioare la muncitorii calificați,
("Grenzgänger"), migra dinspre estul spre vestul Berlinului, în principal, datorită reconstrucției din vest, susținută de fondurile
Planului Marshall. Într-o singură zi, de exemplu, întreaga catedră de matematică a Universității din Leipzig a părăsit RDG-ul. În
plus, numeroși vest-berlinezi traversau granița în răsărit pentru a-și face cumpărăturile în magazinele cu prețuri subvenționate de
stat, unde prețurile erau mult mai mici decât în vest. Această secătuire a resurselor umane și economice amenința Germania
Răsăriteană cu colapsul economic. Acest fapt avea repercusiuni în întreg blocul răsăritean și, în special, în Uniunea Sovietică,
care subvenționa economia est-germană și care, la rândul ei, trebuia să asigure plata despăgubirilor de război către URSS și
Polonia.

Propunerile pentru edificarea unei bariere


Impulsul pentru crearea Zidului Berlinului a venit de la liderul est-german Walter Ulbricht, iar inițiativa a fost aprobată de
conducătorul URSS Nikita Hrușciov, cu anumite rezerve. Propunerile lui Ulbricht pentru o a doua blocadă aeriană a Berlinului de
Vest au fost respinse de sovietici, în timp ce Zidul trebuia construit numai din sârmă ghimpată. Dacă occidentalii ar fi încercat să
forțeze bariera, est-germanii ar fi trebuit să dea înapoi, fără a deschide focul, sub nici un motiv.

Începerea construcției în 1961


Construirea a 45 de kilometri de bariere în jurul celor trei sectoare occidentale a început duminică 13 august 1961 în Berlinul
Răsăritean. În acea dimineață, zona de frontieră a fost securizată de trupele de grăniceri est-germani. Bariera a fost construită de
soldații și muncitorii est-germani, fără implicarea directă a sovieticilor. Zidul a fost construit numai pe teritoriul est-german,
constructorii asigurându-se că nu ating în nici un punct teritoriul vest-berlinez. Străzile care se întindeau de-a lungul traseului
barierei au fost baricadate pentru a împiedica trecerea a oricărui vehicul și a fost ridicat un gard de sârmă ghimpată, care, mai
târziu, a fost transformat într-un zid în toată regula. Bariera a divizat, fizic, orașul și a încercuit, practic, Berlinul Occidental. În
timpul construcției, soldații Armatei Naționale Populare (NVA) și ai Grupurilor de luptă ale clasei muncitoare (KdA) au păzit
zona, având ordine clare pentru împușcarea oricărui individ care ar fi încercat să fugă în Vest. Mai târziu, zona Zidului a fost
întărită cu ziduri, câmpuri minate și alte instalații de siguranță.

Efectele imediate
Numeroase familii au fost despărțite. Mulți est-germani au fost opriți să-și mai desfășoare activitatea în Berlinul Occidental,
pierzându-și o valoroasă sursă de venit. Berlinul Occidental a devenit o enclavă aproape total izolată într-un teritoriu ostil. Vest-
berlinezii au demonstrat, în frunte cu primarul lor, Willy Brandt, împotriva zidului, criticând cu vigoare Statele Unite pentru lipsa
de reacție.

John F. Kennedy a acceptat, într-un discurs din 25 iulie 1961,[1] că Statele


Unite nu pot decât spera să poată apăra vest-berlinezii și pe germanii
occidentali. Încercarea de a se opune est-germanilor ar fi dus la un eșec
stânjenitor. Astfel, administrația americană a protestat slab, formal, prin
canalele obișnuite, dar fără vigoare, deși Zidul era o violare a înțelegerilor
postbelice care permiteau Aliaților occidentali să supravegheze
administrarea întregului Berlin. La câteva luni după construirea barierei de
sârmă ghimpată, guvernul USA a informat autoritățile sovietice că va
accepta Zidul ca pe un "fapt al vieții internaționale" pe care nu va încerca
să-l schimbe cu forța.

