Sunteți pe pagina 1din 1

Propun motivarea absentelor pentru prima, a doua, a treia zi din cele 3 pe semestru

Diriginte/Invatator

AVIZAT,
DIRECTOR

Doamna Invatatoare
Doamna/domnule diriginte,

Subsemnatul/subsemnata, _________________________________________________,

parinte/reprezentant legal al elevului _________________________________________ din

clasa ________________________, va rog sa aprobati motivarea absentelor din data

____________________________________

Parinte/Reprezentant legal al elevului

OBSERVATII:

Conform art. 113 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant


preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014

- Cererea trebuie inregistrata la secretariatul unitatii in cel mult 7 zile de la reluarea


activitatii elevului
- Cererea trebuie sa fie avizata de directorul unitatii
- Nu pot fi motivate pe baza cererii parintelui/reprezentantului legal al elevului mai mult de
3 zile pe semestru