Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

1. Date de identificare:

- Unitatea Școlară : Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea, Bihor

- Disciplina: Religie creștin – ortodoxă

- Clasa: a II-a D

- Data: 04.06.2018

- Propunător:

2. Conținut:

- Unitatea de învățare: Domeniul III-Viața creștinului împreună cu semenii

- Aria curriculară: Om și societate

- Tema: Ajutorul dat celor bolnavi

- Tipul lecției: lecție mixtă

3. Finalități educative:

- Obiective(competențe) generale: Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor


religioase în diferite contexte de comunicare

- Competențe specifice:

- integrarea corectă a termenilor religioși, specifici temelor studiate, în diferite


contexte de comunicare;

- comunicarea clară și corectă a contextului și mesajului moral-religios din textele


religioase

- Obiective operaționale:

Elevii vor fi capabili:

- O1: să înțeleagă cele două virtuți primordiale în viața creștină;

- O2: să adapteze aceste virtuți în raport cu cei de alături


4. Strategii didactice:

- Metode și procedee didactice: expunerea, explicația, conversația euristică, exercițiul


(verbal/scris), problematizarea

- Mijloace didactice: Manualul Religie Cultul ortodox, pentru clasa aII-a, semestrul al II-
lea, autori Gabriela Favu, Ana Nicolta Danciu, Ionelia Țițirigă, Daniela Lupiș, Editura Corint
Educațional;

Biblia,

Dex- incurabil, prezentare power point

- Forme de organizare: activitate frontală

5. Durata: 45 minute

6. Bibliografie: Programă clasele pregătitoare, I și a II-a, aprobată prin OM 3418/19.03.2013,

Biblia

Metodica predării religiei, autori Sebu Sebastian, Monica Opriș, Dorin Opriș, Editura
Reîntregirea,

7. Scenariul didactic
Etapele lecției Activitatea Activitatea elevilor Timpul
profesorului
1) etapa organizatorică - profesorul salută și - elevii răspund la salut 2 minute
face prezența; și la prezență;
- Se creează -pregătesc pe masă cele
condiţiile optime necesare după indicația
pentru desfăşurarea propunătorului: manual
lecţiei: pregătirea digital, caiet de clasă,
materialului didactic teme propuse pentru
necesar, solicitarea acasă în ora anterioară
atenției elevilor,
îndrumarea elevilor în
activitatea de
pregătire.
-pregătește începerea
lecției cu rugăciunea -rostesc împreună cu
cunoscută deja de îndrumătorul,
către elevi rugăciunea cunoscută
2) reactualizarea Ce lecție ați făcut ora Noi am făcut lecția: 10 minute
cunoștințelor trecută? ”Iertarea celor care ne
fac rău”.
Ce ati retinut din lecție? Am înțeles că iertarea
înseamnă să nu ai nimic
împotriva cuiva care ți-a
făcut un rău. Dumnezeu
ne iartă cu ușurință
greșelile dacă și noi
suntem iertători.
Ce sarcină de lucru Pregătirea unei
pentru acasă ați primit? machete de iertare spre
a o oferi unui coleg și de
învățat rugăciunea de
la pag.17
Vom rosti împreună ”Doamne, îmi cer
rugăciunea! iertare pentru tot ce am
greșit față de Tine și
față de semenii mei, cu
gândul, cu vorba sau cu
fapta.
3) Pregătirea Ce înseamnă să ierți pe Să ierți înseamnă să nu 2 minute
psihologică pentru cineva? mai fii supărat pe acel
receptarea noului cineva.
conținut Ce simți când ierți pe Când ierți ai un
cineva? sentiment de
mulțumire, o senzație
de bine.
Ai ierta mai repede pe Da!
cineva care te-a supărat
dacă ai afla că este
bolnav?
De ce? Aș ierta mai repede
deoarece persoana
respectivă are deja o
durere și nu aș vrea să
mai provoc una.
4) anunțarea Azi, vom vorbi despre 1 minut
subiectului și a ajutorul pe care noi
obiectivelor lecției putem să-l dăm celor
bolnavi, vom citi
împreună lecția
”Ajutorul dat celor
bolnavi” de la pagina 18
din manual, vom urmări
materialele pe care le-
am pregătit pentru
înțelegerea cât mai
bună a noțiunilor noi în
format power point,
vom rezolva exerciții,
vom discuta despre
două virtuți creștine
esențiale: iertarea și
iubirea, punându-le în
relație cu cei din jurul
nostru.

5) dirijarea învățării Deschidem manualele - elevii participă prin 25 minute


de religie la pag. 18 citirea textului, prin
- profesorul va vorbi ascultare activă și prin
despre cele două virtuți intervenții legate de
pe baza textului din activitate la solicitările
manual, pe care elevii îl făcute de profesor;
vor citi.
Deschidem caietele de Un elev scrie titlul la
clasă și notăm titlul tablă
lecției ”Ajutorul dat
celor bolnavi”
Se notează la tablă apoi
conținutul ”de reținut”.
În vocabulare se - vor rezolva exercițiile;
notează cuvântul
necunoscut: incurabil, - vor consemna în scris.
după ce a fost căutată
explicația acestuia în
DEX

- profesorul va da alte
exemple care să arate
folosul celor două
virtuți.

6) fixarea și - profesorul, prin - elevii participă prin 4 minute


consolidarea intermediul unor dialog, oferind
aspecte și termeni răspunsuri legate de
cheie, reia și tematică
aprofundează
conținutul nou predat
Care sunt acele fapte -Bolnavul trebuie ajutat
bune prin care poți să-și ia tratamentul și
ajuta pe cineva bolnav? trebuie ferit de
supărare
Care sunt virtuțile -Iubirea și iertarea
necesare pentru a
putea ajuta un bolnav?

7) evaluarea și notarea - profesor face aprecieri - elevii asigură un 1 minut


elevilor individuale și colective, eventual feedback
argumentând acest
lucru

S-ar putea să vă placă și