Sunteți pe pagina 1din 11

Posturi didactice vacante

în instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău la data de 10.10.2019

Sectorul Botanica
Numă
rul Limba Adresa, telefon
Nr. Durata
Disciplina Instituţia specia de angajator
d/o contractului
lişti/o instruire
re
1. Cadru de sprijin LT “Pro Succes” 2 un. Nedeterminată Română Str. Așhabad 129
(022) 35 20 67
2. Limba și IPLT „Petru Nedeterminată Română str.Botanica Veche, 11A
literatura română Movilă 1 un. (022) 559901
(alolingvi)
3. IPLT “Liviu 1 Determinată Română Str. HristoBotev 9/2
Rebreanu” 022 778 918
4. Limba și LT ”Rambam” 3 un. Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
literatura română (022)774448
5. IPLT “Traian” 1 determinată română Str. Cuza Vodă 36
022 66 14 01
6. LT Mihai 1 determinată română Sr. Varșoviei 2
Eminescu 022 55 30 96
7. Limba rusă LT Mihai Grecu 1 determinată rusă Str. Valea Crucii 4/2
022 76 86 61
8. Limba IPLT “Traian” 1 determinată română Str. Cuza Vodă 36
engleză/franceză 022 66 14 01
9. Fizica LT ”Liviu 13 h nedeterminată Română Str. Hristo Botev 9/2
Rebreanu” 022 778 918
10. Informatica LT ”Rambam” 8 ore Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
11. Chimia LB” B.P Hașdeu” 0,25/4 Determinată Rusă Str. N. Zelinschi 34
,5 ore (022) 55 04 97
12. Geografie IPLT „Petru Nedeterminată Română str.Botanica Veche, 11A
Movilă 6 ore (022) 559901
13. Chimie/biologie IPLT “Traian” 19 determinată română Str. Cuza Vodă 36
022 66 14 01
14. Educaţia muzicală LB” B.P Hașdeu” 1 un. Determinată Rusă Str. N. Zelinschi 34
(022) 55 04 97
15. Educația fizică Școala primară- 24 ore Nedeterminată română Str. Independenței 14
grădiniță nr. 120 022 55 02 19
16. Educația LT “Mihai Grecu” 1 un Nedeterminată Rusă Str. Valea Crucii 4/2
tehnologică băieți 022 76 86 61
17. Logoped IPLT ”Alexandru 1,0 Nedeterminată Română or.Sîngera, str.31 august,
cel Bun ” un. 35/1
(022) 413195
18. Școala grădiniță nr. 1 Nedeterminată Română Bd. Dacia 52
90 022 76 54 88
19. Gimnaziul “N.H. 0,5 Nedeterminată Română Str. Hanul Morii 42/1
Costin” (022) 55 90 22
20. Gimnaziul 49 0,5 nedeterminată română Str. Muncești 780
022 52 41 13
21. Psiholog IPLT "Grigore 1 determinată Română com.Băcioi,
Vieru" str.Independenţei, 52
(022) 383292
22. Gimnaziul 49 0,5 nedeterminată română Str. Muncești 780
022 52 41 13
23. Șc. specială nr. 12 0,5 determinată română Str. Cuza Vodă 34
pentru copii 022 66 18 81
hipoacuzi și
surditate tardivă
24. Conducător cerc Centrul de creație 9 ore Nedeterminată română Strada Valea Crucii 2
“Luceafărul” 022 778 929
25. Asistent profesor IPL “Școala 1 determinată română Bulevardul Dacia 45A
Internațională 0620 22 210
Heritage”
26. Secții sport Școala primară 101 6 ore nedeterminată română Com. Băcioi, str. Arhanghel
Mihail 10
022 38 29 49
27. Antrenor Școala sportivă 2 un nedeterminată română Str. Meleștiu 21
specializată de 022 35 47 62
hanbal nr. 2
28. Educatori Grădiniţa nr.40 9 Determinată Română Bd. Dacia,24/2
(022)762822
29. Grădinița nr.9 1 Nedeterminată Română Str. N Titulescu 10A
022 55 13 17
30. Grădiniţa nr.44 8 nedeterminată Română Str. Dante, 7
(022)558315
31. Grădiniţa nr. 35 3 nedeterminată Română Str. Pandurilor,4
(022)557009
32. Grădiniţa nr.49 1 Nedeterminată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
33. Grădiniţa nr.71 4 Determinată Română Bd.Dacia, 28/2
1 Nedeterminată (022) 661661
34. Grădiniţa nr.89 2 determinată Rusă Str. N. Zelinski, 26/3
(022)555560
35. Grădiniţa nr.91 2 determinată Română Str. Zelinscki,36/6
(022)551572
36. Grădiniţa nr.96 3 Determinată Română Str. N. Zelinski, 12/2,
3 Nedeterminată (022)554201
37. Grădiniţa nr.98 2 Determinată Română Str. Cetatea Albă,152
1 nedeterminată (022)550404