Guvernul est-german a pretins că Zidul ar fi fost o "barieră de protecție


antifascistă" ("antifaschistischer Schutzwall"), ridicată cu intenția de a
descuraja agresiunea occidentală. Această poziție a fost privită cu Președintele John F. Kennedy în vizită la
scepticism chiar și în Germania Răsăriteană, în timp ce în Germania Zidul Berlinului ( 26 iunie 1963)
Occidentală era privită ca măsură de stopare a exodului, ceea ce era mai
aproape realitate. Zidul a provocat numeroase suferințe familiilor divizate între est și vest.
Efecte secundare
Era clar că moralul vest-german trebuia ridicat, de vreme ce viabilitatea Berlinului Occidental era grav amenințată. Dacă Berlinul
ar fi căzut, după toate eforturile podului aerian, cum s-ar fi putut încrede vreunul dintre Aliați în Statele Unite? Pe de altă parte, în
fața unei amenințări sovietice serioase, o enclavă ca Berlinul Occidental nu putea fi apărată decât cu armele nucleare. De aceea,
se impunea ca americanii să facă o demonstrație de forță, care să arate sovieticilor că nu pot împinge lucrurile mai departe.

În consecință, generalul Lucius D. Clay, care se bucura de un mare respect în rândurile berlinezilor după ce a condus cu succes
eforturile americanilor din timpul podului aerian 1948-1949, și care era cunoscut că are o atitudine foarte fermă față de sovietici,
a fost trimis la Berlin ca fiind consilier al președintelui american, având gradul diplomatic de ambasador. Generalul și
vicepreședintele Lyndon B. Johnson au aterizat pe Aeroportul Internațional Tempelhof în după-amiaza zilei de sâmbătă 19 august
1961.

Ei au ajuns într-un oraș apărat de ceea ce avea să fie cunoscută ca "Brigada Berlin", formată din grupurile de luptă al II-lea și al
III-lea și o companie de blindate. Fiecare grup de luptă era încadrat cu 1.362 de soldați și ofițeri. În 16 august 1961, Kenedy a dat
ordinul întăririi Brigăzii Berlin. În dimineața zilei de 19 august a fost adus și grupul de luptă nr. 1.

În dimineața zilei de duminică, 20 august 1961, 491 de vehicule care transportau 1.500 de oameni în cinci coloane de marș au
părăsit punctul de control Helmstedt-Marienborn la 06:34. La Marienborn, la punctul sovietic de control de lângă Helmstedt,
personalul american a fost numărat de militarii aflați de gardă. Coloana avea 160 km lungime și a acoperit distanța de 177 km
dintre Marienborn și Berlin în formație completă de luptă, în timp ce polițiștii est-germani de la circulație urmăreau coloana din
spatele pomilor de-a lungul autostrăzii. Capul convoiului a ajuns la Berlin la prânz, fiind întâmpinat de Clay și Johnson, mai
înainte de a defila pe străzile Berlinului prin fața unei mulțimi entuziasmate. La ora 4:00 a.m. a zilei de luni 21 august, Lyndon
Johnson a lăsat Berlinul Occidental, vizibil întărit, în mâinile generalului Frederick O. Hartel și a brigăzii sale care număra acum
4.224 de ofițeri și trupă. La fiecare trei luni în următorii trei ani și jumate, un batalion american nou era trimis în Berlinul
Occidental pe autostradă pentru a face o demonstrație a voinței aliate de a-și folosi drepturile fără contenire.

Crearea Zidului a avut implicații profunde pentru ambele Germanii. Prin stoparea exodului către Occident, guvernul est-german a
fost capabil să recâștige controlul asupra țării. Zidul a devenit un simbol de referința al propagandei anticomuniste occidentale, în
special după împușcarea unor indivizi care încercaseră să traverseze bariera. Aceste acte de împușcare a fugarilor au fost
considerate crime după unificarea Germaniei. În 1987, Ronald Reagan a ținut un faimos discurs la Poarta Brandenburg, în timpul
căruia l-a provocat pe Mihail Gorbaciov să "dărâme acest Zid". În Germania Occidentală, exasperată de faptul că Aliații
occidentali nu au făcut nimic să prevină ridicarea Zidului, a fost inițiată politica Ostpolitik de reapropiere de Est, într-un efort de
stabilizare și normalizare a relațiilor dintre cele două Germanii.

Traseul și modificările ulterioare


Zidul avea peste 155 km lungime. În iunie 1962, a început lucrările la un al doilea gard paralel, la o distanță de până la 90 m
înspre interior, casele cuprinse în această fâșie fiind demolate, iar locatarii mutați la alte adrese. A fost creat un teritoriu al
nimănui între cele două bariere, cunoscut în scurtă vreme ca "fâșia morții". Fâșia era pavată cu nisip greblat cu grijă, ceea ce
făcea foarte ușor de sesizat urmele pașilor unor eventuali evadați. Zona nu oferea nicio posibilitate de camuflare, era minată și
împânzită cu capcane din sârmă și, cel mai important, oferea un câmp de tragere vast pentru gărzile care păzeau Zidul.

