Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele Data

………………………………………………

TEST – Cercul

Subiectul I – scrieti pe spatiile punctate doar raspunsurile sau rezultatele 45 puncte


20 p 1. Desenati:

o raza o coarda un diametru doua puncte


diametral opuse
5p 2. a) Un cerc are raza de 4 cm. Atunci diametrul sau are ……… cm
5p b) Daca diametrul unui cerc este de 10 cm, atunci raza cercului are ……. cm

3. In figura alaturata, patratul ABCD are latura de 10 cm.


5p a) raza cercului este de …….. cm
5p b) dreapta AD este ……………………… la cerc
5p c) dreapta DB este ……………………… cercului

Subiectul II – redactati rezolvari complete 45 puncte


10 p 4. In figura alaturata cele doua cercuri sunt congruente si tangente exterior iar raza unui cerc
este de 12 cm. Laturile dreptunghiului ABCD sunt tangente cercurilor. Aflati perimetrul
dreptunghiului ABCD.

10 p 5. Construiti un cerc de raza 4 cm si impartiti-l in sase arce congruente. Explicati in cateva


cuvinte cum ati procedat.
10 p 6. Pentru fiecare din figurile alaturate determinati masurile elementelor marcate cu rosu

Figura 1 Figura 2

7. Construiti:
5p a) un patrat ABCD si cercul care contine punctele A,B,C si D;
b) un cerc C (O,4 cm) si triunghiul ABC astfel incat AB, BC si AC sa fie tangente cercului C
5p
.
8. Construiti un cerc de diametru AB. Pe cerc alegeti punctele oarecare M, N si P. Utilizand
5p ̂ , APB
raportorul, masurati unghiurile AMB ̂ si BPÂ . Ce observati?

Timp de lucru – 50 minute


Din oficiu – 10 puncte