Sunteți pe pagina 1din 4

Şirul lui Fibonacci in arta si natura

„Fibonaci”, pe numele sau real Leonardo Pisano sau cum şi-a spus el singur mai târziu Leonardus filius Bonacii
Pisanus (Leonard fiul lui Bonaccio Pisanul) a trăit in Pisa in a doua jumătate a sec. XII. Leonardo avea vocaţie pentru
matematici. Domeniul lui de predilecţie era ceea ce numim noi astăzi teoria numerelor. De la el ne-a rămas, printre
altele, un şir recurent, devenit mai târziu celebru sub numele de şirul lui Leonardo din Pisa, sau, după numele care i s-a
dat în secolul al XlV-lea (prin contracţia numelui său latinesc filius Bonacci): şirul lui Fibonacci. Şirul lui Fibonacci
este probabil cea mai des întâlnită relaţie care apare în natură. Îl putem vedea în cochiliile melcilor, dispunerea
seminţelor de floarea soarelui pe calota florii, în modelul de pe aripile libelulelor, în dispunerea hexagoanelor din
fagurii albinelor şi forma Căii Lactee sau a altor galaxii. Şirul e compus dintr-o secvenţă denumere:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…fiecare număr fiind egal cu suma numerelor dinainte şi diferenţa următoarelor două
numere. De exemplu 0+1=1; 1+1=2; 1+2=3 etc, şi 144-89=55; 89-55=34; 55-34=21 etc. Acest şir continuă la infinit.

Legată de şirul lui Fibonacci este şi Proporţia de Aur sau Secţiunea Divină, care are aplicaţii în artă şi arhitectură,
matematică şi chiar în sistemele financiare. Raportul dintre oricare cifră Fibonacci şi predecesoarea acesteia este
1.618, adică phi (ϕ).

Secţiunea Divină sau de Aur, Proporţia de Aur

Litera grecească ϕ phi simbolizează Secţiunea Divină, acest ϕ este mai uşor de vizualizat în formă geometrică şi e
reprezentat de un dreptunghi format din alipirea unui pătrat şi a unui dreptunghi a cărui proporţie este de 1 la 1,618
faţă de pătratul respectiv. Această operaţiune poate fi repetată în ambele sensuri la infinit. Dacă trasăm un sfert de cerc
în fiecare pătrat pe măsură ce latura acestuia creşte, obţinem Spirala de Aur (sau Spirala Divină). Pentru un student la
arte această informaţie nu reprezintă ceva nou, deoarece se predă încă de pe vremea lui Leonardo Da Vinci ca etalon
pentru realizarea unor compoziţii echilibrate şi armonioase. Mai puţin cunoscut este faptul că Spirala de Aur este cel
mai simplu tipar matematic natural. În acest tipar se înscriu cochiliile melcilor, scoicile, coarnele animalelor, florile,
plantele etc. Oamenii folosesc cifrele doar pentru organizarea informaţiei.

Proporţia de aur poate fi aplicată oricărei forme geometrice, inclusiv cercurilor, triunghiurilor, piramidelor sau
prismelor. Proporţia de Aur e formată din treimi în treimi şi şesimi. Ea este conexiunea dintre 2 şi 3, inclusiv relaţia
dintre orice număr par şi impar. Proporţia în sine reprezintă relaţia dintre cifre, dar înţelegerea lumii în care trăim nu
este bazată pe cifre, ci pe ceea ce reprezintă acele numere.

Un exemplu elocvent îl constitue aranjamentul seminţelor de floarea soarelui. Acestea sunt dispuse pe modelul
Spiralei de Aur. Un astfel de aranjament conferă florii un avantaj biologic prin maximizarea numărului de seminţe care
pot încăpea pe calota florii.

Dacă trasăm un grafic pentru orice sistem de numere, obţinem un tipar sau şablon. Proporţia Divină nu este singurul
model matematic care tinde spre infinit, mai există multe asemenea modele. Ştiind aceasta, puneţi-vă întrebarea: cum
ar putea infinitul să se repete? Dacă ceva se întâmplă la infinit, cum ar putea să se întâmple de 2 ori? Infinitul
reprezintă ceea ce e etern, ceea ce e cu adevărat întreg.

Unicitatea fiecărui lucru este doar ceea ce ştim, ce percepem şi de ce suntem conştienţi, este universul privindu-se pe
sine. Acesta este universul şi noi suntem parte din el.