De-a lungul timpului, Zidul a trecut prin patru faze de construcție:

1. Gardul din sârmă ghimpată de bază (1961)


2. Gardul din sârmă ghimpată îmbunătățit (1962-1965)
3. Zidul din beton (1965-1975)
4. Grenzmauer 75 (Zidul de graniță 75) (1975-1989)
"Zidul
celor patru
generații",
numit în
mod
oficial

Imagine din satelit a Berlinului, cu locația


Zidului marcată cu galben. Poziția și traseul Zidului Berlinului și punctele de
control (1989)
"Stützwandelement UL 12.11"(Elementul zidului de siguranță
UL 12.11), a fost ultima și cea mai sofisticată versiune a Zidului. Început în 1975 și finalizat prin 1980,[2] a fost construit din
45.000 de secțiuni din beton armat, fiecare având 3,6x1,2 m, totul la un cost de 16.155.000 mărci est-germane.[3] Pe creasta
Zidului era montată o țeavă lustruită, ceea ce ar fi trebuit să facă și mai grea escaladarea sa. Zidul era întărit cu garduri din plasă,
senzori de mișcare, șanțuri împotriva vehiculelor, garduri din sârmă ghimpată, 116 turnuri de pază și 20 de bunkere.[4] Acesta
este Zidul cel mai des văzut în poze, iar bucățile din Zid care se mai află în Berlin sau altundeva în lume sunt bucăți ale celei de-a
patra generații a acestei construcții.

Utilizarea și traversarea oficială


Au existat opt puncte de trecere oficiale a Zidului, care permiteau vizitele germanilor din vest, occidentalilor și personalului aliat
în Berlinul Răsăritean, precum și vizitele germanilor democrați în Berlinul Apusean (după obținerea unui permis corespunzător).
Aceste puncte de trecere erau destinate în mod separat diferitelor categorii de persoane care le puteau traversa: est-germani, vest-
germani și alte țări. Cel mai faimos a fost Friedrichstraße (Checkpoint Charlie), care era destinat numai personalului aliat și
cetățenilor negeermani.

Au mai existat și alte puncte de trecere între Berlinul Occidental și Germania Răsăriteană. Acestea puteau fi folosite la tranzitul
între Germania Occidentală și Berlinul de Vest, pentru tranzitul către vecinii RDG-ului, (Polonia, Cehoslovacia și Danemarca),
pentru intrarea cetățenilor est-germani în Berlinul Occidental (numai cu aprobare) și pentru vizitarea Germaniei Răsăritene de
către cetățenii vest-berlinezi. După înțelegerile din 1972, au fost deschise noi puncte de trecere pentru transportul gunoiului vest-
berlinez în gropile de gunoi RDG-iste, ca și unele puncte de trecere pentru accesul la exclavele vest-berlineze. (Vezi și:
Steinstücken).

În cea mai mare parte a istoriei Zidului, personalul militar, oficialii și


diplomații aliați au putut intra în Berlinul Răsăritean fără control al
pașapoartelor. De asemenea, patrulele sovietice puteau pătrunde fără
restricții în Berlinul Apusean. Aceaste au au fost una dintre cerințele
înțelegerilor postbelice ale celor patru puteri învingătoare. La început, vest-
berlinezii erau supuși unor restricții seveere, toate punctele de trecere fiind
închise pentru aceștia, între 26 august 1961 și 17 decembrie 1963. În
septembrie 1972, formalitățile de călătorie ale vest-berlinezilor au fost
mult simplificate, ca urmare a înțelegerii dintre cele patru puteri. Vest-
Faimoasele inscripții: Părăsiți sectorul
berlinezilor le era permis să folosească numai 12 puncte de control.
american...
Patru autostrăzi legau RFG-ul de Berlinul Occidental, cea mai cunoscută
fiind Berlin-Helmstedt autobahn, care intra în RDG la Helmstedt
(Checkpoint Alpha) și ajungea la Berlin la Dreilinden (Checkpoint Bravo),
în partea de sud-vest a orașului. În Berlinul de Vest se mai putea ajunge cu
trenul (patru linii) și pe apă, folosind rețeaua de canale și râuri.