38. Grădiniţa nr.99 2 Determinată Rusă Str.Căuşeni, 2A


(022) 554328
39. Grădiniţa nr.104 4 Determinată Română Str.Munceşti, 402
4 nedeterminată (022) 555521
40. Grădiniţa nr.106 3 Determinată Română Str. Hristo Botev, 19/4
(022)779500
41. Grădiniţa nr.112 4 nedeterminată Rusă Str. Brîncuş,123
2 Română (022)557085
42. Grădiniţa nr.123 română Str. Aerogării
2 nedeterminată 022 54 49 42
43. Grădiniţa nr.139 6 Determinată Română Str. Praga,82
3 Nedeterminată (022)556136
44. Grădiniţa nr.141 6 Nedeterminată Română str.Sarmisegetusa, 39/3
(022) 523417

45. Grădiniţa nr.153 5 nedeterminată Română Str. bd. Dacia, 36/2


(022)766922
46. Grădiniţa nr.151 3 determinată Română Str. Grenoble,207
(022) 760591
47. Grădiniţa nr.165 3 Determinată Română Srt. Cuza Vodă, 7/5
(022) 5510 08
48. Grădiniţa nr.168 3 Determinată Română bd.Cuza Vodă, 29/7
(022) 765655
49. Bd. Dacia, 53/2
2 Română
Grădiniţa nr.181 Determinată (022)775444
50. Str. Cuza Vodă 39/3
2 Română
Grădiniţa nr.182 determinată 022 76 55 93
51. Bd. Decebal, 82/3
1 Română
Grădiniţa nr.216 determinată (022)557216
52. Com. Dobrogea, str. I.
2 Română Creangă 11/2
Grădiniţa nr.214 determinată 022 25 80 66
53. Școala grădiniță nr. 1 determinată Română Bd. Dacia 52
90 022 76 54 88
54. Str. Zelinski,33/3
0,75 Română
Metodist Grădinița nr.17 Nedeterminată (022)557379
55. Grădiniţa nr.96 1 Nedeterminată Română Str. N. Zelinski, 12/2,
(022)554201
56. Grădiniţa nr.40 1 nedeterminată Română Bd. Dacia,24/2
(022)762822
57. Str. Căuşeni, 2A
1 Română
Grădiniţa nr.99 Nedeterminată (022) 554328
58. Str. Hristo Botev, 19/4
1 Română
Grădiniţa nr.106 nedeterminată (022)779500
59. Conducător Grădinița nr.9 1 Nedeterminată Română Str. N Titulescu 10A
muzical 022 55 13 17
60. Grădiniţa nr.44 1 nedeterminată Română Str. Dante, 7
(1 rusă) (022)558315
61. Grădiniţa nr.49 1 Nedeterminată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
62. Str. Praga 82
1 Română
Grădinița 139 Nedeterminată 022 55 61 36
63. Nedeterminată Str. bd. Dacia, 36/2
1 Română
Grădiniţa nr.153 (022)766922
64. Str. Cuza Vodă 39/3
1 Română
Grădiniţa nr.182 Nedeterminată 022 76 55 93
65. Grădiniță nr. 120 1 Nedeterminată română Str. Independenței 14
Psiholog 022 55 02 19
66. Grădinița nr.9 1 Nedeterminată Română Str. N Titulescu 10A
Logoped 022 55 13 17
67. Grădiniţa nr.49 1 Nedeterminată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
68. 1 Bd. Dacia, 28/2
Română
Grădiniţa nr.71 Nedeterminată (022) 661661
Str. Pandurilor, 4
0,5 Română
Grădiniţa nr. 35 Nedeterminată (022)557009
69. Nedeterminată Str. N. Zelinski, 12/2,
1 Română
Grădiniţa nr.96 (022)554201
70. Nedeterminată Str. Munceşti, 402
1 Română
Grădiniţa nr.104 (022) 555521
71. Nedeterminată Str. bd. Dacia, 36/2
1 Română
Grădiniţa nr.153 (022)766922
72. Str. Cuza Vodă 39/3
1 Română
Grădiniţa nr.182 Nedeterminată 022 76 55 93

