Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Senzaţia vizuală se formează la nivelul:


a) cristalinului
b) nervului optic
c) retinei
d) scoarţei cerebrale

2.Căile descendente medulare:


a) conduc sensibilitatea
b) conectează diferite segmente medulare
c) deservesc motilitatea corpului
d) transmit comenzi către receptori

3. Uracilul este:
a) bază azotată pirimidinică
b) prezent în ADN şi ARN
c) complementar cu guanina
d) bază azotată purinică

4. Senzaţia vizuală se formează în lobul:


a) frontal
b) occipital
c) parietal
d) temporal

5) Este anexă a sistemului genital feminin:


a) glanda mamară
b) ovarul
c) prostata
d) vezícula seminală

6) Diagnosticul prenatal este recomandat în următorul caz:


a) mama a fost expusă accidental la un agent teratogen
b) mama este purtătoarea unei mutaţii pe cromozomul Y
c) părinţii mai au şi alţi copii, neafectaţi de mutaţii autozomale
d) părinţii sunt purtătorii unui complement cromozomial normal

7) Heterozomii:
a) au centromerul terminal
b) diferă la cele două sexe
c) prezintă patru sateliţi
d) sunt patru identici ca mărime

8) Are structură bicatenară de tip dublu helix:


a) ADN-ul eucariot
b) ADN-ul denaturat
c) ARN-ul de transfer
d) ARN-ul mesager

9) ADN-ul denaturat dintr-o soluţie răcită treptat:


a) are aspect de frunză de trifoi
b) are structură bicatenară
c) îşi poate reface punţile de hidrogen
d) prezintă nucleotide cu uracil

Coloana B cuprinde funcţii ale ARN-ului, iar coloana A denumirea unor tipuri de ARN care
îndeplinesc aceste funcţii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
1. muşchii irisului a) relaxarea sfincterului intern
2. glandele lacrimale b) constricţie pupilară
3. vezica urinară c) dilatarea pupilei
d) stimularea secreţiei

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1.Iodopsina este pigmentul vizual cu rol în vederea fotopică.

2. Sistemul nervos vegetativ primeşte informaţii din mediul extern.

3. Segmentul central al analizatorului vizual este localizat în lobul parietal.

4. Cromozomul bacterian are în structura sa o moleculă de ADN sau ARN.

5.Analizatorul vizual furnizează informaţii asupra formei şi culorii obiectelor.

6. Nucleosida este formată dintr-un radical fosforic şi o nucleotidă

7. Sternul este osul pe care se inseră primele 10 perechi de coaste.

Eseu despre structura globului ocular