Străinii traversau frecvent, în mod legal, Zidul, valuta lor forte fiind bine
primită în RDG. Turiștii străini erau atent controlați atât la venire, cât și la
plecare. De obicei, mașinile erau controlate cu ajutorul unor oglinzi mobile
pentru a împiedica evadarea unor est-germani agățați de șasiele
automobilelor.

Unul dintre locurile pe unde vest-berlinezii puteau traversa Zidul era stația
...intrați în sectorul american
de metrou Friedrichstraße. Când a fost ridicat Zidul, complexa rețea
berlineză de transport public, (S-Bahn și U-Bahn) a fost întreruptă.[2] unele
dintre linii au fost tăiate în două, iar multe stații au fost închise. Trei linii vest-berlineze treceau prin sectorul răsăritean,
traversând stații fantomă (Geisterbahnhöfe), fără să oprească.

Toate liniile de metrou convergeau spre Friedrichstrasse, care a devenit un punct de maximă importanță pentru tranzitul între cele
două jumătăți ale orașului pentru cei care aveau permisiunea să traverseze frontiera.

Tentativele de evadare
În timpul existenței Zidului, au fost aproximativ 5.000 de tentative de evadare din Berlinul Rasăritean, încununate de succes.
Diferitele rapoarte apreciază că numărul celor morți în timpul tentativelor de trecere a Zidului ar fi între 192 și 239 de
persoane.[5] Mulți alții au fost răniți când încercau să evadeze.

Primele tentative reușite de evadare au fost acelea ale persoanelor care au sărit peste gardul de sârmă ghimpată, sau care au sârit
de la ferestrele apartamentelor de-a lungul liniei de demarcație, dar astfel de încercări au fost zădărnicite de modernizarea
Zidului. Tentativele încununate de succes de mai târziu au inclus: evadarea prin tunele săpate pe sub zid; traversarea acestuia
agățați de cablurile aeriene; zborul cu avioane altraușoare. A fost, de asemenea, un caz al unei persoane care a reușit să se
strecoare cu o mașină sport joasă, pe sub bariera de la Checkpoint Charlie.

O tentativă, încununată de succes, de evadare pe calea aerului a fost cea a lui Thomas Kruger, care a folosit un avion ușor Zlin Z-
42M al Gesellschaft für Sport und Technik (o organizație de pregătire militară a tineretului est-german) și a aterizat pe aeroportul
militar britanic Gatow. Acest avion, cu numărul de înmatriculare DDR-WOH, a fost demontat și returnat est-germanilor de
autoritățile militare britanice având pictate pe fuselaj lozinci ironice precum "Wish you were here (Am fi dorit să fiți și voi aici)"
și "Come back soon (Vino repede înapoi)". Avionul DDR-WOH, cu un alt număr de înregistrare, mai zboară și azi în Germania.

Cea mai cunoscută tentativă eșuată de evadare a fost cea a lui Peter Fechter, care a fost împușcat și lăsat să sângereze până la
moarte în fața martorilor occidentali (inclusiv din presă), pe 17 august 1962. Ultima persoană împușcată în timp ce încerca să
traverseze granița a fost Chris Gueffroy, pe 6 februarie 1989.

Căderea Zidului în 1989


Pe 23 august 1989, Ungaria comunistă a ridicat restricțiile de frontieră la granița cu Austria. În septembrie, mai mult de 13.000 de
turiști est-germani din Ungaria trecuseră în Austria. În toamna anului 1989, în Germania Răsăriteană au avut loc demonstrații de
masă antiguvernamentale. Liderul est-german Erich Honecker a demisionat, în 18 octombrie 1989, și a fost înlocuit de Egon
Krenz câteva zile mai târziu. Honecker proorocise în ianuarie același an că Zidul avea să mai stea în picioare "încă 100 de ani",
dacă niciuna dintre condițiile care au generat construcția lui nu avea să se schimbe. A greșit cu aproape 99 de ani.
Noul guvern a hotărât să permită est-berlinezilor să primească vize pentru
a vizita Germania Occidentală. Günter Schabowski, ministrul german al
propagandei, a avut sarcina să anunțe această hotărâre. El fusese în
vacanță, cu ceva timp mai înainte, și nu a fost nici un moment foarte
familiarizat cu noile prevederi. La scurtă vreme după conferința de presă
din 9 noiembrie 1989, ministrului i-a fost înmânată o notă care se spunea
că le este permisă trecerea graniței est-berlinezilor, dacă au viza legală, dar
nu i-au fost date instrucțiuni mai detaliate. În mod normal, ar fi trebuit să
treacă câteva zile până când să fie conceput un nou regulament care să fie,
de asemenea, transmis trupelor de grăniceri. Schabowski nu a fost însă
Semnul Checkpoint Charlie, (2005)
informat asupra acestor amănunte și, după citirea sus-numitei note la
conferința de presă, atunci când a fost întrebat când va intra în vigoare
noile prevederi, el a răspuns: "După câte știu eu, intră în vigoare imediat, chiar acum".