Sectorul Buiucani
Număr
Adresa, telefon
Disciplina Instituţia ul Durata Limba
Nr. angajator
speciali contractului de
d/o
şti/ instruire
ore
1. Învățământ Gimnaziul nr.51 1/18 Determinată Română Vatra, str.M.Frunze, 1
primar (022) 615264
2. IP LT ”L. 2/18 Determinată Română str.L. Deleanu 5/4,
Deleanu” (022) 516346
3. Limba română IP LT 1/18 Nedeterminată Rusă str.P.Movilă, 20
(alolingvi) ”A.Pușkin” (022) 213564
4. Limba engleză IP LT 1/18 Nedeterminată Rusă str.P.Movilă, 20
”A.Pușkin” (022) 213564
5. Limba rusă LT ”Antioh 1/18 Nedeterminată Rusă str.Toma Ciorbă, 5
Cantemir” (022) 237097
6. Matematica IP LT ”Evrica” 1 /18 Nedeterminată Rom-rus str.Calea Ieșilor, 19/2
(022) 241209
7. Gimnaziul nr.51 1/14 Determinată Română Vatra, str.M.Frunze, 1
(022) 615264
8. Istorie IP LT”Evrica” 1/18 Nedeterminată Rom-rus str.Calea Ieșilor, 19/2
(022) 241209
9. IP LT”Evrica” 1 /18 Nedeterminată Rom-rus str.Calea Ieșilor, 19/2
(022) 241209
10. Chimia IP LT 1/18 Nedeterminată Rusă str.P.Movilă, 20
”A.Pușkin” (022) 213564
Informatica Gimnaziul nr.99 1/5 Determinată Română Trușeni
11.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
12. IP LT 1/18 Nedeterminată Rusă str.P.Movilă, 20
”A.Pușkin” (022) 213564
Educație IP LT ”S.Haret” 1/18 Nedeterminată Română str.Maria Cebotari, 53
13.
tehnologică (022) 226011
(băieți)
14. Arte plastice IP LT ”Natalia 1/18 Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
15. Arte plastice IP LT ”Natalia 1/18 Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
Educație fizică Gimnaziul nr.99 18 ore Nedeterminată Română Trușeni
16.
”Gh.Madan” str.Ștefan cel Mare, 1
(022) 590332
17. IP LT 1/18 Nedeterminată Rusă str.P.Movilă, 20
”A.Pușkin” (022) 213564
18. Psiholog IP LT ”Natalia 1 /18 Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
Gimnaziul 1 /18 Determinată Română Durlești,
19.
Durlești str.N.Gribov, 10
(022) 586262
20. Coregrafie IP LT ”Natalia 1 /18 Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
Dadiani” (022) 747519
21. IP LT ”L. 1/12 Determinată Română str.L. Deleanu 5/4,
Deleanu” (022) 516346
22. Cadru didactic de IP LT ”Natalia 1 /18 Determinată Română Str.Calea Ieșilor, 21
sprijin Dadiani” (022) 747519
23. Educator Grădinița nr.16 1 Determinată română str. M. Cibotaru , 26
2 Nedeterminată rusă (0223) 221136
24. Grădinița nr.20 2 Determinată română Str. V. Lupu 21
022 71 52 87
25. Grădinița nr.26 1 Determinată română str. Nicolae H. Costin,46
(022) 748920
26. Grădinița nr.34 2 Nedeterminată română str. Calea ieșilor 25/2,
(022) 747525
27. Grădinița nr.54 1 Determinată română str. I. Creangă, 4 A
3 Dedeterminată (022) 743320
28. Grădinița nr.63 1 Determinată rusă Str. Columna 142
022 29 26 32
29. Grădinița nr.75 1 Dedeterminată română str. Lisabona, 8,
(022) 745727
30. Grădinița nr. 85 1 Determinată română str.Muzicescu, 2A
(0220)743670
31. Grădinița nr.87 2 Nedeterminată rusă str.I. Creangă 62/
(022)744905
32. Grădinița nr.116 2 Determinată rusă str. Paris, 34
3 Nedeterminată română (022) 511925
33. Grădinița nr.119 2 Nedeterminată română Str. I. Pelivan 22
022 74 54 49
34. Grădinița 3 Nedeterminată română str. A. Marinescu, 15,
nr.143 (022)746425
35. Grădinița 2 Nedeterminată română str.Gh. Tofan,
nr.145 (022) 580884
36. Grădinița nr.157 3 determinată română str. Cornului, 3
3 nedeterminată (022)747997
37. Grădinița nr.158 4 determinată română str. Cornului, 3
(022)747997
38. Grădinița nr.164 2 determinată română str. N.H.Costin, 63/7
(022)518254
39. Grădinița nr.166 26 nedeterminată română str. N.H. Costin 63/3
(022) 235269
40. Grădinița nr.193 1 nedeterminată română Vatra, str.M. Eminescu,
Vatra 2 determinată 31,
(022) 615505
41. Grădinița nr.201 3 determinată română Durlești, str. Gribov, 12
Durlești (022) 585597
42. Grădinița nr. 2 4 determinată română Durlești, str. Cartușa, 50
Durlești (022)583368
43. Grădinița nr.215 2 determinată română str. 31 august 1989, 94
(022) 235613
44. Școala grădiniță 2 nedeterminată română str. Calea Ieșilor 57/2
nr.91 (022)749476
45. Grădinița nr.166 1 nedeterminată română str. N.H. Costin 63/3
(022) 235269
46. Conducător Grădinița nr.34 0,625 nedeterminată română/ str. Calea Ieșilor 25/2,
muzical rusă (022) 747525
47. Grădinița nr.62 1 nedeterminată românăă str. Doina și Ion Aldea
Teodorovici 8/2
(022) 744703
48. Școala grădiniță 0,37 nedeterminată română str.C. Ieșilor, 57/2
nr.91 (022) 749466
49. Grădinița nr.116 1,5 nedeterminată română str. Paris, 34
rusă (022) 511925
50. Grădinița nr.166 2,5 nedeterminată română str. N.H. Costin 63/3
(022) 235269
51. Grădinița nr.183 1 nedeterminată română str. I. Deleanu 1,
(022) 516785

