Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului


1. Alcătuiește câte o serie derivativă de cel puțin trei (3) termeni, având ca punct de plecare cuvintele:
arc, bun, cafea, foc, munte, nor, pământ, roșu, zăpadă, uman.
2. Scrie câte zece cuvinte derivate cu sufixe diminutivale și alte zece cu sufixe augmentative.
3. Selectează seria în care toate exemplele conțin numai:
A. Derivate diminutivale:
a) băiețaș, plutaș, arendaș; b) băiețel, scăunel, brotăcel; c) fetiță, rochiță, fiță.
B. Derivate augmentative
a) căsoi, băboi, ploi; b) băiețoi, băietan, băiețandru; c) cățel, cățelandru, urcuș.
C. Derivate colective
a) tinerel, tânăruț, tineret; b) tineret, mulțime, tufiș; c) păpuriște, brădet, puiuț.
4. Identifică, în limbajul special folosit în biologie, matematică, istorie sau limba română 10 termeni în
structura cărora să se găsească afixoide.
5. Precizați valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunțurile de mai jos:
 A venit aproape.
 Ajută-l pe aproapele tău.
 Fetiţa purta o rochie roșie.
 Roșul e culoarea mea peferată.
 Tu vorbești bine limba franceză.
 Binele cu bine se plătește.
 Ţi-ai învăţat lecţia?
 Au întâlnit un învăţat.
 Au! Ce rău m-am ars!
 S-a auzit un au în spatele nostru.
 Am pus cartea deasupra.
 Deasupra casei plutea un porumbel.
 Dintre toţi participanţii eu am fost
contra.
 Ei au luptat contra turcilor.
 Ei vorbesc frumos.
 Am admirat un tablou frumos.
 Geamul deschis s-a spart.
 Spune deschis ce ai de spus.
 Acela este prietenul meu.
 L-am întâlnit zilnic pe acel bărbat.
 Au pictat ?
 Lucrările pictate de Maria au fost
expuse?
 În zare se vedeau coșurile fumegând.
 Coșurile fumegânde se zăreau în zare