Zeci de mii de est-berlinezi au auzit în direct declarația lui Schabowski la televiziunea est-germană și au luat cu asalt toate
punctele de control, pretinzând să intre neopriți în Berlinul Occidental. Grănicerii, depășiți numeric și nedumeriți, au dat
numeroase telefoane superiorilor lor, dar, în scurtă vreme, a devenit clar că nu exista nicio posibilitate de stăvilire a mulțimilor de
est-berlinezi fără folosirea armelor de foc. Cum nimeni nu dorea să-și asume o asemenea responsabilitate, grănicerii au deschis
barierele punctelor de trecere, lăsând mulțimea să treacă după un control sumar sau chiar fără de nicio formalitate. Mulțimile de
est-berlinezi aflați în extaz au fost întâmpinate într-o atmosferă euforică de vecinii lor din vest, barurile din preajma graniței
făcând cinste noilor veniți. Ziua de 9 noiembrie este, astfel, sărbătorită ca zi a Căderii Zidului. În zilele următoare, berlinezii au
venit la Zid cu baroase pentru a smulge suveniruri, reușind să dărâme porțiuni întregi ale barierei în acest timp. Acești oameni au
câștigat porecla de "Mauerspechte" (ciocănitori de zid).

Regimul est-german a anunțat deschiderea a 10 noi puncte de trecere în următoarele săptămâni, inclusiv în anumite puncte
simbolice (Potsdamer Platz, Glienicker Brücke, Bernauer Straße). Mulțimi de ambele părți ale frontierei au așteptat la aceste
puncte cu orele, ovaționând buldozerele care redeschideau vechile străzi blocate. Fotografii făcute în aceste momente sunt în mod
greșit etichetate "demontarea Zidului", deși era vorba numai de construirea unor noi puncte de trecere, inclusiv pe a celui mai
faimos punct de trecere, Poarta Brandenburg, pe 22 decembrie 1989.

Vest-germanii și est-berlinezii aveau permisiunea să călătorească liber începând din 23 decembrie 1989. Până în acel moment au
existat anumite restricții: necesitatea obținerii unei vize cu câteva zile mai înainte de efectuarea vizitei și schimbarea în moneda
est-germană a 25 de mărci vest-germane pentru fiecare zi de ședere în RDG. De aceea, est-germanii au călătorit "mai liber" decât
cei vestici între 9 noiembrie și 23 decembrie.

Din punct de vedere tehnic, Zidul a mai fost păzit încă ceva vreme după 9 noiembrie. În primele săptămâni, soldații est-germani
au încercat să repare porțiunile distruse de "Mauerspechte". Până la urmă, aceste tentative au fost abandonate, grănicerii tolerând
demolările și trecerile "neautorizate" prin găurile făcute. Pe 13 iunie 1990, armata est-germană a început demolarea oficială a
Zidului cu porțiunea din Bernauer Straße. Pe 1 iulie, ziua în care Germania Răsăriteană a adoptat moneda vest-germană, toate
punctele de control și-au încetat existența, iar frontiera intergermană a devenit doar o amintire. Demontarea rămășițelor zidului a
continuat să fie efectuată de subunități militare ale reunitei Bundeswehr și a durat până în noiembrie 1991. Au rămas în picioare
numai câteva secțiuni scurte ale zidului și câteva turnuri de pază pentru aducere-aminte.

Căderea Zidului Berlinului a fost primul pas către reunificarea Germaniei, care s-a încheiat, în mod oficial, la 3 octombrie 1990.