Sectorul Centru
Număr
Adresa, telefon
ul Limba
Nr. Durata angajator
Disciplina Instituţia speciali de
d/o contractului
şti/ instruire
ore
1. Limba română LT ”Titu 21 ore Determinată Rusă șos.Hîncești, 13
(alolingvi) Maiorescu (022) 725854
2. Liceul 1,0 un Determinată Română str. Vlaicu Pârcălab, 32
Tehnologic (022) 225014
pentru copii cu
vederea slabă
3. Educația fizică Gimnaziul 2 un. Determinată Română Str. Gheorghe Cașu 10
internat nr. 3 Nedeterminată (022) 72 79 63
4. Fizica/matematica Liceul 13 ore/ Nedeterminată Română str. Vlaicu Pârcălab, 32
Tehnologic 8 ore (022) 225014
pentru copii cu
vederea slabă
5. Informatica IP LT ”Minerva” 18 ore Nedeterminată Română str. 31 August 1989, nr. 50
(022) 270477
6. Psiholog Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str. M. Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
7. Logoped LT ”Titu 0,5 un. Nedeterminată Rusă șos. Hîncești, 13
Maiorescu” (022) 725854
8. Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
9. Cadru didactic de LT ”Titu 0,5 un. Nedeterminată Rusă șos.Hîncești, 13
sprijin Maiorescu” (022) 725854
10. Kinetoterapeut Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
11. Educator PP Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
12. Asistent social Școala auxiliară- 1 un. Nedeterminată Română str.M.Lomonosov, 42
internat nr.5 (022) 737029
13. Educator Grădiniţa nr.6 1 un. Nedeterminată Română str. Lech Kaczynski, 8
(022) 723414
14. Grădiniţa nr.23 2 Nedeterminată Română str.A.Bernardazzi, 12
(022) 245050
15. Grădiniţa nr.46 1 Nedeterminată Română Str. A. Bernardazzi 70
022 24 50 50
16. Grădiniţa nr.59 2 determinată Română Str. Drumul Viilor 42/4
022 73 54 41
17. Grădinița nr.23 1 un. Nedeterminată Română Str. Alexandru Bernadazzi,
12
(022) 275522
18. Grădinița nr.73 4 Nedeterminată Română str-la Hrușcă, 2A
(022) 272703
19. Grădiniţa nr.78 2 un. Nedeterminată Română Str. Gh. Asachi, 53
(022) 727860
20. Grădiniţa nr.92 2 Nedeterminată Română str.Melestiu, 18
2 Determinată (022) 354758
21. Grădinița nr.156 3 un. determinată Română str.Grenoble, 161/6
(022) 793465
22. Grădiniţa nr.167 2 un. Nedeterminată Română Str. Ipolit Soroceanu, 42
. (022) 790176
23. Grădiniţa nr.174 6 Nedeterminată Română Str.V.Korolenko, 59A
(022) 728803
24. Grădiniţa nr.175 9 Nedeterminată Română str.Grenoble, 153/1
(022) 727755
25. Grădiniţa nr.194 3 Nedeterminată Română or.Codru,
str.Jubiliară, 40
(022) 793957
26. Grădiniţa nr.210 2 un. Nedeterminată Română Str.Columna, 28
1 determinată (022) 270074
27. Grădiniţa-şcoală 5 un. Nedeterminată Română str. Drumul Viilor, 38/2
primară nr.226 (022) 727760
28. Conducător Grădiniţa nr.7 1 un Nedeterminată Română str. Ipolit Soroceanu, 40
muzical (022) 790320
29. Grădinița nr.73 1 Nedeterminată Română str-la Hrușcă, 2A
(022) 272703
30. Grădiniţa nr.92 1 Nedeterminată Română str.Melestiu, 18
(022) 354758
31. Grădinița nr.156 1 Nedeterminată Română str.Grenoble, 161/6
(022) 793465
32. Grădiniţa nr.174 1 Nedeterminată Română Str.V.Korolenko, 59A
(022) 728803

