Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 11.martie.

2014
CLASA: Pregătitoare
OBIECTUL:Dezvoltare personală
SUBIECTUL:Igiena personală

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să precizeze minim 3 elemente/ obiecte utilizate în igiena corporală
O2-să identifice părţile componente ale corpului omenesc cu ajutorul planşelor
O3- să găsească răspunsuri la ghicitorile prezentate
O4-să efectueze sarcina de lucru de pe fişa de lucru în timp util, motivându-şi alegerile făcute
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare-învăţare
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea
MIJLOACE DIDACTICE: Fişă de lucru, articole vestimentare, imagini şi planşe

SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Nr. Secvenţele activităţii Obiective Conţinutul instructiv-educativ şi strategia Evaluare


crt. didactice didactică
1. Moment organizatoric  Se stabileşte liniştea în clasă.
 Se pregătesc materialele necesare pentru
activitate
Conversaţia; frontal
2. Verificarea conţinuturilor  Se precizează tema săptămânii: Apreciez
anterioare . „ Reguli de igena” cunoştinţele
 Se discută despre prietenii corpului omenesc şi elevilor, dar şi
despre igienă implicarea
Explicaţia, observaţia, conversaţia; frontal activă a
acestora
3. Prezentarea, explicarea
şi valorizarea  Elevilor li se aduce la cunoştinţă că vor face
conţinutului nou: activităţi prin care vor învăţa cateva reguli de
a) Introducere în tema igienă personală, vor discuta despre igiena
nouă vestimentaţiei, dar şi despre modul în care
b) Anunţarea temei şi influenţează curaţenia starea de spirit
obiectivelor
c) Dirijarea învăţării
propriu-zise  Se definesc termenii de igienă personală şi Apreciez
O1 igiena vestimentară corectitudinea
d) Fixarea temei răspunsurilor.
 Se prezintă imaginile, se identifică parţile
O2 componente ale corpului omenesc şi se
evidenţiază cele care au nevoie de o igienă Apreciez
deosebită, se discută pe baza lor implicarea
activă a
 Se exemplifică modul in care trebuie să se elevilor.
efectueze spalatul pe maini.

 Spun elevilor ghicitori despre ustensilele folosite Apreciez


O3 pentru igienă, dar şi despre articolele răspunsul dar
vestimentare şi timpul
necesar
 Se discută despre igiena vestimentaţiei, despre obţinerii
corelaţia ei cu anotimpul, dar şi cu starea de acestuia
spirit (explicarea conceptului pe intelesul
copiilor, exemplificand diverse stari de spirit
verbal si mimico-gestual)
O4
 Elevii au o fişă şi li se cere să lipească articolele
vestimentare potrivite, sa deseneze elementele Apreciez
potrivite pe chipul băiatului pentru a-şi ilustra rezolvarea
starea de spirit şi pot colora articolele integrală a
vestimentare pentru a sugera mai bine starea cerinţelor
(asocieri culori-stare de spirit)

 Vor ieşi în faţă caţiva elevi şi vor motiva alegea


facută în privinţa vestimentaţiei, vor justifica Apreciez
starea de spirit sugerată şi o vor corela cu formularea
elemente din natură sau igienă raspunsului şi
integrarea
 Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, argumentelor
problematizarea, frontal, individual potrivite

4. Evaluare În încheierea activităţii se fac aprecieri asupra Aprecieri


modului în care au participat elevii la lecţie. generale şi
Conversatia, frontal și individual individuale
Ofer
stimulente

S-ar putea să vă placă și