Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 3-4 Religia tracilor și sciților

Comentariul textelor atașate, pe baza bibliografiei ...

Bibliografie:
Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. II, București, 1970.
Zoe Petre, Practica nemuririi: o lectură critică a izvoarelor grecești referitoare la geți, Iași,
2004.
S. Sanie, Din istoria culturii și reliegiei geto-dacice, Iași, 1995.