Sectorul Ciocana
Numă Limba
Nr. Disciplina Instituţia Adresa, telefon
rul Durata de
d/o angajator
specia contractului instruire
lişti/o
re
Limba română LT 1/18 Determinată română Colonița
1. ”Gh.Ghimpu” str.Ion Creangă, 1
(022) 579304
Limba engleză LT 1/18 Determinată română Colonița
2. ”Gh.Ghimpu” str.Ion Creangă, 1
(022) 579304
Liceul Teoretic 1/18 determinată română str. A. Russo, 57
3. cu profil sportiv (022) 331345
nr.2
Matematică IP LT ”Ginta 1/18 Determinată Română str.Ginta Latină, 7/3
4.
Latină” (022) 340100
5. LT 1/18 Determinată română Colonița
”Gh.Ghimpu” str.Ion Creangă, 1
(022) 579304
Învățământ primar LT 1/4 Determinată română Colonița
6. ”Gh.Ghimpu” str.Ion Creangă, 1
(022) 579304
IP LT ”M. 1/18 Nedeterminată română str. I. Vieru,15
7. Berezovschi (022) 484191
(022) 484141
Educaţia LT ”Gheorghe 1/18 determinată română Colonița
8. fizică Ghimpu ” str.I. Creangă,1
(022) 579304
Psiholog Gimnaziul nr.74 0,5 sal nedeterminată română Tohatin
9. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Logoped Gimnaziul nr.74 0,5 sal nedeterminată română Tohatin
10. ”V.Găină” str.M. Eminescu,22
(022) 387231
Cadru didactic de LT ”Petru 1 nedeterminată română str.N. M. Spătaru, 9/
11.
sprijin Zadnipru” (022)338654
LT ”Gheorghe 1 determinată română Colonița
12. Ghimpu” str.I. Creangă,1
(022) 579304
Secții sportive LT ”Petru 4 /18 determinată română str.N. M. Spătaru, 9/
13.
Zadnipru” (022)338654
14. Educator Grădinița nr.32 2 determinată română str. M. Sadoveanu, 2
(022) 340224
15. Grădinița nr. 67 1 determinată română str. Otovasca, 11
(022) 473473
16. Grădinița nr.130 1 determinată romănâ str.P. Zadnipru, 6/2
(022) 331256
17. Grădiniţa nr.135 2 Nedeterminată romănă str. M. Sadoveanu,
2 determinată 6/ 2 (022) 342142
18. Grădinița nr.138 6 nedeterminată română str. M. Drăgan 6/1
(022)472153,
(022)466477
19. Grădinița nr.149 4 determinată română str. M. Sadoveanu, 4
(022) 340124
20. Grădiniţa nr.161 3 determinată română str.A.Russo, 61/3
1 nedeterminată (022) 338412
21. Grădiniţa nr.177 2 determinat Română/ str.Voluntarilor, 14/3
4 nedeterminată rusă (022) 476197