Sărbătorirea căderii Zidului


În 25 decembrie 1989, Leonard Bernstein a dat un concert, sărbătorind, astfel,
sfârșitul Zidului. El a dirijat, printre altele, Simfonia a IX-a a lui Ludwig van
Beethoven (Oda bucuriei), având schimbat cuvântul cântat de cor "bucurie"
(Freude) în "libertate" (Freiheit). Roger Waters a cântat albumul formației Pink
Floyd The Wall în Potsdamer Platz pe 21 iulie 1990, având ca oaspeți pe Scorpions,
Bryan Adams și Van Morrison. David Hasselhoff a interpretat cântecul său "Looking
for Freedom", care era foarte popular în acel moment, stând pe creasta Zidului.
"Irgendwann fällt jede Mauer"
Unii germani au considerat că ziua de 9 noiembrie este potrivită pentru a fi decretată - "Până în cele din urmă, toate
sărbătoare națională în Germania, pentru faptul că a marcat atât apogeul revoluției zidurile se prăbușesc"
pașnice est-germane, cât și proclamarea primei republici germane, Republica de la
Weimar, în 1918. Totuși, 9 noiembrie este ziua pogromului mârșav Kristallnacht din
1938 și, de aceea, a fost aleasă ziua de 3 octombrie. În parte, această decizie a fost luată deoarece guvernul est-german dorea să
încheie reunificarea mai înainte de a 41-a aniversare a înființării Republicii Democrate Germane – 7 octombrie 1990.

Urmări și implicații
Căderea Zidului a schimbat, în mod decisiv, traficul în oraș și circulația M-Bahn.

Moștenire
A mai rămas foarte puțin din fostul Zid al Berlinului, care a fost distrus aproape
peste tot, cu excepția a trei locații: o secțiune de 80 m lângă Potsdamer Platz; o
secțiune mai lungă de-a lungul râului Spree, lângă Oberbaumbrücke, poreclită și
Galeria din cartierul de est și o a treia bucată la nord de Bernauer Straße,
transformată în monument. Chiar și bucățile lăsate în picioare nu mai seamănă cu
vechiul Zid; sunt foarte deteriorate de încă mulții amatori de suveniruri), iar pe Aproape toate rămășițele Zidului
partea răsăriteană sunt numeroase graffiti, ceea ce, în mod evident, nu ar fi fost cu au fost tăiate și îndepărtate.
putință atâta vreme cât exista paza înarmată a grănicerilor est-germani. Până în Fotografie din 1990.
momentul reunificării, existau graffiti numai pe partea apuseană a Zidului. Bucăți
din Zid, cu sau fără certificat de autenticitate, sunt vândute amatorilor de suveniruri
prin diferite sisteme on line sau prin poștă. Au fost amatori din SUA și China care au
dorit bucăți ale Zidului.

Muzeul
Cincisprezece ani după prăbușirea Zidului, un muzeu privat a reconstruit 200 m din
fosta barieră, în apropiere de Checkpoint Charlie, deși pe o altă locație decât cea
originală. Același muzeu a ridicat un monument, format din peste 1.000 de cruci, în Un memorial din peste 1.000 de
cruci și un fragment de zid în
memoria tuturor celor care au murit încercând să fugă din RDG. Memorialul a fost
amintirea celor care au încercat
ridicat în octombrie 2004 și a fost demolat în iulie 2005.[6] să fugă în vest peste Zid

Note
1. ^ [1] (http://www.jfklibrary.org/jfk_berlin_crisis_speech.html) [nefuncțională]
2. ^ a b wall-berlin.org - This website is for sale! - wall-berlin Resources and Information (http://www.wall-berlin.org/g
b/mur.htm)
3. ^ Fourth Generation of Berlin Wall - History of Berlin Wall (http://www.dailysoft.com/berlinwall/history/facts_02.ht
m)
4. ^ Facts (http://www.die-berliner-mauer.de/en/fakten.html)
5. ^ [2] (http://www.dailysoft.com/berlinwall/history/facts_01.htm)[3] (http://www.die-berliner-mauer.de/en/fakten.htm
l)
6. ^ D Saxony UK 2005 - Goethe-Institut (http://www.goethe.de/ins/gb/prj/scs/txt/en205918.htm)

Vezi și
Conrad Schumann
Der Tunnel, un film despre una dintre evadările în masă, printr-un tunel de sub Zid
Lista zidurilor
Ostalgie
Poarta Brandenburg

