Sunteți pe pagina 1din 3

uniune monetară în română

Traducere şi definiţie "uniune monetară", dicţionar română-română on-line

uniune monetară

Exemple de exemplu, cu "uniune monetară", memoria de traducere

Au afirmat că uniunea monetară este un proiect politic, că integrarea implicată în uniunea monetară este
ireversibilă și că uniunea monetară trebuie să fie urmată de următoarele etape de integrare.

A doua este asimetria dintre uniunea monetară şi lipsa unei uniuni a politicii fiscale, bugetare şi economice
sincronizate cu uniunea monetară.

Din punct de vedere financiar, Europa a construit uniunea monetară, însă este foarte departe nu doar de a crea
uniunea economică, ci chiar şi de a coordona politica economică şi stimulentele fiscale care ar trebui să facă parte
din uniunea monetară.

Dacă uniunea monetară ar funcţiona, toţi membrii uniunii monetare, toate ţările din zona euro, ar putea împrumuta
bani cu aceeaşi dobândă - cu aceeaşi dobândă ca şi indicatorul cheie, Federaţia germană - dar lucrurile nu stau aşa.

În acest caz, sistemul de distribuire poate cauza dezechilibre mai mari în cadru uniunii monetare, care ar putea
determina diferențe mai mari între statele membre din zona euro, lucru care ar putea contraveni cerințelor uniunii
monetare.

Prin urmare, o devalorizare individuală este complet contradictorie ideii de uniune monetară europeană, iar Grecia
nu este membră a Uniunii Monetare europene din întâmplare.

A început prin a fi pur şi simplu o uniune vamală, apoi a devenit o uniune politică, dar fără consimţământ democratic
adecvat, apoi a devenit o uniune monetară - un fel de uniune monetară, deoarece zece state membre au fost
destul de raţionale pentru a rămâne în afara acesteia - dar ceea ce avem acum este o uniune a datoriilor care pur şi
simplu nu funcţionează.

Cu toate acestea, cel mai important lucru la reuniunea Consiliului este afirmarea unui angajament clar de sprijinire
a uniunii monetare prin coordonarea politicilor fiscale, bugetare şi economice la acelaşi nivel cu uniunea monetară.

Astfel, uniunea monetară europeană, vizată în special în titlul VIII din partea a treia din Tratatul FUE, la care
reclamantul pare să facă aluzie utilizând expresia „uniunea monetară europeană”, corespunde unui domeniu de
acțiune al Uniunii Europene.
Cu alte cuvinte, va fi o piatră de temelie în răspunsul nostru cuprinzător la criză și va marca începutul deplinei puneri
în aplicare prin crearea unui nou cadru de guvernanță economică - și, sperăm, o Uniune monetară europeană
(UEM) care să meargă pe ambele picioare (Uniunea monetară și Uniunea economică), și nu șchiopătând.

Cum nu există nicio intenție de extindere a integrării sau de realizare de transferuri fiscale între națiunile Europei, va
fi necesară abolirea uniunii monetare existente și instituirea unei uniuni monetare forte.

Ideea de uniune monetară constă, desigur, şi fiecare cunoaşte foarte bine acest lucru când devine membru
al uniunii monetare europene, în faptul că nu îţi mai poţi devaloriza moneda pentru că, de fapt, nu mai ai o monedă.

(8) În cazul unei extinderi a zonei euro, statele membre ale zonei euro care au făcut parte dintr-o uniune
monetară pentru o perioadă de timp înainte de introducerea fizică a monedei euro furnizează, pentru acea perioadă,
date anterioare pentru ansamblul uniunii monetare.

Dacă este să avem o uniune monetară, trebuie să fie o uniune monetară solidă.

întrucât este de dorit ca băncile centrale naționale care participă la a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare
(UEM) să intre în această uniune având în bilanț creanțe negociabile în condiții de piață, mai ales pentru a conferi
flexibilitatea cerută de politica monetară a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și pentru a permite o
contribuție standard a diferitelor bănci centrale naționale participante la uniunea monetară la veniturile monetare
care urmează să fie repartizate între ele

întrucât este de dorit ca băncile centrale naționale care participă la a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare
(UEM) să intre în această uniune având în bilanț creanțe negociabile în condiții de piață, mai ales pentru a conferi
flexibilitatea cerută de politica monetară a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și pentru a permite o
contribuție standard a diferitelor bănci centrale naționale participante la uniunea monetară la veniturile monetare
care urmează să fie repartizate între ele;

În sensul PDM, dezechilibrele reprezintă tendințe care pot duce la evoluții ce afectează negativ funcționarea
economiei unui stat membru, a uniunii monetare sau a Uniunii în ansamblu; dezechilibrele excesive
sunt dezechilibre grave, de tipul celor care ar putea pune în pericol buna funcționare a uniunii economice și
monetare.

În sensul PDM, dezechilibrele reprezintă tendințe care pot duce la evoluții ce afectează negativ funcționarea
economiei unui stat membru, a uniunii monetare sau a Uniunii în ansamblu. Dezechilibrele excesive
sunt dezechilibre grave, de tipul celor care ar putea pune în pericol buna funcționare a uniunii economice și
monetare.
întrucât crearea uniunii bancare (UB) este o componentă indispensabilă a unei uniuni monetare și un element de
bază al unei autentice uniuni economice și monetare (UEM); întrucât sunt necesare eforturi suplimentare, deoarece
uniunea bancară rămâne incompletă atât timp cât nu dispune de un mecanism de sprijin fiscal și de un al treilea pilon
ca abordare european pentru un sistem european de asigurare și reasigurare a depozitelor, actualmente în
dezbatere la nivel de comisie; întrucât o uniune bancară finalizată va reprezenta o contribuție importantă la
eliminarea conexiunii dintre expunerile suverane și riscuri;

Cu toate acestea, haideți să demonstrăm împreună încă o dată că metoda comunitară poate îndeplini, și acum
trebuie să îndeplinească, obiectivul privind noul sistem de guvernanță economică și haideți să completăm uniunea
monetară puternică cu o uniune economică puternică și eficientă pentru a forma o uniune economică și monetară
completă și reală.

Cele 28 de state membre ale UE au pornit pe drumul integrării, cu angajamente și obligații majore în zona euro în
ceea ce privește realizarea uniunii monetare, completată în prezent de o uniune bancară în dezvoltare și de
Tratatul interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare.

În plus, pentru a răspunde dlui Karas, acesta este, de asemenea, un aspect esențial pentru finalizarea Uniunii
Economice și Monetare, prin adăugarea, în cele din urmă, a unei uniuni economice reale și funcționale la uniunea
monetară.

întrucât uniunea bancară este o componentă indispensabilă a uniunii monetare și un element fundamental pentru
crearea unei veritabile uniuni economice și monetare (UEM) și întrucât ea este deschisă participării statelor membre
care nu au adoptat moneda euro;

(c) Indicele prețurilor de consum al Uniunii Monetare (indice UM): indicele prețurilor de consum elaborat în cadrul
Uniunii Economice și Monetare de către Comisie (Eurostat) pe baza IAPC ai statelor membre, fără derogare conform
articolului 109k din tratat, atât timp cât există derogări