Sunteți pe pagina 1din 1

Evolutia lui Blaga face parte, asa cum ne dam seama de la începutul volumului, din acea

categorie pe care o putem caracteriza drept improbabilă: venit pe lume într-un sat din Ardeal,
într-o familie numeroasă a unui preot, Blaga nu evidențiază nici o trăsătură care să anticipeze
preocupările sale de mai târziu, dimpotrivă – născut sub semnul absenței cuvântului (așa cum
singur recunoaște, scriitorul român, el a început să vorbească târziu), micul Lucian își petrece
copilăria cufundată în totalitate în atmosfera și provocările rurale, într-un spațiu în are realitatea
cu temeiuri palpabile se amestecă cu mitologia biblică și superstițiile românești. Acest spațiu al
interferenței va cultiva însă în Lucian Blaga o foame de povești și de joc pe care școala nu va
reuși să o domolească. În fapt, așa cum chiar scriitorul observă, nu fără ironie, el nu prea a iubit
școala la început (școala primară a început-o de două ori- o dată in sat și apoi la Sebeș). Cu
toate acestea, la 11 ani, susținut de părinți (nu fără sacrificii) Lucian Blaga ajunge la Brașov,
pentru a face studii mai înalte la actualul Liceu Andrei Șaguna. Având aplecări mai degrabă
spre astronomie și științele reale (mai citeam , ce-i drept, ici-colo, câte o carte din biblioteca
clasei, dar nu semănam încă deloc cu ceea ce s-ar chema un cititor pasionat), Blaga va trăi
adevărata revelație intelectuală la doar 13 ani, după ce va descoperi scrierile lui Goethe și pe
cele ale lui Vasile Conta. Dupa acest moment de declic, scriitorul de mai târziu va devora pur și
simplu, în paralel, clasicii literaturii germane și va începe aprofundarea pasiunii pentru filosofie.
Este și momentul în care trimite primele versuri la revistele literare ale vremii. De aici înainte,
viața lui Blaga va deveni o călătorie nesfârșită și nestatornică: o călătorie prin lumea
cunoașterii, acolo unde metafizica va deveni viciul său fără leac (demonica sa pasiune), cu
drumuri care îi vor prilejui și popasuri în istoria religiilor, a artei, a biologie și chiar în fizică
(Blaga pretinde că ar fi expus în fața unei comisii o lucrare despre teoria relativității).