Legături externe
www.wall-berlin.org (http://www.wall-berlin.org/)
en de Berlin Wall Photos an More (http://www.websauger.eu)
Retracing the Berlin Wall (http://www.die-berliner-mauer.de/en/index.html)
Bernauer Straße Memorial website (http://www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de/)
Information on the East German border system (in German) (http://www.passkontrolle-ddr.de/)
Allied Forces in Berlin (FR, UK & US Berlin Brigade) (http://www.western-allies-berlin.com)
Photographs of time of the Fall as well as updates on the current situation in Germany (http://www.guardian.co.u
k/wall/)
Reports on reinforcements to Berlin Brigade (http://www.theberlinobserver.com/1stBG18thinf.html)
JFK speech clarifying limits of American protection (http://www.jfklibrary.org/jfk_berlin_crisis_speech.html)
"Berlin 1969" includes sections on Helmstedt-Berlin rail operations. (http://home.att.net/~rw.rynerson/index2.htm)
Includes articles on rail transport for Berlin during the Cold War. (large files) (http://home.att.net/~rails_to_berlin/h
ome.htm)
Berlin 1983: Berlin and the Wall in the early 1980s (http://www.restless-soul.co.uk/berlin1.htm)
Berlin Life: A concise but thorough history of the wall (http://www.berlin-life.com/berlin/wall)
Berlin Wall: Past and Present (http://www.berlinwall.itgo.com)
Problema germană și zidul Berlinului (http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/problema-germana-si-zidul-berlinului
-521063.htm), 17 septembrie 2009, Dr. Petre Opriș, Jurnalul Național
Blocada Berlinului învinsă de aliați (http://www.revistamagazin.ro/content/view/9374/8/), 12 aprilie 2012, Paul
Ioan, Revista Magazin
Der Spiegel: Germania de Vest a intenționat la un moment dat să vândă partea sa din Berlin (http://www.jurnalul.r
o/externe/der-spiegel-germania-de-vest-a-intentionat-la-un-moment-dat-sa-vanda-partea-sa-din-berlin-587392.ht
m), 14 august 2011, Mediafax, Jurnalul Național
Aniversări

Două decenii au sărit peste "Zidul Rușinii" (http://www.evz.ro/detalii/stiri/doua-decenii-au-sarit-peste-zidul-rusinii-


874990.html), 9 noiembrie 2009, Vlad Stoicescu, Evenimentul zilei
Bilețelul care a rescris istoria Europei (http://www.evz.ro/detalii/stiri/biletelul-care-a-rescris-istoria-europei-87508
4.html), 9 noiembrie 2009, Vlad Stoicescu, Evenimentul zilei
VIDEO Zidul Berlinului, o istorie perversă (http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Zidul_Berlinului-o_istorie
_perversa_0_368363771.html), 9 noiembrie 2010, Laurențiu Ungureanu, Adevărul
Zidul Berlinului (http://www.adevarul.ro/financiar/Berlinului-Zidul_0_147585294.html), 5 noiembrie 2009, Stelian
Tănase, Adevărul
Berlin 1989: imagini de peste zid (http://www.evz.ro/detalii/stiri/berlin-1989-imagini-de-peste-zid-874981.html),
Andrei Udișteanu, Evenimentul zilei
Sărbătoarea Europei reunite (http://www.evz.ro/detalii/stiri/875010.html), 9 noiembrie 2009, Adrian Cochino,
Evenimentul zilei
EROTISMUL DICTATURII: Sărutul fierbinte al Războiului Rece (http://www.evz.ro/detalii/stiri/erotismul-dictaturii-s
arutul-fierbinte-al-razboiului-rece-875180.html), 10 noiembrie 2009, Vlad Stoicescu, Evenimentul zilei
Images and personal accounts

Berlin Wall - Pictures Photographs (http://www.dieberlinermauer.de/berlinwallhome/berlinwallhome.html)


Photos of the Berlin Wall by Georges Rosset (http://rosset.org/photography/berlin/berlin.htm)
Photos of the Berlin Wall 1989 to 1999 (http://www.berlinphotos.co.uk/html/the_wall.html)
Berlin Wall photos and stories 1989 (http://www.berlin-wall.net/)
images of the Berlin wall (http://www.dewitt.photographer.org.uk/)
Berlin Wall Online (http://www.dailysoft.com/berlinwall/), Chronicle of the Berlin Wall history includes an archive of
photographs and texts
Personal Account of the Fall of the Berlin Wall (http://www.andreas.com/berlin.html)

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zidul_Berlinului&oldid=13160090

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 9 noiembrie 2019, ora 22:50.

Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și
clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.