22. Grădinița nr.179 3 determinată română str. M.Sadoveanu, 1


(022) 333221
23. Grădinița nr.184 1 determinată rusă str. P. Zadnipru 3/1
(022) 331734
24. Grădinița nr.188 5 nedeterminată română str. I. Vieru, 8/2
(022) 489107
25. Grădinița nr. 197 4 determinată română str. Mircea cel Bătrî
(022) 337229
26. Grădinița nr.212 6 nedeterminată română str.N.M.Spătarul, 3/
(022) 331071
27. Grădiniţa nr.225 8 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn
8 nedeterminată 14/2, (022) 331565
28. Conducător Grădiniţa nr.30 1 nedeterminată română str. P. Zadnipru 7/1
muzical (022) 33 35 42
29. Grădinița nr. 67 1 determinată română str. Otovasca, 11
(022) 473473
30. Grădiniţa nr.177 0,62 nedeterminată Română str.Voluntarilor, 14/3
(022) 476197
31. Grădinița nr.188 1 nedeterminată romănă str. I. Vieru, 8/2
(022) 489107

Sectorul Râșcani
Numă
rul Limba Adresa, telefon
Nr. Durata
Disciplina Instituţia specia de angajator
d/o contractului
lişti/ instruire
ore
1. Învățământ LT” Kiril și Metodii” 1 un. Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
primar (022) 544260
2. LT Dragoș Vodă 1 un. Nedeterminată Română Com. Stăuceni,
str. Livezilor, 2
(022) 326754
3. Gimnaziul nr.93 1 un. Nedeterminată Română Hulboaca,
str. Ștefan cel Mare, 116

4. Limba română LT ” G. Călinescu” 1 un. Nedeterminată Română Str. Ceucari,7


(022) 466923
5. LT ”Waldorf” 11 ore Nedeterminată Română Str. Studenților, 11
(022) 323155
6. Limba engleză IP LT ”Academia 2 un. Nedeterminată Română Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” Rusă (022) 540610
7. Matematica IPLT ” N. Bălcescu” 18 ore Nedeterminată Română c. Ciorescu, str.
Alexandru cel Bun, 10
(022) 457848
8. LT ”M.Basarab” 14 ore Nedeterminată Rusă Str. M.Basarab 14
(022) 323433
9. Informatica LT ”Waldorf” 13,5 Nedeterminată Română Str. Studenților,11
ore (022) 323155
10. LT 1 Nedeterminată Română Str. M.Costin 3
”M.Kogălniceanu” (022) 442035
11. LT ”A.Russo” 23 ore Determinată Rusă Alecu Russo, 10
(022) 441001
12. Fizica IPLT ” Academia 13 ore Nedeterminată Română Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” (022) 540610
13. Biologie LT ” N. Gheorghiu” 18 ore Determinată Rusă Str. Florilor, 6
(022) 446123
14. Istorie (clasele LT” Kiril și Metodii” 18 ore Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
primare) (022) 544260
15. Educația fizică IPLT ” Academia 1 un. Nedeterminată Română/ Str. Albișoara, 16/3
Copiilor” rusă (022)540610
16. LT ” G. Călinescu” 1 un. Nedeterminată Română Str. Ceucari,7
(022)466923
17. Gimnaziul nr.93 14 ore Nedeterminată Română s. Hulboaca,
str. Ștefan cel Mare, 116
(022) 318543
18. LT ”Mihail 1 un. Nedeterminată Română Str. Aerodromului 5,
Sadoveanu” (022) 442331
19. Educația LT ”Miguel de 13 ore Determinată Română str.Avram Iancu, 36
muzicală Cervantes” (022) 543041
20. Educația LT ” N. Gheorghiu” 8 ore Determinată Rusă Str.Florilor, 6
plastică (022) 446123
21. Logoped LT ”Mihail 1 un. Nedeterminată Română Str. Aerodromului 5,
Sadoveanu” (022) 442331
22. Educator GPP LT” Kiril și Metodii” 1 un. Nedeterminată Rusă Str. Alexandru Hâjdeu,72
(022) 544260
23. Gimnaziul nr.93 0,5 Nedeterminată Română Hulboaca,
un. str. Ștefan cel Mare, 116