Tot pe baza șirului lui Fibonacci se realizează și mandalele, care sunt desene în formă de cerc, cunoscute în culturile
străvechi şi utilizată pentru puterile sale, în special cele de vindecare. Ele se regăsesc pe pereţii, pardoselile şi
ferestrele bisericilor, templelor, palatelor. Acestea reprezintă geometria sacră – limbajul cosmosului. Un ochi atent le
va descoperi în diversele forme din natură. Prin simpla privire a structurilor cristaline colorate, în creier se creează
interconexiuni ale celor două emisfere şi omul îşi percepe propriul său centru. Creierul recunoaşte vibraţia culorilor şi
activează conexiunile de lumină care învăluie cromozomii. Astfel pot fi dizolvate blocaje ale corpului eteric,
permiţând din nou curgerea nestingherită a energiei vitale.
Şirul lui fibonacci şi numărul de aur

Legătura dintre matematică şi ştiinţele naturii a fost exprimată în multe feluri şi de nenumărate ori, dar ea
are implicaţii majore şi în alte domenii, precum arta, poezia, muzica, filozofia, arhitectura, etc. Astfel,
armonia unui adevăr matematic este capabilă să trezească atât emoţii artistice cât şi uimirea relevării unor aspecte
incredibile din univers. Multe studii ne arată că universul este guvernat de legi care pot fi exprimate matematic, atât la
nivel micro cât şi la nivel macro. Obiectele care ne atrag atenţia îşi exprimă fiinţa sau frumuseţea prin forme, prin
volume, prin proporţii, care sunt într-o strânsă legătură cu numerele, adică matematica.Forma şi imaginea mereu
repetată este spirala, formă geometrică pe care o întâlnim încă de la structura ADN, la scară microcosmică, şi până
la aşezarea stelelor în galaxii, la scară macrocosmică. Am putea spune, oare, că universul este guvernat de
geometrie?Spirala logaritmică, întâlnită des în natură, se poate construi utilizând numerele din misteriosul şir al
lui Fibonacci.Ce este şirul lui Fibonacci?Este o secvenţă de numere, fiecare obţinut din suma celor două numere
precedente : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765 ... Şirul se formează
astfel:0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 etc.Construcţia spiralei lui Fibonacci sau a spiralei logaritmice se
poate face relativ simplu.Pornind de la două mici pătrate alăturate, cu laturile egale cu unitatea 1, se poate desena
deasupra lor un altul cu latura 2 (=1+1). In continuare se poate alipi un alt pătrat cu latura 3, iar dedesubt unul cu
latura 5, ş.a.m.d. Se obţine astfel o dispunere a numerelor Fibonacci într-un set de pătrate şi dreptunghiuri, acestea
din urmă având ca lungime a laturilor două numere Fibonaci consecutive. De fapt avem de a face cu
“dreptunghiuri de aur”, raportul laturilor acestora fiind egal cu numărul Ф (Phi), “numărul de aur”, considerat
de unii cel mai fascinant număr din istorie. Secvenţa luiFibonacci apare în structurile biologice, cum ar fi
spiralele cochiliilor, dispunerea ramurilor copacilor, aşezarea frunzelor în jurul tulpinii plantelor, aranjamentul unui
con de pin, desfăşurarea ramurilor unei ferigi, aspectul unui ananas, petalele unor flori, pânza de păianjen, etc.
În imaginile de mai jos se pot observa: o cochilie de Nautilus, frunzele unei plante Aloe Polyphylla, dispunerea
seminţelor de floarea soarelui şi un cactus spiral, care respectă spirala descrisă mai sus.Un fapt interesant de semnalat
este că seminţeleflorii-soareluisuntdispuseîn aşafelîncâtformeazădouăseriide spiralelogaritmice: o seriede
spiralecurbateîn sensulacelorunuiceasornic, iarcealaltăseriede spiralecurbateîn sensinvers. Mai multdecâtatât,
celedouăsensuride curburăale unuiexemplar nuprezintăun număregalde spirale,
darnicidouănumerediferiteîntâmplătoare, cidouănumereconsecutivedin şirulluiFibonacci, 55 de spirale într-o direcţie şi
89 în cealaltă .

Numărulde aur Ф (Phi)este un raport care rezultă când un segment de dreaptă este împărţit în două părţi, astfel încât
raportul dintre întregul segment şi segmentul mai mare să fie egal cu raportul dintre segmentul mai mare şi cel mai mic
rezultat. Cu alte cuvinte, în imaginea din stânga, dacă (a + b) / a = a / b, atunci segmentul a+ba fost împărţit intr-o
secţiune de aur cu simbolul Φ şi valoarea 1,618. Ideea este că lungimea areprezintă aceeaşi parte din tot segmentul
(a+b) cât reprezintă lungimea b din partea a.

