Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul invăţămîntului şi ştiinţii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra electromecanica si metrologie

Referat
la lucrarea de laborator nr. 6

Tema:
Determinarea coeficientului de frecare interioară şi al
parcursului liber al moleculelor unui gaz.

A elaborat : Studentul gr. C-022

A verificat : Lectorul superior


Botan Victor.

Chişinău 2003
Scopul lucrării: studierea fenomenului frecării interioare în gaze şi
determinarea coeficientului de frecare interioară al aerului, şi determinarea
parcursului liber al moleculelor.

Aparate şi materiale : retortă din sticlă, un vas gradat, manometru, un tub


capilar, cronometru, barometru, termometru.

Schema instalaţiei :

1 – Fixator;
2 – Robinet;
AB – tub capilar;
C – retortă din sticlă;
D – vas gradat.

Formula de calcul :

R 4 t ( P1  P2 )
V 
8l
g (h1  h2 )R 4 t

8Vl

ρ – densitatea apei;
g – acceleaţia cădeii libire;
h1 – h2 – difeenţa nivelurilor în monometru;
π = 3,14 rad;
R – raza capilarului;
t – intervalul de timp;
V – volumul de lechid;
l – lungimea tubului.
Tabelul măsurărilor

Nr V  10-6 l  10-3 m (H2O) g m/s2 (h2 – h1)  10-2 m  rad R  10-3 ts


kg/m3 m
1 150 11 – 8 2,33
2 300 314,9 998,97 9,80665 11,4 – 8,1 3,14 0,44 3,31
3 450 11,3 – 8,1 4,36
med V·10-6 m (h2-h1)·10-2 m ts
300 3,167 0,33
ΔV Δl Δ Δg Δ(h2 – h1) Δ ΔR Δt
0,00005 0,00005 0,005 0,000005 0,000005 0,005 0,000005 0,05

998.97  9.80665  3.167  10 2  3.14   0.44  0.33


  0.00159438 10  2129  0.0016  10 5  16  10 9
8  300  10 6  314.9  10 3
Calculul erorilor:

  g (h2  h1 )  R t V l
    4   
  g (h2  h1 )  R t V l
 0.005 0.000005 0.000005 0.005 0.000005 0.005 0.00005 0.00005
    4    
 998.97 9.80665 3.167 3.14 0.44 0.33 300 314.9
0.000005  0.0000005  0.0001576  0.001592  0.000455  0.001515  0.00000167  0.00000016 
 0.00359

 0.00359 ;   16  10 9  0.00359  5744  10 14  0.5744  10 10

  16  10 5  0.06  10 5 

  100%  0.359%

Formula de lucru :

3 RT
  
P 8

 - parcursul liber mediu;


 - coeficientul de frecare interioară;
P – presiunea gazului;
R – constantă uneversală a gazului;
T – temperatura aerulu;
M – masa molară a aerului.

Tabelul măsurărilor
Nr  P pa  J/(mol) Tk M kg/mol <λ>
1 16  10-9 735 3,14 8,32 289 29  10-3
Δ ΔP Δ ΔJ ΔT ΔM Δ<λ>
2 5  10-10 0,5 0,005 0,005 0,5 0,0005

3 RT 3  8.32  289


     11 .78  10 9
P 8 8  0.029

Calculul eruorilor:

      1  1 R 1 T 1 M 5  10 10 0.5 1 0.005 1 0.005


            
   2  2 R 2 T 2 M 16  10 9
735 2 3.14 2 8.32
1 0.5 1 0.0005
     0.3125  10 1  0.00068  0.0008  0.0003  0.0009  0.0086  0.0426
2 289 2 0.029

 
 0.0426
 
    0.0426  11 .78  10 9  0.5018  10 9
   11 .78  0.5  10 9 

 
 100%  0.0426 100%  4%
 
Concluzie :

Astfel atingînd scopul acestei experienţe care constă în studierea


proprietăţilor moleculare ale gazului, adica a parcursului de frecare interioară
obţinem valoarea finală a eruorilor pentru coeficientul de frecare interioară în
dependenţă de eruorile mărimelor :
 t R (h2  h1 )  g V V
; ; 4 ; ; ; ; ; . care au survenit drept rezultat al
 t R (h2  h1 )  g V V
aproximării constantelor, inpreciziei relative a aparatelor şi a eruorilor comise în
timpul măsurărilor.
O metodă de a reduce la minimum valorile eruorilor relative ar fi folosirea corectă
a aparatelor.

Întrebări de control
1.
Ce reprezintă fenomenul de transport ?
2.
Scrieţi expresia matematică a legii lui Fick şi explicaţi mărimile fizice respective.
3.
Ce se numeşte viscozitate, care este mecanismul acesteia ?
4.
Ce numim densitate a curentului de impuls al moleculelor ?
5.
Să se deducă formula pentru forţa de frecare interioară.
6.
Care este senusul fizic al coeficientului de viscozitate dinamică ? În ce unităţi se exprimă ?
Depinde oare acest coeficient de temperatură ?
7. Să se scrie formula lui Poiseuille şi să se explice pentru ce curgere a lichidului ea e valabilă
8. Definiţi parcusul mediului liber al moleculelor ?
1. Aceste procese ireversibile care caracterizează evoluţia sistemului spre staere de echilibru se
numesc fenomene de transport.

2. Jn=  D  * S * t
n
Formula dată reprezintă expresia matematică a legii lui Fick, unde D este coeficientul de difuzie,  este
proiecţia gradientului concentraţiei moleculelor pe axa ox. Semnul minus indică faptul că fluxul de molecule
este orientat în sensul micşorării concetraţiile moleculelor.
3. Curgerea fluidelor reprezintă un proces de deplasare reciprocă a straturilor de molecule. Între
straturile vecine ale fluidului în mişcare se exercită forţe de frecare tangenţiale. Datorită acestor forţe
atraturile vecine se open alunecării recipeoce. Această proprietate a fluidului se numeşte viscozitate.
4. Experimental s-a constatat că variaţia impulsului moleculelor într-o unitate de timp printr-o unitate
de suprafaţă paralelă vectorului v y(densitatea curentului de impuls) este determinată de relaţia:
P v y
Jp   
S * t x
v y
5. F fr   * S .(forţa de frecare interioară)
x
F fr

6. v y
* S
x
Deci:
 Coeficientul de viscozitate dinamică este egal numeric cu forţa de frecare internăcare apare
pe o unitate a suprafeţei de separaţie a straturilor de fluid în mişcare unuia faţă de altul la un
gradient al vitei egal cu unitatea.
În SI unitate de măsură a coeficientului de viscozitate este: [η]=N*s/m2=Pa*s=m-1kg s-1. Coeficientul
de viscozitate, după cum s-a dovedit experimental, variază de la o substanţă la altaîn limite mari şi
depinde de temperatură. Cu creşterea temperaturii viscozitatea, de regulă, se micşorează.
t  P1  P2  R 2 t ( P1  P2 )  R 4 R 4 
7. V 
2l 0  R r  r 2
 dr 
2l
   de unde:
4 
 2
( P1  P2 )R 4 t
V  . Expresia dată reprezintă formula lui Poiseuille.
8l
8. Parcursul liber al moleculelor se extrage din formula următore: η=ρ(v)*( λ)/3 unde λ-este
parcursul liber al moleculelor.