24. Dezvoltarea LT ”Miguel de 3 Determinată Română str.Avram Iancu, 36


personală Cervantes” (022) 543041
25. Educator Grădiniţa nr.25 4 un Nedeterminată Rusă Str. Grădinilor, 69
2 un. Română (022) 542321
26. Grădiniţa nr.13 4 un. Nedeterminata Română str.Romană, 14
2 un. Determinată (022) 242107
27. Grădiniţa nr.37 1 un. Nedeterminată română Str. I. Botezătorul,17
(022) 549378
28. Grădiniţa nr.38 2 un. Nedeterminată română Str. Grădinilor, 23/1
(022) 540676
29. Grădiniţa nr.47 5 un. Nedeterminată română Str. D.Rșcanu 10
(022) 440104
30. Grădiniţa nr.56 2 un. Determinată română bd.Grigore Vieru, 25
(022) 220903
31. Grădiniţa nr.57 2 un. nedeterminată română str.Vasile Badiu, 8/2
(022) 468184
32. Grădiniţa nr.64 2 un. Nedeterminată română A.Saharov 16,
determinată 022 440055
33. Grădiniţa nr.81 2 un. Nedeterminată română Str. A. Saharov, 3/2
1 un. determinată (022)445100
34. Grădiniţa nr.88 1 un. Nedeterminată română Str. A. Russo,8/3
(022)440170
35. Grădinița nr.108 1 un. Nedeterminată Rusă str.M.Costin 11/5
(022) 325807
36. Grădiniţa nr.118 1 un. Nedeterminată Rusă Bd. Moscova 14/2
(022) 325022
37. Grădiniţa nr.127 2 un. Nedeterminată română Str. Albișoara 76
1 un. Determinată 022241643
38. Grădiniţa nr.129 2 un. nedeterminată rusă Bd. Moscova 4/2,
1 un. 022445151
39. Grădiniţa nr.136 1 un. Nedeterminată rusă Str. Macilor 35,
2 un. Determinată (022) 444369
40. Grădiniţa nr.137 3 un. Nedeterminată română Str. .Costin 4/2,
022 445270
41. Grădiniţa nr.146 2 un. Nedeterminată română Str.Studenţilor 12/2
(022) 325211
42. Grădiniţa nr.150 7 un. Nedeterminată română str. M.Basarab, 4,
(022) 325629
43. Școala primară 4 un. Nedeterminată română com.Stăuceni,
grădiniță “Ilie str.Trandafirilor, 2
Fulga” (022) 455096
44. IP şc. Primară- 3 un. Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1,
grăd.nr.199 2 un. Determinată (022) 442226
45. Creșa-grădiniță nr.220 3 un. Nedeterminată română Com.Ciorescu,
Ciorescu tel. 022 456058
46. Grădinița ”Sălcioara” 2 un. nedeterminată română Com. Stăuceni, tel. 022
326488
47. Logoped Grădiniţa nr.159 1un. Nedeterminată Română str.Gh.Madan, 85/2
(022) 464179
48. Grădiniţa nr.196 1 un. Nedeterminată Română str.Ceucari, 4
(022) 313097
49. Conducător Grădiniţa nr.57 1 un. nedeterminată Română str.Vasile Badiu, 8/2
muzical (022) 468184
50. Grădiniţa nr.159 1un. Nedeterminată Română str.Gh.Madan, 85/2
(022) 464179

Important!
Pentru angajare urmează să Vă adresați la directorul instituției pentru a stabili data și locul
interviului.