S-a constatat că numărul Ф este strâns legat de şirul lui Fibonacci pentru că dacă se face raportul a doi termeni
consecutivi ai şirului (...;618,1676210946...;6,158..;666,135;5,123;212 ), exceptându-l pe primul, se obţine un
alt şir care converge către acest faimos număr, numărul de aur phi, care este 1,618. Numărul de aur se mai numeşte
secţiunea de aur sau proporţia divină, fiind întâlnit pretutindeni, în natură şi în întregul univers. Secţiunea de aur era
considerată de către antici ca reprezentând proporţiile perfecte în orice domeniu. Interesul manifestat de-a lungul
timpului pentru acest număr este dovedit prin punerea lui în aplicare în proporţiile lucrărilor de arhitectură, pictură,
sculptură, estetică şi artă în general. Spre exemplu se consideră că faţa Giocondei lui Leonardo da Vinci se încadrează
într-un astfel de dreptunghi cu laturile în raportul Phi, iar în construcţia catedralei Notre Dame se regăsesc aceste
proporţii .Această constantă era cunoscută de grecii antici, raportul între înălţimea silăţimea Parthenonului este Phi,
ceea ce creează în arhitectură senzaţia de frumuseţe absolută. Tot ei au fost cei care i-au dat numele Phi de la
sculptorul grec Phidias, cel care a îndrumat realizarea şi decorarea Parthenonului.Constructorii piramidelor din Egipt
cunoşteau şi ei proporţia de aur, de asemenea arhitecţii Evului Mediu.Leonardo da Vincie de părere că secţiunea de
aur este canonul după care ar trebui să se stabilească proporţiile dintre diferitele părţi ale aceleiaşi clădiri, precum şi
între volumul construit şi cel rămas liber, pentru că numai astfel poate să placă ochiului. Leonardo Da Vinci a fost
primul care a arătat că trupul omenesc este constituit din segmente ale căror rapoarte proporţionale sunt
întotdeauna egale cu numărul de aur.Proporţia divină poate fi regăsită la corpul uman: raportul între distanţa între umăr
şi vârful degetului mijlociu împărţită la distanţa între cot şi vârful degetului mijlociu este phi. Aceeaşi proporţie
apare între distanţa între şold şi pământ raportată la distanţa între genunchi şi pământ. Gura şi nasul sunt plasate la
distanţe proporţionale după Phi relativ la distanţa dintre ochi si bărbie. Falangele degetelor sunt la puncte de
întretăiere după Phi. Multiplicarea celulară a organismelor vii, de asemenea, respectă regula de generare a şirurilor de
tip Fibonacci, Numărul de Aur, proporţia divină sau sectio divina. În muzică:Mozart a împărţit un număr impresionant
desonate în două părţi a căror lungimi reflectă raportul de aur, deşi există multe dezbateri despre faptul dacă el a fost
conştient de acest lucru.

În timpurile mai moderne, compozitorul maghiar Bela Bartok şi-a structurat lucrările muzicale utilizând numerele lui
Fibonacci. Dimensiunile viorilor lui Stradivarius încorporează proporţia phi ceea ce face ca acestea să fie foarte
aproape de perfecţiune.Chiar şi astăzi, raportul de aur este respectat în aproape toate obiectele create de om, din jurul
nostru. Dacă ne gândim la crucea creştină, raportul dintre partea verticală şi cea orizontală găsim raportul de
aur.Numărul de Aur se întâlneşte în natură si întregul univers prin proporţii şi simetrii uimitoare:-carcasa unui melc,
colţii unui elefant sau conurile de pin au forma de spirală iar aceasta conţine întotdeauna magicul număr PHI, in sensul
ca raportul oricăror doua distante de la un arc de spirala la altul adiacent are aceeaşi valoare.-raportul dintre numărul
albinelor si al bondarilor din orice colonie este PHI!-amplasarea ochiului, aripii si cozii delfinului respecta proporţia
PHI!-secţiunile corporale ale furnicii sunt definite prin in raporturi de constanta PHI!--o alta constanta a raportului PHI
se observă la ornamentul ochiului din coada păunului.-ochii, gâtul, aripioara si alte puncte marcante ale
fizionomiei pinguinului sunt amplasate proporţional, in raporturi constante PHI! Şi lista ar putea continua...O echipă
de cercetători de la Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie (HZB Germania) şi de la universităţile
britanice Oxford şi Bristol, condusă de un român, dr. Radu Coldea, a descoperit numărul de aur la nivelul
sistemului cuantic, în materia solidă existăo simetrie nanometrică care urmează regula de aur, acolo unde se credea
că domină haosul. „Simetria ascunsă a sistemului cuantic a fost intuită de matematicieni, care au numit-o E8.
Noi am reuşit să o vizualizăm”, spune doctorul Coldea. Se pare că universul întreg este clădit pe baza fundamentală
a simetriei divine, a numărului de aur.“Matematica este limba în care este scrisă cartea naturii” după cum spune
filozoful american Ernan McMillan.

Bibliografie:

https://tutoriale-pe.net › Tutoriale

https://sirulluifibonaci.wordpress.com